Det startede som en del af projekt ’Inklusion i Fodbold Danmark’ tilbage i marts. Et projekt der bygger på; ”at give udsatte borgere mulighed for at deltage i foreningsidrætten - og herigennem skabe positive forandringer i deres livssituation.

Med afsæt i netop den vision indgik Dronningborg Boldklub sammen med SAMForeningen og Randers Kommune et samarbejde med DBU, DBU Jylland og OMBOLD, om at integrere socialt udsatte og sårbare borgere på klubbens seriehold. Dét, fortæller Jesper Jakobsen, der er børneudviklingstræner i Dronningborg Boldklub og arbejder i fritidsforvaltningen i Randers Kommune:

”Vi som fodboldklub vil gerne bygge videre på det fantastiske fodboldtilbud, som SAMForeningen i forvejen står bag. Det er et fodboldtilbud for socialt udsatte og sårbare borgere i kommunen, der af forskellige årsager står uden for fodboldfællesskabet og derfor ikke er medlem af en klub. Målet var at få nogle af disse spillere integreret i Dronningborg Boldklub,” forklarer Jesper Jakobsen, der også står i spidsen for Dronningborg Boldklubs deltagelse i projekt ’Inklusion i Fodbold Danmark.’

Det kræver tryghed og tillid 
Herrefodboldholdet under SAMForeningen har eksisteret i flere år. Her har udsatte borgere i Randers Kommune kunne mødes i trygge omgivelser omgivet af mennesker, de genkender. For at give spillerne den samme tryghed, som de oplever på SAMForeningens hold, har Dronningborg Boldklub taget små skridt henimod at indlemme spillerne i klubben:

”I løbet af sommeren trænede spillerne fra SAMForeningen to gange om ugen nede i Tøjhushaven (en offentlig park) i Randers. Det giver dem en tryghed, at de kender omgivelserne og personerne, når de møder ind til træning. For at opbygge en relation til spillerne, valgte jeg selv at deltage én gang om ugen, så de på den måde også fik et kendskab til mig,” fortæller Jesper Jakobsen og tilføjer:

OMBOLD og ’Inklusion i Fodbold Danmark’

NGO’en OMBOLD er et forandringsskabende og inkluderende fodboldfællesskab for mennesker i udsatte positioner, det kan fx være mennesker, der kæmper med misbrug, hjemløshed og/eller psykisk sårbarhed. OMBOLDs aktiviteter danner grobund for positiv udvikling i forhold til både fysisk og mental sundhed. 

‘Inklusion i Fodbold Danmark’ er et projekt under OMBOLD, som har til formål at få mennesker i udsatte positioner med i positive fodboldfællesskaber i lokale fodboldklubber i hele Danmark. Projektet er støttet med midler fra Nordea-fonden. 

Læs mere om projektet her

”Vi inviterede også spillerne ud i Dronningborg til en hyggeaften, hvor vi fortalte om klubben og viste dem rundt på anlægget. De fik træningstrøjer samt et spillersæt i Dronningborgs gule-blå farver. Det har været en glidende overgang, hvor det har været på spillernes præmisser. Selvom det er nogle meget fodboldglade gutter, skal vi huske på, at de hver især kommer med nogle udfordringer. Det kan være en stor omvæltning at gå fra at spille på et lukket hold med andre sårbare borgere til pludselig at skulle indgå på et helt almindeligt fodboldhold,” forklarer Jesper Jakobsen.

SAMForeningen

SAMForeningen (Sociale Aktiviteter og Motion) er en forening for alle socialt udsatte i Randers Kommune. 

I SAMForeningen er socialt samvær gennem sjove og interessante aktiviteter i centrum. Der er faste ugentlige aktiviteter som svømning, ridning, fodbold, brætspil, petanque, fitness og bowling. 

Disse har til formål at styrke den enkeltes netværk, og højne den psykiske såvel som den fysiske sundhed. 

Kilde: www.samforeningen.dk

Fire spillere er trukket i Dronningborg-trøjen
Selvom projektet kun har kørt siden marts, kunne de første spillere fra SAMForeningen tilbage i foråret trække den gule trøje over hovedet til deres Dronningborg-debut. Noget der blandt andet er lykkedes gennem et godt samarbejde mellem klubben, kommunen og SAMForeningen.

