Stevnstrup er en lille landsby belig­gende otte kilometer sydvest for Randers. Som mange andre landsby­ er det også her den lokale fodboldklub, der er samlingspunktet for indbyggerne. På mange måder minder IF Alliancen om de omkringliggende klubber i Randers og omegn. En seniorafdeling med hold i de lavere serierækker samt en god håndfuld børnehold har i mange år udgjort funda­mentet i klubben.

Men blandt én bestemt gruppe, har klubben kæmpet for at samle nok spillere til at kunne stille hold - nem­lig i de ældste ungdomsårgange herunder U17 og U19.

Når fodbolden bliver nedprioriteret
Det er ofte en udfordring for de mindre klubber at samle spillere i de ældste ungdomsårgange. Her er det ikke ualminde­ligt, at holdene smuldrer - noget der også har været tilfældet i IF Alliancen ifølge klubbens formand:

- I mange år har det været svært for os at samle de ældste ungdomsspillere. Når de bliver 15-16 år, stopper mange af dem med at spille fodbold. Typisk får de andre interesser, og de begynder på ungdoms­uddannelserne inde i Randers. Oveni det får mange af dem et fritidsjob, som de skal passe, og de begynder at gå i byen. Derfor er det som regel fodbolden, de sor­terer fra, og så begynder korthuset at fal­de sammen, siger Simon Mikkelsen, der er formand i IF Alliancen.

- Et godt eksempel på dette er vores ældste U19-hold, som med nød og næp­pe har overlevet trods store udfordringer. Lige fra dengang de var U14, har vi måttet låne spillere fra holdet under for at kunne stille hold. Ellers frygtede vi, at det vil­le smuldre igen. Mange gange har vi lige akkurat kunnet samle 11 spillere, så man kan roligt sige, at vi har hængt med røven i vandskorpen, forklarer Simon Mikkelsen.

230911 Drengeungdom Ifalliancen Roarpaaske 01 IF Alliancen har fyldt en stor del af Simon Mikkelsens liv - både på og uden for banen. I dag er han formand for klubben.

 

 

[ FAKTA ]

 

 • IF Alliancen ligger i Stevnstrup uden for Randers

 • Byen har cirka 2500 indbyggere

 • Klubben har både hold i børne-, ungdoms- og seniorrækkerne

 • Klubben er en del af Randers Q, som er et klubsamarbejde for pi­gehold i U13 og opefter

Én vigtig beslutning ændrede billedet
For at fastholde ungdomsspillerne i klub­ben, måtte der gøres noget. Derfor be­sluttede man for fire år siden fra klubbens side at slå ungdomsårgangene sammen fra U11 for at sikre, at de fremadrettet ville have nok spillere til at kunne stille hold i U13-U19:

- I en lille klub som IF Alliancen har det været nødvendigt at slå nogle årgange sammen for overhovedet at kunne stille hold. Vi synes selv, at det er bedre at slå et par årgange sammen end at have for få spillere i de enkelte årgange og dermed ikke være i stand til at kunne stille hold, fortæller Simon Mikkelsen.

- For os har det givet mening at gøre det på denne måde. Det er nemmere at fastholde spillerne, når vi kan tilbyde et 11-mandshold. Vi vil gerne give dem mu­ligheden for fortsat at kunne spille fodbold med kammeraterne og dyrke fælles­skabet og sammenholdet fra de er helt små og op til U19. Også når de begynder på ungdomsuddannelser væk fra Stevnstrup, siger Simon Mikkelsen.

230911 Drengeungdom Ifalliancen Roarpaaske 14

De unge vender retur til Stevnstrup
Lige nu oplever klubben, at spillertilgan­gen på ungdomssiden vokser. Derfor kan IF Alliancen præstere hele to U19 Dren­ge-hold og ét U17 Drenge-hold. Noget man blot drømte om for få år tilbage. Og det er ikke unormalt, at der til de tre holds træning er over 40 spillere samlet.

