Lidt nord for Viborg ligger den lille landsby Bjerregrav, der med sine godt 450 indbyggere ligner andre små byer på samme størrelse.

På trods af byens beskedne indbyggertal findes der både en lille købmand samt en friskole. Og så er der byens stolthed Hersom/Bjerregrav IF, eller blot "HBI", som de lokale kalder klubben, der spiller i gule og sorte striber.

Modsat andre klubber der holder til i et tyndt befolket område, kæmper HBI ikke med lave medlemstal. Tværtimod. Klubben kan præstere hele seks seniorhold - tre kvindehold og tre herrehold.

Læg dertil, at klubben også er repræsenteret i børne- og ungdomsrækkerne helt nede fra U6 og op til U17 - godt nok i samarbejde med naboklubberne fra Møldrup og Klejtrup.

Aktiviteter og tiltag i HBI

Her er et lille udpluk af de aktiviteter og tiltag, som Hersom/Bjerregrav IF er engageret i:

  • Fællessamarbejdet 'Bjerregrav United', som udover HBI også består af friskolen, købmanden, borgerforeningen, pensionistforeningen samt 'trivselspigerne'. Her planlægger og afholder de i samarbejde med hinanden arrangementer og aktiviteter for indbyggerne i Bjerregrav og omegn.
  • Er bl.a. med til at afholde byfest, Open by Night, Sankt Hans, og den årlige julefrokost i byen.
  • Inviterer byen og modstanderholdene til bl.a. grillarrangementer, fodboldquiz og 'tarteletter og fadøl' i forbindelse med hjemmekampe og byfest.
Vi har et samarbejde med byens andre aktører, som vi kalder ’Bjerregrav United’. Her samles vi med blandt andre købmanden, borgerforeningen, pensionistforeningen og friskolen, hvor vi afstemmer med hinanden og planlægger arrangementer, så vi ikke kommer til at konkurrere med hinanden. Henrik Flensborg Hansen, formand i Hersom/Bjerregrav IF

Spiller hinanden gode
Men hvordan er klubben lykkedes med at blive et samlingspunkt for et helt opland? Svaret skal blandt andet findes i det tætte samarbejde mellem klubben og byen - for når de spiller hinanden gode, opstår der magi både på og uden for banen ifølge klubbens formand, Henrik Flensborg Hansen:

- Enhver lille landsby burde have en fodboldklub eller forening. Det er med til at samle indbyggerne og skabe en samhørighed og give liv til lokalsamfundet. Når vores hold spiller hjemmekampe, er tæt på halvdelen af byen samlet hernede. De er her både for at se fodbold, men i lige så høj grad for at hilse og snakke med hinanden over en kold øl eller varm kop kaffe.

- Vi har et samarbejde med byens andre aktører, som vi kalder ’Bjerregrav United’. Her samles vi med blandt andre købmanden, borgerforeningen, pensionistforeningen og friskolen, hvor vi afstemmer med hinanden og planlægger, så vi ikke kommer til at konkurrere med hinanden. På den måde spiller vi hinanden gode, når der skal afholdes forskellige arrangementer, eller hvis der er brug for en hjælpende hånd, fortæller Henrik Flensborg Hansen.

240424 Hersom Bjerregrav IF (2)
Henrik Flensborg Hansen er ved siden af sin rolle som formand i klubben også træner for et af klubbens kvindehold. Foto: Martin Kongsvad Ingvardsen
I ethvert lille samfund skal der gerne være en skole, en købmand og en fodboldklub, og hvis blot en af disse tre falder væk, vil samfundet desværre i mange tilfælde få det svært. Man kan sammenligne det med en taburet - den vil også vælte, hvis man savede det ene ben af. Hans Sørensen, områdechef i DBU Jyllands Region 2

Limen der holder sammen på det hele
I rigtig mange små lokalsamfund er fodboldklubben et samlingspunkt for børn, unge og voksne.

Områdechef for DBU Jyllands Region 2, Hans Sørensen, har besøgt Bjerregrav ved flere lejligheder, og han fremhæver Hersom/Bjerregrav IF som et mønstereksempel på, hvordan en forening kan være limen, der holder sammen på det hele:

- I ethvert lille samfund skal der gerne være en skole, en købmand og en fodboldklub, og hvis blot en af disse tre falder væk, vil samfundet desværre i mange tilfælde få det svært. Man kan sammenligne det med en taburet - den vil også vælte, hvis man savede det ene ben af.

- Det kan ofte være en udfordring for de tilbageværende indbyggere at holde aktivitetsniveauet højt og tiltrække unge tilflyttere, der jo er fødekæden for de fleste små samfund. Derfor er det vigtigt, at de lokale institutioner arbejder sammen og bakker hinanden op, og her mener jeg, at samarbejdet mellem Bjerregrav og klubben er helt unik, lyder det fra Hans Sørensen.

240424 Hersom Bjerregrav IF (5)
Det nye klubhus stod færdigt i 2021. Foto: Martin Kongsvad Ingvardsen

Tarteletter og fadøl før kamp
Der er ingen tvivl om, at de har fat i noget i HBI. Det vidner den store tilslutning af spillere og frivillige om.

Noget af succesen bygger på en helt bevidst strategi fra bestyrelsens side, som på hvert bestyrelsesmøde har et fast punkt, der hedder 'Liv i klubhuset', forklarer formand, Henrik Flensborg Hansen og uddyber:

- Vi vil meget gerne have, at der er liv herude, og vi opfordrer både spillere og frivillige til at benytte sig af klubben og klubhuset. Alle må bruge det, så længe de passer på det og behandler det ordentligt.

 - Vi har et fast punkt på dagsordenen, der hedder 'Liv i klubhuset', hvor vi byder inde med ideer, der skal skabe liv i klubben. Vi har blandt andet lavet et koncept, der hedder 'tarteletter og fadøl', når der er lokalopgør. Så skriver vi ud til modstanderklubben og beder dem sprede budskabet, så de også føler sig velkommen, og det plejer at trække en del mennesker til, siger Henrik Flensborg Hansen.

Samme vilkår for alle
Udover de mange initiativer har klubben også formået at finde en balance mellem det sociale sammenhold og de sportslige ambitioner.

Man går på banen for at vinde, men det vigtigste er, at spillerne har det godt med hinanden og trives. Og en af nøglerne til dette er, at klubben prioriterer alle hold lige højt:

- Vi forskelsbehandler ikke, og det vil sige, at uanset om man spiller på kvinde- eller herreholdet, om det er første- eller tredjeholdet, så betaler man det samme for at være medlem, og der bliver stillet de samme ting til rådighed for den enkelte spiller. Når et hold skal have et nyt spillersæt, overtager det lavere rangerende hold ikke det gamle aflagte tøj – de får et nyt sæt, og alle hold har de samme ting i lægetasken.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det vigtigste for en klub som vores er, at det sociale bliver vægtet højt. Og det er helt sikkert også den primære årsag til, at så mange vælger at spille i HBI. Vi vil gerne vinde fodboldkampe ligesom alle andre hold og blive endnu dygtigere, men det vigtigste er, at vi har det sjovt og godt med hinanden. Klubben skal være et fedt sted at komme, lyder det fra Henrik Flensborg Hansen.

Det vigtigste for en klub som vores, er, at det sociale bliver vægtet højt. Og det er helt sikkert også den primære årsag til, at så mange vælger at spille i HBI Henrik Flensborg Hansen, formand i Hersom/Bjerregrav IF

Når købmanden holder Open by Night, står de frivillige klar
Man hører tit og ofte, at klubberne skriger på hjælp fra frivillige til at løse de mange opgaver, der er forbundet med at drive en forening.