”Da vi kunne mærke, at trygheden og tilliden var opbygget, gav vi i maj debut til tre af spillerne på ét af vores Serie 5-hold. Jeg spillede selv med i én af kampene, og det gik rigtig fint. Træneren på holdet havde også forinden været med til træning i Tøjhushaven, så han var heller ikke et ukendt ansigt for spillerne. Det er gået så godt, at de fortsat spiller med her i efterårssæsonen, og rent faktisk er der kommet en ekstra spiller med ind på holdet, så de nu i alt er fire spillere,” fortæller Jesper Jakobsen og suppleres af fodboldformand René Bauer:

”Randers Kommune har været meget imødekommende, og kommunikationen har været god. Vi har ikke følt, at vi har måttet vente længe på, at vores idéer og planer kunne omsættes til handling – snarere tværtimod. Jeg tror, at det betyder meget for en forenings lyst og vilje til at involvere sig i den her type projekter, at de kan mærke en velvillighed fra kommunens side, så tingene rent faktisk går op i en højere enhed,” siger René Bauer.

Ambitioner om endnu mere
I skrivende stund er det kun kampe, som spillerne fra SAMForeningen deltager i hos Dronningborg Boldklub, men ambitionerne rækker til endnu mere, forklarer klubbens fodboldformand, René Bauer:

”Lige nu spiller de kun kampe med os, men vores forhåbning er, at de i det nye år kan rykke den ene af deres to træningspas fra Tøjhushaven og ud til os, så de i endnu højere grad bliver en integreret del af klubben. Det handler igen om tryghed og tillid, og den skal bygges op stille og roligt,” siger René Bauer. 

Velfærdsalliancen banede vejen
At Dronningborg Boldklub valgte at kaste sig ind i projekt ’Inklusion i Fodbold Danmark’, er ikke en tilfældighed. Brobygningen fra et kommunalt fodboldtilbud og over til breddefodbold, ligger nemlig i god tråd med klubbens ønske om, at fodbold skal være for alle borgere. 

”Vi føler som fodboldklub en forpligtelse til at hjælpe, hvor vi kan. Det handler for os om mere end blot at drive en forening. Det blev en mulighed for os at deltage, da vi fik ressourcerne til det i form af mere tid og flere hænder – noget vi ikke havde tidligere. Projektet er samtidig også med til at udvikle os som forening og fodboldklub. Det er velfærdsalliancen mellem Randers Kommune, DBU og DBU Jylland, som har banet vejen for, at vi kunne byde ind på sådan et projekt og involvere os i det, hvilket vi er glade for,” siger René Bauer og tilføjer:

"Vi synes, det er vigtigt, at vi som klub er åben for alle borgere. Det kan man sige, at vi er i forvejen, men det kræver bare noget ekstra at favne dem, som står lidt længere ude og som har nogle udfordringer, som vores eksisterende medlemmer ikke har. Dem vil vi gerne forsøge at inkludere og være imødekommende over for, siger René Bauer.

Hvad er en Velfærdsalliance?

En Velfærdsalliance er et samarbejde mellem den lokale fodboldunion, DBU og kommunen. Målet med samarbejdet er at skabe værdi for kommunens borgere og fodboldklubber. Frivillige, nye sundhedstiltag eller aktivitetstilbud til borgere udenfor arbejdsmarkedet er blot nogle af eksemplerne på, hvad en Velfærdsalliance kan indeholde og bidrage til.

Det er derfor i høj grad muligt at tilpasse indholdet i samarbejdet til jeres kommunes ønsker og politiske dagsorden, uanset om det skal være indenfor sundhed, skole- og dagtilbud, uddannelse, beskæftigelse eller et helt andet område.

Læs mere her

Vil du høre mere om projekt ’Inklusion i Fodbold Danmark'?

Kontakt:

Anders Østergaard Til Web
Projektkoordinator for særlige indsatser, DBU Jylland Anders Østergaard

Eksempler på andre fodboldprojekter og indsatser, som bidrager til kommunal velfærd: