En sommerhilsen fra DBU Jyllands formand:

Kære frivillige i de jyske fodboldklubber

En kæmpestor tak til jer.

Tak fordi I holder hjulene i gang i fodbolden. Tak fordi I gør en indsats for fællesskabet. Og tak fordi I springer til, selvom I sikkert har travlt og mange andre gøremål.

Jeg har selv haft fornøjelsen af at besøge mange forskellige fodboldklubber og fodboldskoler i den seneste tid, og det har været imponerende at opleve engagementet, virketrangen og det utrolig høje aktivitetsniveau, der udfolder sig rundt omkring i det jyske fodboldlandskab.

Klublivet og fodboldglæden sprudler, og det er ikke mindst takket være alle de mange fantastiske ildsjæle.

Fodboldens stærke fundament
Der har været forskellige skriverier omkring udfordringer med frivilligheden i det danske samfund oven på corona-forløbet. Jeg har heldigvis oplevet, at rigtig mange frivillige er kommet tilbage i fodboldklubberne, og der er fortsat stor interesse for at understøtte den lokale forening. En undersøgelse foretaget i 2022 viser, at dansk fodbold har ca. 120.000 frivillige. Det er i sig selv imponerende. Vi arbejder løbende på at understøtte de jyske klubber i arbejdet med at rekruttere og fastholde frivillige, f.eks. med initiativet ”Flere hænder”.

Naturligvis præger de nye tendenser også breddefodbolden, det vil flere klubber sikkert kunne skrive under på, men jeg er overbevist om, at vores fællesskab og vores fundament er så stærkt, at vi fortsat vil kunne tiltrække dygtige og engagerede mennesker til en frivillig indsats.

Vi kan også se, at spillerne i løbet af de seneste 2 år i stor grad er vendt tilbage oven på corona-krisens frafald. 2022-medlemstallene viste, at DBU nu har det højeste medlemstal nogensinde i historien, og i DBU Jylland kunne vi også konstatere, at medlemskurven er knækket. Forårssæsonen viste et imponerende højt aktivitetsniveau, bl.a. på stævne- og turneringsområdet.

Klublivet og fodboldglæden sprudler, og det er ikke mindst takket være alle de mange fantastiske ildsjæle. Bent Clausen, formand for DBU Jylland

Der er også gang i en positiv udvikling af hele børnefodbold-området. Indtil nu har hele 200 jyske klubber sagt ja til at blive DBU Børneklub, men vi har selvfølgelig plads til mange flere. Tingene bevæger sig den rigtige vej, og den nye børnestrategi har helt sikkert givet næring til en vigtig kulturændring på området.

På pigefodbold-området er det store initiativ kaldet ”Get Movin’”, som kommer til at betyde en kulturændring, ved at blive rullet i gang. De første klubber i Jylland bliver udnævnt i august måned, og derefter kommer det til at køre derudaf.

Rigtig mange børn og unge er i sommerens løb på DBU Fodboldskole eller DBU get2fodboldskole. Faktisk det højeste antal i de seneste 5 år. Det er altid en fornøjelse at se de glade smil, når deltagerne hygger sig med bold og venner. Også her er det de fantastiske frivillige ledere og trænere, der er fundamentet for aktiviteterne.

Behov for stærke fællesskaber
Som organisation vil vi fortsat kæmpe hårdt for, at der tages hånd om foreningslivet og de frivillige. For fodbolden og de lokale klubber har en utrolig høj værdi og betydning for rigtig mange mennesker. Og der er mere end nogensinde behov for stærke, meningsfulde og attraktive fællesskaber.

Med disse ord vil jeg endnu engang takke dig for indsatsen for fodbolden i Jylland og ønske dig en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen

Bent Clausen
Formand, DBU Jylland

Formandens Blog 2019