Det er ikke anderledes i HBI, men her møder de frivillige trofast op og giver en hånd med - både når det gælder klubrelaterede aktiviteter, men også når der skal gives en hånd med i forbindelse med de mange arrangementer, som klubben er med til at afholde. Et af disse er Open by Night, der er et tilløbsstykke i byen:

- Kigger vi på den daglige drift af klubben, så kører det udelukkende med hjælp fra frivillige kræfter. For år tilbage satte vi os ned og lavede en plan for, hvordan vi bedst muligt kunne strukturere det. Vi er som klub afhængige af, at der er frivillige, som gider at stå i kiosken, grille pølser, kridte baner op og klare alle de andre opgaver. Men for ikke at køre trætte måtte vi lave en plan, så opgaverne blev mere overskuelige. Vi vil for alt i verden ikke risikere, at de frivillige brænder ud.

- I august har vi et samarbejde med vores lokale købmand, hvor vi afholder Open by Night. Det kan man godt grine lidt af, for købmanden er stort set den eneste butik i hele byen. Men det er en hyggelig tradition, hvor vi samler mellem 250-300 mennesker på parkeringspladsen ved købmanden til en bid mad og underholdning. Klubbens frivillige hjælper med den praktiske del, hvor vi blandt andet sætter borde og stole op og hjælper med at pakke sammen og rydde op, når det hele er overstået, fortæller Henrik Flensborg Hansen.

De frivillige er fundamentet
Steffen Damsgaard er formand for Landdistrikternes Fællesråd, og han sidder også som ansvarlig for DBU Jyllands samfundsindsats med fokus på 'Landdistrikter'. Ifølge ham er de frivillige kræfter fundamentet for at et lille samfunds eksistensgrundlag:

- Det er helt afgørende for de små landsbyers udvikling, at der er frivillige og ildsjæle, som er med til at drive foreninger og i nogle tilfælde står bag friskoler og indkøbsmuligheder. Vi ser desværre, at små landsbyer oplever tilbagegang, hvis den lokale skole, købmand eller fodboldklub lukker. De frivillige er fundamentet for et stærkt foreningsliv, og det er typisk de samme mennesker, der også engagerer sig i andre borgerdrevne initiativer, som er med til at udvikle og holde liv i de små lokale samfund.

- Der skal også være nogen, som inspirerer og tager hånd om de unge i landsbyerne, og her spiller de frivillige en nøglerolle. De frivillige og foreningslivet er med til at definere de næste generationer og dermed sikre fødekæden i de små byer. De unge har brug for nogen at spejle sig i, og netop de frivillige udgør ofte disse rollemodeller, udtaler Steffen Damsgaard.

240424 Hersom Bjerregrav IF (3)
Andre klubber kan gøre det samme som HBI, men det kommer ikke af sig selv ifølge klubformanden. Foto: Martin Kongsvad Ingvardsen

Andre kan gøre det samme som HBI
Selvom HBI har fundet en opskrift på at skabe liv i klubben og byen, er det sagtens noget, andre kan kopiere eller lade sig inspirere af. Men det kræver noget forarbejde, og at alle trækker i den samme retning, forklarer Henrik Flensborg Hansen:

- Det kræver, at nogen tager initiativ og bringer noget energi. Nogen skal gå forrest og tage dirigentstokken. Det tror jeg, er det allervigtigste, ellers lykkes det ikke. Og så er det vigtigt, at man kører på samme klinge.

- Vi har meget fokus på at videreudvikle klubben og vedligeholde det, som vi har bygget op. Det kan hurtigt gå den anden vej, hvis vi begynder at hvile på laurbærrene, for så risikerer vi at miste medlemmer.

- Lige nu ser det rigtig godt ud, men det er ikke sikkert, at det gør om et år eller to. Derfor skal vi hele tiden have for øje at gøre det attraktivt at være en del af klubben, og det gør vi bedst ved at holde gryden i kog, siger Henrik Flensborg Hansen.

Henrik Flensborg Hansen er heller ikke et sekund i tvivl, når han bliver spurgt ind til, hvordan byen og lokalsamfundet ville se ud, hvis der ingen fodboldklub var:

- Jeg er helt sikker på, at havde vi ikke en klub, så ville der slet ikke være det samme liv i byen, siger klubformanden.