Anførergruppen for DBU Jyllands faglige indsats i 2024 er nu på plads

Næste skridt bliver, at de fagansvarlige skal i gang med at sammensætte deres egne teams, så de enkelte fagområder står stærkest muligt i det kommende år – til gavn for de jyske fodboldklubber.

Hver fagansvarlig får bistand og sparring fra DBU Jyllands administration i form af en administrativ ansvarlig medarbejder.

I modsætning til tidligere er det op til de enkelte fagområder at organisere sig efter ønske og behov.

Det er en udløber af den moderniseringsproces, som DBU Jylland har gennemført.

Det betyder f.eks., at mængden af faste udvalg og grupper er blevet færre. I stedet arbejdes der mere fleksible og dynamiske formater, f.eks. ad hoc-møder, sparringsgrupper, advisory boards m.v.

Ønske om mere diversitet

Som noget nyt har DBU Jyllands bestyrelse også besluttet, at de forskellige fagområder skal leve op til et 30/70-princip – det vil sige, at der som minimum skal være en repræsentation på 30 procent kvinder. Alle regionale grupper opfordres naturligvis også til at følge trop.

Lene Bengtsson er fagansvarlig for senior-området i 2024, og hun er glad for de nye retningslinjer omkring diversitet:

”Jeg synes, at det er rigtig godt, at det nu er blevet italesat som en klar forventning til os. Det kan kun blive en styrke for os alle sammen”, siger hun.

Transition, dialog og motionsfodbold

Lene Bengtsson peger på forskellige områder, som Senior-området vil have fokus på i 2024:

”Vi kommer bl.a. til at kigge på udfordringerne omkring transitionen mellem ungdom og senior. Er der noget, som vi kan blive inspireret af i vores klubber? Vi kommer også til at fortsætte formen med virtuelle møder med klubberne om meget specifikke emner. I 2023 havde vi bl.a. møde om Serie 4-rækken. Det har været godt. Og så kommer vi til at se på motionsfodbold-området. Der er nedsat en gruppe, som kigger på gå-fodbold, men vi må ikke glemme fodbold fitness-området”, siger Lene Bengtsson, der er glad for den nye og mere fleksible måde at tænke organisering på.

”På Senior-området har vi f.eks. gang i en gruppe omkring gå-fodbold, men det kan også blive aktuelt at trække andre faglige personer ind på ad hoc-basis. Det ser jeg nogle spændende muligheder i”, siger Lene Bengtsson, der har stået i spidsen for Senior-området siden 2015:

”Personligt er jeg som frivillig motiveret af at sætte nogle ting i gang, som styrker fodbolden. Især omkring udvikling. Det giver mig energi, når det lykkes. Og når vi efter dialog med klubber er i stand til at gøre tingene bedre og lave bedre turneringer”, siger hun.

Sådan er DBU Jyllands faglige nøgleposter besat i 2024:

Børn:                                             Jørgen Rasmussen
Ungdom:                                      Lars Olesen
Senior:                                           Lene Bengtsson
Dommer:                                      Morten Rask Thomsen
Disciplinærudvalget:                  Kristian Nørgaard Thomsen
Appeludvalget:                            Tommy Olesen
Uddannelse:                                 Brian Holst Pedersen
Fair Play:                                       Michael Koch
Samfund:                                      Claus Warming
Vinterfodbold:                             Henrik Sloth
HR:                                                 Peter Tornbo
Frivillighed:                                   Claus Dall  
Hædersbevisninger:                   Hans Mogensen
Økonomigruppe:                         Hans Mogensen


Udover ovennævnte fag-områder findes der en lang række mindre grupper, netværk m.v. under DBU Jylland. Dertil kommer de fire regioners faglige enheder, som også er meget forskellige i form og organisering.

Omkring 260 fodboldledere var på en eller anden måde involveret i det frivillige arbejde i DBU Jyllands organisation i 2023.