Vejrguderne kan være en anelse dramatiske til tider og her er den sunde fornuft den allerbedste følgesvend. For hvordan skal man egentlig forholde sig, hvis det tordner eller lyner til træning eller til kamp?

- Anbefalingen er, at træning og fodboldkampe afbrydes, hvis området bliver ramt af tordenvejr og lyn, lyder det med sikker stemme fra DBU Jyllands turneringschef, Ole Frandsen.

- Det er altid et dommerskøn, om det er forsvarligt at gennemføre en kamp, når tordenvejr er under opsejling, men signalet herfra er, at der hellere skal afbrydes en kamp for meget end en for lidt - spillernes, trænernes og dommerens sikkerhed kommer i første række, fortsætter han.

Proceduren ser således ud:

  1. Udsæt eller afbryd midlertidigt og afvent, om uvejret driver over.
  2. Hvis det er muligt og rimeligt på baggrund af vejrforhold, afbrydelsens længde, mørkets frembrud osv., kan kampen så genoptages.
  3. Såfremt kampen helt afbrydes, skal dette indberettes (af dommer/kampleder) til den turneringsansvarlige (DBU Jylland eller pågældende region), som herefter vil meddele de involverede parter det videre forløb.

Afbryd kampen
Hos DMI understreger man ligeledes, at lyn- og tordenvejr skal tages alvorligt i forbindelse med fodboldkampe:
 
- Selvom sandsynligheden er lille, kan lyn slå ihjel. Rådet er, at en fodboldkamp afbrydes, hvis det begynder at tordne og lyne i området. Tordenvejr bevæger sig som regel temmelig hurtigt, så i de fleste tilfælde vil uvejret være drevet over, hvis man tager en pause og går ind i omklædningsrummet.

- Man skal ikke være bange for lyn, men man skal have respekt – og ikke være dumdristig. Det er dumdristigt at fortsætte med at spille en fodboldkamp, hvis det lyner og tordner, lyder budskabet fra DMI.

Sådan beskytter du dig selv
Med sund fornuft - og nogle enkle forholdsregler - kan man beskytte sig selv mod faren for lynnedslag:

Hvis kampen afbrydes på grund af lyn og torden, skal man ikke søge ly under træer, specielt ikke et enkeltstående træ. Man skal også undgå åbne pladser – og lade være med at røre elektrisk ledende genstande – f.eks. hegn, rækværk, vandhaner og lysmaster, som der jo typisk kan være på et fodboldanlæg. Det er sikrest at søge indenfor og lukke døre og vinduer, men man kan også sætte sig ind i en bil med lukkede døre, vinduer og soltag.

Hvis man bliver fanget uden for af et tordenvejr i forbindelse med en fodboldkamp, kan man komme til at vælge et af to onder: At stå i tørvejr under et træ og dermed risikere at et lyn rammer både træet og dig, eller man kan sætte sig på hug med samlede fødder ude i det fri - i regnen - og så have størst chance for, at lynene ikke finder dig. I denne stilling rager man ikke så højt op og man rører kun jorden ét sted. En liggende krop vil have større berøringsflade med jorden og derved vil der også være større chance for, at en strøm finder vej igennem én.

Se mere om uvejr under fodboldkampe her