45 år som aktiv fodbold-frivillig.

Den slags aftvinger stor respekt, og derfor blev Gerner Elholm Jensen onsdag aften da også fuldt fortjent hædret med jysk fodbolds fineste individuelle hæder, DBU Jyllands Guldemblem.

Overrækkelsen skete på Kvissel/Ravnshøj Idrætsforenings generalforsamling. En klub som Gerner Jensen har betydet rigtigt meget for gennem mange år. Og omvendt.

I dagens anledning havde klubben gjort lidt ekstra ud af arrangementet med bl.a. spisning for de fremmødte, for DBU Jyllands Guldemblem er da også en pris, som kun gives i helt særlige tilfælde.

Men Gerner Jensens bidrag til fodbolden er også ud over det sædvanlige.

Var med til at stifte klubben

For selvom dåbsattesten siger 76 år, er Gerner Jensen stadig særdeles aktiv i Kvissel/Ravnshøj IF – bl.a. som bestyrelsesmedlem, kampfordeler, holdleder, og dertil kommer, at han vedligeholder klubhus og baneanlæg og står for opkridtning af banerne.

Og resten af hans fodbold-CV er heller ikke sådan lige at hamle op med.

I over 30 år har han været aktiv som enten formand, næstformand eller bestyrelsesmedlem i klubben, som han selv var med til at stifte.

Og i stort set alle årerne har han også været kampfordeler. En funktion som han fortsat varetager, og en post, hvor han nyder stor respekt både i egen klub, men også blandt de øvrige fodboldklubber, han kommer i kontakt med.

Og så har han også fundet tid til at engagere sig i fodboldens store fællesskab som ambassadør for DBU Jylland i en periode på over 20 år, ligesom han altid har været fast deltager på årsmøderne i Region 1 samt på DBU Jyllands delegeretmøde.

En ægte ildsjæl

Guldemblemet blev overrakt af Kristian Nørgaard Thomsen, der udover at være formand for de nordjyske fodboldklubber i DBU Jylland Region 1, også kender Gerner Jensen på allertætteste hold, idet han selv er frivillig fodboldleder i Kvissel/Ravnshøj IF.

”Jeg har jo selvfølgelig været inhabil i beslutningen om at tildele Gerner denne pris, men jeg kan skrive under på, at vi har at gøre med en ægte ildsjæl og en person, der har ydet en helt unik indsats for sin klub, for DBU Jylland og for dansk fodbold. Han er altid i klubben, og han er en type menneske, der aldrig ønsker at sætte sig selv i centrum, men som yder en utrolig indsats for andre”, siger Kristian Nørgaard Thomsen.

Vi har at gøre med en ægte ildsjæl og en person, der har ydet en helt unik indsats for sin klub, for DBU Jylland og for dansk fodbold. Han er altid i klubben, og han er en type menneske, der aldrig ønsker at sætte sig selv i centrum, men som yder en utrolig indsats for andre. Kristian Nørgaard Thomsen, formand for DBU Jylland Region 1, om Gerner Jensen.

Ved siden af de mange ledelsesmæssige, administrative og praktiske opgaver i fodboldklubben har Gerner Jensen også altid været at finde på græsset.

Gennem mange år og i flere omgange har han været børne- og ungdomstræner, og netop kontakten til de lokale børn er noget, som har betydet meget for Gerner Jensen, en glæde som han også har haft via sit job som tidligere pedel på skolen.

Datteren er formand

Kvissel/Ravnshøj IF har også nydt godt af, at Gerners hænder er rigtigt skruet på. Da klubben selv byggede nyt klubhus - indviet i 2000 - var Gerner f.eks. primus motor i forbindelse med alt det frivillige arbejde, og han står også i spidsen for den selvstændige forening, der står bag klubbens cafeteriadrift.

Gerner Jensen har tidligere modtaget en række anerkendelser for sin frivillige indsats. Bl.a. DBU Jyllands Sølvemblem, DBU’s Sølvnål, DBU Jyllands Rejselegat og DBU Jyllands Hædersemblem.

Han er i også blevet hædret med titlen som Årets Idrætsleder i Frederikshavn Kommune, ligesom han er æresmedlem af Kvissel/Ravnshøj IF.

Og Gerner Jensens fodbold- og frivilligheds-DNA lever såmænd også videre i næste generation. For i dag er Gerner Jensens datter, Mette Elholm, nemlig formand for klubben.

Lige over 100 fodboldpersoner er blevet hædret med DBU Jyllands Guldemblem, siden prisen blev indstiftet i 1943.

Sådan siger Kvissel/Ravnshøj IF

Kvissel/Ravnshøj IF skriver bl.a. i sin indstilling af Gerner Jensen til DBU Jylland:

”Gerner er en af de typer mennesker, som er guld værd i enhver idrætsforening. Han yder en kæmpe ind­sats for, at klubben og dens medlemmer skal fungere. Han ser helt bort fra egne behov, og er 100 procent klub­mand - hver eneste dag. Han var med til at stifte Ravnshøj Idrætsforening, og han var medlem af bestyrelsen fra begyndelsen. Gennem hele klubbens "levetid" og nu i Kvissel/Ravnshøj IF har Gerner været leder eller træner. Gerner var i 15 år medlem af bestyrelsen i Ravnshøj IF. Et enkelt år var han formand og i 4 år var han næstformand. De øvrige år var han menigt bestyrelsesmedlem, hvilket også var det, der passede Gerner bedst. Han ønsker under ingen omstændigheder at blive "profileret."