- Både vores U19- og U17-hold består hovedsageligt af drenge, der har fået de­res fodboldopvækst i IF Alliancen. Nogle af dem er vendt retur til klubben, fordi de har fået øjnene op for, at vi har gang i no­get helt unikt. Derudover er der kommet spillere til fra andre klubber i Randers, for­di deres hold er blevet lukket på grund af for få spillere, forklarer Simon Mikkelsen

- Det er i høj grad også drengenes egen fortjeneste, for de er med til at for­tælle godt om klubben og fællesskabet, når de færdes blandt klassekammerater og venner. Men vi er som sådan ikke ude at rekruttere eller hente spillere. Det er spillerne selv, der kommer herud på bag­grund af deres kammerater, eller hvis de ikke har et sted at spille. I dag er der fx tre nye spillere til træning, siger Simon Mikkelsen.

Hvorfor faldt valget på IF Alliancen?

David Møller Jensen

 • 16 år
 • Fra Stevnstrup
 • Har altid spillet i IF Alliancen

- Jeg kommer fra byen og har altid spillet i klubben. Det er fedt at være herude, fordi alle kender hinanden på tværs af årgan­gene. Vi går meget op i fællesskabet, og vi har en masse sjove arrangementer og sociale aktiviteter. Jeg synes, at klubben gør meget for, at vi også skal have det godt uden for banen. Vi ser hinandens kampe, når det er muligt, og bakker hinanden op.

Det giver også et stort boost til os spillere, at vi kan mærke, hvor meget trænerne engagerer sig. Så det er en god blanding af det sociale, fællesskabet og selvfølgelig fodbolden. I skolen har jeg også fortalt nogle kammerater om klubben, hvilket har fået et par stykker til at starte herude.

Marius Stelter

 • 15 år
 • Fra Stevnstrup
 • Hjemvendt til IF Alliancen

- Jeg startede med at spille fodbold her i byen, men da jeg blev lidt ældre, ville jeg gerne prøve noget nyt, så derfor skiftede jeg ind til en klub i Randers. Da jeg så havde spillet derinde i et par sæsoner, var mange af mine venner rykket tilbage til IF Allian­cen, og jeg savnede at spille på hold med dem.

Samtidig var jeg også kørt lidt træt i det i den anden klub. Og jeg har bestemt ikke fortrudt, at jeg er skiftet tilbage til min barndomsklub, for vi har et enormt godt sammenhold. Vi kan både være seriøse, når det gælder inde på banen, men også have det afslappet og sjovt med hinanden, når vi ikke spiller. Det er helt sikkert et plus.

Frederik Lykke

 • 16 år
 • Fra Randers
 • Har spillet i IF Alliancen i 2,5 år

- Førhen spillede jeg inde i en klub i Randers. På et tidspunkt begyndte det at gå lidt skævt på holdet, og så valgte jeg at søge herud, da en af mine kammerater kendte træneren. Så vi tog til en træning, hvor vi blev taget godt imod af alle. Her er niveauet en del højere, end det vi kom fra, samti­dig med at vi kan have det sjovt. Der er plads til alle - lige meget hvor god eller dårlig man er.

Langt de fleste der kommer herud og træner med os, ender med at blive hængende. Jeg har selv talt godt om klubben for en klassekammerat i gymnasiet. Han var lige stoppet i en anden klub, da det ikke fungerede derinde, og så tog jeg ham med herud. Vi laver nogle fede ting uden for fodbolden, og det er med til at ryste os sammen.

Plads til alle
Selvom drengene går på banen for at vin­de, så er det i lige så høj grad det sociale og fællesskabet, der spiller ind. For der skal være plads til alle uanset niveau. Der­for besluttede man for et års tid siden at tilknytte en ny træner til U17-holdet:

- Vi ville gerne tilbyde drengene en lidt anderledes træning, men også for at und­gå forældretrænere for de her årgange. Det er ikke altid en fordel, når det enten er mor eller far, der står ude på sidelinjen el­ler på træningsbanen. Så da vi for et år si­den manglede en U17-træner, fik jeg efter lang tids søgen pludselig en henvendelse fra en lokal. Han havde tidligere trænet unge mennesker i amerikansk fodbold og cykling, men var nysgerrig og interesseret i at prøve at træne de her fodbolddrenge. Og det har bare vist sig at være et rigtig godt match, for alene på det her år, har han rykket dem milevidt. Han er enormt god til at coache og vejlede de unge, og det har virkelig løftet dem, fortæller Si­mon Mikkelsen.

