Flere og flere jyder trækker dommertrøjen over hovedet, og det sker langt sjældnere end tidligere, at den bliver gemt væk i klædeskabet igen.

Statistikmateriale fra DBU Jylland viser nemlig, at antallet af aktive dommere er højere end de sidste mange år.

Hvor der i foråret 2023 var registeret 1464 aktive fodbolddommere (defineret ved, at man har dømt mindst en fodboldkamp seneste to måneder), så var tallet sidste forår 1385, mens der var 1390 aktive fodbolddommere i foråret 2021.

Med andre ord er tendensen i Jylland stik modsat den, som der blev meldt for nyligt i en rapport fra UEFA, hvor det fremgår at der mangler 40.000 breddedommere i Europa.

Den udvikling er man ikke kommet sovende til, lyder det fra DBU Jyllands dommerformand, Morten Rask Thomsen, som sender en stor tak og anerkendelse til alle de frivillige og ansatte, som har været med til at knække den negative dommerkurve.

Det har været vigtigt for os at komme tættere på den enkelte dommer. Morten Rask Thomsen

- Det er altid rart at se gode resultater, når man arbejder seriøst og målrettet med noget. Det er netop tilfældet her. Hos DBU Jylland har vi lagt en strategi på dommerområdet og taget konkrete indsatser i brug for at vende udviklingen. Vi har brugt frivilligt og administrativt knofedt, og det er utrolig positivt, og så bliver man jo bare godt gammeldags glad, når det lykkes, lyder det fra Morten Rask Thomsen.

IT-løsninger og opringninger gør en forskel

På listen over tiltag som har bidraget til den positive udvikling, er bl.a. en ny, særligt onboarding app, ansættelse af en HR-medarbejder i DBU Jyllands dommerafdeling samt i DBU Jyllands regioner – senest med ansættelsen af Kim Fischer Mensbo i DBU Jylland Region 2. Herudover er der, ikke mindst, sket en modernisering og digitalisering af dommergrundkurset som slet og ret gør det mere tilgængeligt at blive fodbolddommer.

De nye IT-muligheder samt den menneskelige kontakt skal i fællesskab gør tilværelsen lidt sjovere og lidt mindre besværlig.

- Det har været vigtigt for os at komme tættere på den enkelte dommer. Ikke mindst, når vedkommende er nyuddannet. Det har betydet, at vi oplever en væsentligt bedre fastholdelsesprocent end tidligere. F.eks. giver vi helt lavpraktisk alle fodbolddommere en opringning efter deres dommergrundkursus, hvor vi følger op på, om alt er, som det skal være, lyder det fra Morten Rask Thomsen.

Vælg-selv-system giver fleksibilitet

Flere uddannede fodbolddommere og bedre fastholdelse gør det det ikke alene for DBU Jylland, som har et ultimativt mål om, at alle der ønsker en fodbolddommer til sin turneringskamp, kan få det.

Udover de øvrige tiltag er der også blevet rullet et særligt vælg-selv-system ud, som kort fortalt gør det muligt for den enkelte fodbolddommer at plukke en eller flere kampe fra en liste, og dermed selv tilvælge hvor og hvornår, vedkommende skal ud at dømme. Det system supplerer den traditionelle dommerpåsætning, hvor der dels automatisk, og dels ved hjælp af DBU Jyllands dommerpåsættere, bliver fordelt opgaver ud til den enkelte fodbolddommer.

Flere end halvdelen af de jyske fodbolddommere har gjort brug af vælg-selv-systemet.

Kun få kampe bliver afviklet uden dommer

Det er ikke mindst glædeligt for de jyske klubber, at den intensive indsats på dommerområdet har båret frugt. Det betyder nemlig, at det i langt højere grad end tidligere er blevet muligt at få tæt på alle kampe dømt af en uddannet fodbolddommer.

Bare 25 kampe var således særlige ”døm-selv-kampe” i juni 2023 mod 54 kampe i den tilsvarende måned i 2022. De 25 kampe dommerløse kampe skal ses i et lys af, at der sammenlagt blev afviklet 6206 kampe med en uddannet dommer.

- Vi er glade og stolte af udviklingen men hviler ikke på laurbærrene af den grund. Vi vil endnu længere ned, og det tror vi på, vi nok skal komme, lyder det fra Morten Rask Thomsen.

Eksempler på DBU Jylland-tiltag på dommerområdet i 2023

  • Gennemført et dommergrundkursus udelukkende for kvinder
  • Gennemført rekrutterings-tiltag på studiemessen på Aarhus Universitet i august 2023
  • Rekrutteringstiltag i DBU Jylland Region 2. F.eks. når dommeren har øl med til +32-kampe
  • Særlig indsats på Djursland i fællesskab med den lokale fodbolddommerklub
  • Lancering af særligt vælg-selv-system til dommerne
  • Lancering af særlig app målrettet nye fodbolddommere
Nikoline2