Syddjurs Kommune, DBU Jylland og DBU har indgået en aftale om en velfærdsalliance, der samlet set skal styrke fodbolden i hele kommunen, og som skal komme indbyggerne til gode.

Aftalen strækker sig over de næste tre år, og den betyder blandt andet et øget fokus på at understøtte udviklingen af pigefodbold i kommunen og på at sætte fokus på børnefodbold, folkesundhed samt de lokale fodboldklubbers behov.

Endnu flere piger og kvinder skal spille fodbold
Et centralt fokuspunkt i den nye aftale er pige- og kvindefodbolden. Ifølge DBU’s medlemstal har Syddjurs Kommune oplevet et fald i pige- og kvindespillere på knap 11 procent over de seneste seks år.

Derfor glæder det DBU Jylland Region 3 Bestyrelsesmedlem, Rasmus Johansen, at der som et led i aftalen skal igangsættes aktiviteter, der skal få flere piger og kvinder til at spille fodbold:

- Med tiltagene i velfærdsalliancen vil vi synliggøre pigefodbolden endnu mere - blandt andet ind i skolerne. Vi vil samtidig lette adgangen for piger og kvinder til fodbolden, så endnu flere piger bliver en del af fodboldens sunde, sjove og sociale fællesskab i Syddjurs Kommune, siger Rasmus Johansen.

Sammen vil kommunen, DBU Jylland og DBU især arbejde for, at flere piger snører fodboldstøvlerne. Målet er, at medlemstallet for piger mellem 0-18 år stiger med 20 procent i de år, hvor aftalen løber.

Hvad er en Velfærdsalliance?

En Velfærdsalliance er et samarbejde mellem den lokale fodboldunion, DBU og kommunen. Målet med samarbejdet er at skabe værdi for kommunens borgere og fodboldklubber. Frivillige, nye sundhedstiltag eller aktivitetstilbud til borgere udenfor arbejdsmarkedet er blot nogle af eksemplerne på, hvad en Velfærdsalliance kan indeholde og bidrage til.

Det er derfor i høj grad muligt at tilpasse indholdet i samarbejdet til jeres kommunes ønsker og politiske dagsorden, uanset om det skal være indenfor sundhed, skole- og dagtilbud, uddannelse, beskæftigelse eller et helt andet område.

Fodbold for alle
Generelt er det i høj grad kommunens yngste indbyggere, der får glæde af fodboldens fordele og fællesskaber. Men aftalen rammer bredt, og derfor kan alle i kommunen se frem til de næste tre år ifølge kommunekonsulent i DBU Jylland, Mike Winther:

- Med indgåelsen af den nye velfærdsalliance med Syddjurs Kommune, DBU Jylland og DBU, har vi formået at skabe en helhedsorienteret aftale, som indeholder målrettede aktiviteter som fx at udvikle de lokale børnefodboldmiljøer, styrke frivilligheden samt at skabe flere fleksible fodboldtilbud til kommunens borgere, siger Mike Winther og tilføjer:

- Det er klart, at aftalen forudsætter, at klubberne vil være med. Det er alfa og omega. Uden klubberne - ingen handling. Derfor har vi også opstartet ‘Syddjurs Fodboldlounge’, som skal fungere som en platform, hvor de lokale fodboldklubber kan mødes med hinanden - men også med kommunen og DBU Jylland for i fællesskab at igangsætte nye spændende aktiviteter, siger Mike Winther.

Aktiviteter i Velfærdsalliancen

  • Syddjurs Fodboldlounge: Etablering og facilitering af et fælles fundament for udvikling af fodbolden i Syddjurs Kommune i regi af Velfærdsalliancen. Syddjurs Fodboldlounge sætter rammen for relevante temaoplæg, sparring, vidensdeling og netværk på tværs.
  • Pigefodbold: Fokus på at styrke fodboldklubbernes pigemiljøer gennem aktiviteter og målrettede indsatser.
  • Frivillighed og klubudvikling: Fokus på at styrke frivilligheden hos fodboldklubberne gennem procesorienteret frivilligheds-workshop og individuelt tilpassede klubudviklingsforløb (fx organisering, frivillige, medlemmer m.v.).
  • DBU Træneruddannelser (C1 eller C2 efter behov): Træneren er nøglen og vejen til at styrke frivilligheden samt at dygtiggøre trænerne.
  • DBU’s Børnefodboldstrategi: Understøtte fodboldklubberne i at skabe de bedste fodboldmiljøer for børn. Parterne har til hensigt at give Syddjurs Kommune de bedste forudsætninger for at styrke og udvikle børnefodbolden med udgangspunkt i DBU’s nye Børnefodboldstrategi.
  • Motionsfodbold for nye målgrupper: Evidensbaseret sundhedskoncept målrettet nye målgrupper som fx motionsuvante voksne eller ældre. Det kan være i form af; GÅ-fodbold, Fodbold Fitness eller tilpassede motionsfodboldhold.
  • FC Demens: Opstart af den fondsfinansierede indsats ’FC Demens’, der er et samarbejde mellem DBU Bredde, TrygFonden, Sygeforsikring ”Danmark” og Alzheimerforeningen. FC Demens-holdet er målrettet at engagere personer med let til moderat demens og deres pårørende i et meningsfuldt fodboldfællesskab i foreningsregi.
  • Fodbold ind i dagtilbud og skoler: Fodbolden bringes ind i dagtilbud og på skoler. DBU Jylland har erfaringer og forskellige koncepter, der kan styrke et samarbejde herimellem samt målrettes mod at styrke rekrutteringen af nye medlemmer og kendskab til fodboldklubberne gennem fx Fodboldfestivaller, ’Åben Skole’-dag eller ”Hoved, Krop og Klub”.