Hver tirsdag formiddag mødes en flok spillere i Horsens fS' klubhus under tribunerne på Horsens Stadion.

De yngste af spillerne er sidst i halvtredserne og de ældste i starten af halvfjerdserne. Det er der som sådan ikke noget bemærkelsesværdigt ved.

Men fælles for dem alle er, at de på den ene eller anden måde er berørt af demens - enten dem selv eller som pårørende.

I april 2023 oprettede Horsens fS et FC Demens-hold i samarbejde med DBU Jylland og Horsens Kommune i regi af velfærdsalliancen.

FC Demens

FC Demens er et motionstilbud til mennesker med demenslignende symptomer eller demens i tidligt stadie.

Det skræddersyede fodboldtilbud kan forebygge sygdommens følgevirkninger for de ramte ved at styrke deres mentale sundhed og øge deres fysiske aktivitetsniveau i et af samfundets stærke fællesskaber - foreningsidrætten.

Læs mere om FC Demens.

Vil gøre en forskel
I spidsen for FC Demens-holdet i Horsens fS står Birger Miller. Han var med til at starte holdet op for godt et år siden på opfordring fra klubbens formand:

- Jeg blev kontaktet af Flemming Jensen, som er formand for Horsens fS. Han spurgte mig, om jeg havde lyst til at stå for et fodboldhold med spillere, der havde demens tæt inde på livet.

- Det ville jeg gerne, men på én betingelse. Jeg ville have en eller to andre til at hjælpe mig. Og så kom jeg i tanke om Poul, som jeg har kendt i mange år og som jeg har spillet mange kampe med. Han ville heldigvis gerne, og det blev startskuddet på FC Demens-holdet i Horsens fS, lyder det fra Birger Miller.

Sammen med Poul Therkildsen styrer Birger Miller træningen af de 6-7 spillere, der møder op til træning hver tirsdag klokken 10.30. Her træner de en times tid, hvorefter de sætter sig sammen og sludrer over en kop kaffe eller et glas saftevand.

- Det er dejligt at gøre en forskel for spillerne og give dem en god oplevelse. De får et afbræk fra hverdagen og kommer ud og får lidt motion, hygger og snakker med hinanden, fortæller Birger Miller, som bakkes op af sin assistenttræner:

- Man kan mærke på spillerne, at det er noget, de ser frem til. Det er lige så meget hyggen i klubhuset bagefter, som det er fodbolden ude på banen. Det er fællesskabet med hinanden, som betyder noget for dem. Det er et forum, som bliver brugt til at snakke om alt muligt andet end demens, og det kan virke befriende for dem, lyder det fra Poul Therkildsen.

240507 FC Demens Horsens Fs (2) FC Demens-holdet i Horsens fS. Foto: Martin Kongsvad Ingvardsen

En af de pårørende til spillerne på holdet, Michael Schreiber, spiller selv med, når muligheden byder sig. Hans svoger er en fast del af holdet, og det på trods af at han aldrig har spillet fodbold før:

- Min svoger Steen har aldrig spillet eller interesseret sig for fodbold, men da han fik konstateret demens, blev han spurgt, om han kunne tænke sig at spille fodbold på FC Demens-holdet her i klubben, og han er kommet her lige siden.

- Han nyder at være en del af holdet, og det er dejligt at se, hvordan sammenholdet og tredje halvleg i klubhuset bringer smilene frem hos dem alle, fortæller Michael Schreiber.

Demensugen 2024

I 2024 er temaet 'Demensvenlighed i kultur og fritid'. Man har nemlig lige så meget brug for oplevelser, motion og fællesskab, når man har demens, og man ved, at et aktivt fritidsliv både giver livskvalitet og har en god effekt på sygdommens symptomer. Alligevel ender det alt for ofte med, at en demenssygdom fører til inaktivitet og isolation. Derfor arbejder kulturinstitutioner, idrætsklubber og det frivillige i Demensugen 2024 tæt sammen med fagpersoner og mennesker med demens om i højere grad at gøre det muligt for mennesker med demens at bevare et aktivt kultur- og fritidsliv.

Kilde: Demensvenligt Danmark

Et tilbud der giver mening for alle
Heidi Basse er fysioterapeut i demensteamet i Horsens Kommune. Hun formidler kontakten og er bindeled mellem FC Demens-holdet, de demensramte og deres pårørende, Horsens Kommune og DBU Jylland. Hun ser flere fordele i motionstilbuddet:

- Som person med demens har man stadig et behov for aktiviteter og træning og i lige så høj grad at indgå i et fællesskab på lige vilkår med andre. Det skaber FC Demens rammerne for, og derfor er det et tilbud, som giver rigtig god mening for de demensramte og deres pårørende, fortæller Heidi Basse.