En sommerhilsen fra DBU Jyllands formand:

Kære frivillige i de jyske fodboldklubber

En kæmpestor tak til jer.

Tak fordi I holder hjulene i gang i hverdagen. Tak for jeres utrættelige indsats for andre. Og tak fordi I træder til, selvom I sikkert har travlt og mange andre gøremål.

Breddefodbolden forener, begejstrer og skaber sammenhold. Det er ganske unikt.

Uden for vores grænser fremhæves det danske idræts- og foreningsliv ofte som noget helt særligt – ”en særlig dansk model”.

Og det er først og fremmest frivilligheden, der er hemmeligheden. ”Uden frivillige, ingen fodbold”, som vi gerne formulerer det, for det er frivillige hænder, der sørger for, at der bliver spillet fodbold i alle kroge af Jylland.

Engagement og imødekommenhed

Jeg har som formand for DBU Jylland igen i år haft fornøjelsen af at besøge fodboldklubber, fodboldskoler, indvielser af kunstgræsbaner, jubilæer, underskrivelser af velfærdsalliancer og meget andet.

Og hver gang bliver jeg imponeret af det engagement og den imødekommenhed, som findes rundt omkring i det jyske fodboldlandskab. Både i klubhuset, i mødelokalerne og på fodboldbanen.

Klublivet og fodboldglæden sprudler, og det er ikke mindst takket være jer.

Og vi kan se frivillighedens klare aftryk på fodboldens enorme aktivitetsniveau.

Der er plads og overskud til at tage imod flere medlemmer - den seneste opgørelse viser en fremgang på hele 7500 nye spillere alene i Jylland.

Vi uddanner også mange nye trænere og dommere, og så er det glædeligt, at der er energi og overskud til at støtte op om nye vigtige tiltag, f.eks. på børnefodbold-området, hvor i alt 138 jyske fodboldklubber indtil videre er blevet godkendt som DBU Børneklub og næsten yderligere 90 er på vej til at blive det.

Tak for jeres utrættelige indsats for andre. Og tak fordi I træder til, selvom I sikkert har travlt og mange andre gøremål.

På pigefodbold-området har klubbernes frivillige også taget godt imod projektet Get Movin’, som netop nu er ved at blive rullet i gang. P.t. er der etableret i alt 16 såkaldte klynger med ca. 60 jyske fodboldklubber, som enten er i gang med projektet eller på tærsklen til at komme i gang.

Vi oplever også hele tiden et stærkere samarbejde med kommunerne, hvilket bl.a. udmønter sig i nye Velfærdsalliancer – eller aftaler der forlænges. Det er helt tydeligt, at kommunerne for alvor har fået øjnene op for fodboldens potentiale og værdi – og det skyldes ikke mindst den enorme kraft og styrke, som frivilligheden repræsenterer.

Vi skal værne om frivilligheden

Det siger næsten sig selv, at en af vores vigtigste opgaver som organisation er at kæmpe hårdt for, at der tages hånd om foreningslivet og de frivillige. For der er mere end nogensinde behov for stærke, meningsfulde og attraktive fodbold-fællesskaber.

Med disse ord vil jeg endnu engang takke dig for indsatsen for fodbolden i Jylland og ønske dig en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen

Bent Clausen
Formand, DBU Jylland