Mange spørgsmål trænger sig på, når man står midt i fodbolddommer-uddannelsen.

Hvordan var det nu med de tre uddannelseskampe? Hvordan ser mit forløb ud de kommende måneder? Hvem kan man spørge til råds hos DBU Jylland? Og hvordan får man egentlig overblik over alle relevante informationer?

For at give et bedre overblik har DBU Jylland derfor udviklet en digital hjælper til alle nyuddannede fodbolddommere og dommere, der er under uddannelse.

Helt konkret drejer det sig om en app-løsning, som er specifikt tilpasset målgruppen med helt unikt indhold. En model som efter planen skal bringe DBU Jylland tættere på dommeren i dagligdagen og omvendt.

”Vi har længe haft et ønske om at komme meget tættere på hver enkelt ny dommer, og det håber vi, at dette lille redskab kan hjælpe os med”, forklarer Jakob Bille, dommerchef i DBU Jylland.

Vigtig viden på det rette tidspunkt

”Det er en ny verden, der åbner sig, når man går i gang med at uddanne sig til dommer, og derfor vil man typisk sidde med en række forskellige spørgsmål”, tilføjer Jakob Bille og fortsætter:

En hjælp i dagligdagen

DBU Jyllands nye app skal gøre det lettere for den enkelte dommer at komme godt i gang.

For det første sikrer den en direkte adgang til DBU Jyllands dommer-administration, bl.a. i form af en chat-funktion.

Samtidig får man serveret information og viden på de tidspunkter, der er relevante for den enkelte dommer i det konkrete uddannelsesforløb.

Derudover giver den adgang til en masse praktiske og nødvendige informationer krydret med bl.a. videoklip.

 

"Med app’en i hånden kan man altid komme i kontakt med os i dommer-administrationen og chatte, og udover at den naturligvis indeholder en masse praktiske og nødvendige informationer krydret med videoklip, så giver den også den enkelte dommer et personligt overblik over det kommende forløb med de forskellige aktiviteter".

”Det er en vigtig pointe med app’en, at den bygger på tidslighed. Altså, at de nye dommere ved hjælp af app’en får information og viden på tidspunkter, der er relevante for dommerne og deres uddannelsesforløb. Altså ikke det hele på en gang. I stedet bygges der kontinuerligt viden på i et format, der oven i købet er let at forstå og tage ind. Og det er med til understøtte, at læringen er effektiv”, forklarer Jakob Bille.

Dommerchefen tilføjer, at app’en efter planen løbende skal videreudvikles. F.eks er det et ønske, at også dommerklubbernes aktiviteter kan blive en del af den enkelte dommers overblik.

Nødvendigt med smarte løsninger

”Vi vil rigtig gerne gøre det mere attraktivt og overskueligt at være ny dommer, og det indebærer i høj grad også, at vi kan stille smarte, digitale redskaber til rådighed. Når helt unge kommer ind i dommergerningen kan de med rette forvente disse løsninger, og det skal vi naturligvis også kunne levere”, tilføjer han.

Som udgangspunkt vil dommer-app’en følge den enkelte dommer de første 12 måneder af tiden som nyuddannet.

DBU Jyllands særlige dommerløsning bygger på en variant af Emento’s digitale forløbsguide til hospitaler og patienter, kaldet Guide, som bl.a. bruges til at onboarde sygeplejersker.

Tiltaget er en del af DBU Jyllands dommerstrategi, som har fokus på såvel rekruttering som fastholdelse af dommere – bl.a. at gøre det lettere at være fodbolddommer.