Og en af dem som mærker den positive udvikling på tætteste hold, er netop cheftræner for U17-holdet, Martin Hoberg Rasmussen:

- Jeg kan tydeligt huske den første træ­ning, hvor det regnede i tykke stråler. Al­ligevel dukkede langt de fleste spillere op, og det vidner også om en god træ­ningsmentalitet blandt de unge. Jeg forsøger altid at være velforberedt til trænin­gen. Jeg tror, at det smitter af på spillerne, når der bliver lagt tid og kræfter i det, og det motiverer dem til at komme og spille - også selvom vejret er dårligt, fortæller Martin Hoberg Rasmussen og tilføjer:

- Jeg tror, at klubben høster frugterne af flere års hårdt arbejde på børne- og ungdomssiden. Der er ingen tvivl om, at det store fokus på det sociale har betydet meget for spillerne og deres lyst til fortsat at spille fodbold herude. De føler sig godt tilpas og har det godt sammen. Vi går me­get op i, at hver spiller får den tilstrække­lige spilletid. Vi går på banen for at vinde, men der er plads til alle uanset niveau, si­ger Martin Hoberg Rasmussen.

230911 Drengeungdom Ifalliancen Roarpaaske 06

En positiv synergieffekt
At klubben har fået genrejst sin ungdoms­afdeling kan også mærkes andre steder.

De mange nye ungdomsspillere har nem­lig en vigtig rolle i klubben, hvor de er rol­lemodeller for de yngre børn. Og så er de desuden en stor ressource, når den årlige fodboldskole løber af stablen:

- Hver sommer afholder vi en uge lang fodboldskole for U5-U13. I år deltog cirka 130 børn, og med så mange børn skal der også være trænere nok, og det er ikke al­tid lige nemt at finde frivillige i sommer­ferien. Derfor var det en kæmpe hjælp, at 20 af vores U17- og U19-spillere for andet år i træk stod klar til at hjælpe og agere trænere på fodboldskolen. Børnene ser meget op til vores ungdomsspillere, så det er dejligt at se, hvordan det også smit­ter positivt af ned gennem årgangene i vores klub, fortæller formand i IF Alliancen, Simon Mikkelsen.

Det er ikke altid en fordel, når det enten er mor eller far, der står ude på sidelinjen eller på træningsbanen. Simon Mikkelsen, formand i IF Alliancen

En lys fremtid for klubben
Selvom de for tiden har vind i sejlene i IF Alliancen, tager de ikke noget for givet. For man skal ikke mange år tilbage, før det hørte til sjældenhederne, at klubben var i stand til at rykke spillere fra ung­domsafdelingen op på seniorholdet.

- IF Alliancen er min barndomsklub, og jeg har boet i Stevnstrup hele mit liv med undtagelse af et par år i Aalborg. Jeg flyt­tede tilbage til byen, da jeg var 26 år, og nu er jeg 43 år. På de 17 år, hvor jeg har været med inde omkring klubbens se­niorhold, kan jeg reelt kun huske, at vi har rykket spillere op fra ungdomsafdelingen to-tre gange. Der har ganske enkelt ikke været nogen at vælge, fordi de enten var stoppet flere år før eller spillede i andre klubber, forklarer Simon Mikkelsen.

- Ungdomsholdene er en vigtig del af fødekæden i en fodboldklub som vores, og når vi kan præstere hold i alle ung­domsårgangene, betyder det også, at de på et tidspunkt kan tage skridtet op på se­niorholdet, siger Simon Mikkelsen.

Derfor ser formanden også anderledes lyst på fremtiden nu, hvor de unge vælger fodbolden til i den lille klub:

- Jeg tror og håber på, at udviklingen fortsætter, da vi har gang i noget unikt. Men vi skal heller ikke hvile på laurbærre­ne. Vi skal blive ved med at tage hånd om vores spillere lige fra de starter til børne­fodbold og op gennem rækkerne i ung­domsfodbold til seniorfodbold, så vi giver dem de bedst mulige vilkår for at kunne spille sammen med deres kammera­ter. For det er fællesskabet og det sociale, som skal være i centrum, og en vigtig del af den gule tråd i vores klub, siger Simon Mikkelsen.