Der var genvalg til alle opstillede kandidater på DBU Jyllands delegeretmøde i MCH Herning Kongrescenter lørdag den 7. januar 2023.

Næstformand Ole Ladefoged, samt ordinært medlem af bestyrelsen Peter Tornbo blev begge genvalgt for yderligere to år i DBU Jyllands bestyrelse. Hans Mogensen blev også genvalgt, men grundet ændringer i bestyrelsesstrukturen fortsætter han fremover ikke som økonomisk ansvarlig, men som ordinært bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen ser i 2023 dermed således ud:

  • Bent Clausen (formand) – ikke på valg i år
  • Ole Ladefoged (næstformand) – genvalgt
  • Hans Mogensen – genvalgt
  • Peter Tornbo – genvalgt
  • Lars Olesen – ikke på valg i år
  • Kristian Nørgaard Thomsen (formand for Region 1)
  • Johnny Krogh Hansen (formand for Region 2)
  • Claus Warming (formand for Region 3)
  • Jens Christian Hansen (formand for Region 4)

 

De fire regionsformænd er valgt på de regionale årsmøder og får samtidig direkte sæde i DBU Jyllands bestyrelse.

Appeludvalg og disciplinærudvalg fortsætter med samme besætning
Også de tre pladser i henholdsvis DBU Jyllands appeludvalg og disciplinærudvalg skulle vælges af de delegerede. Her modtog de opstillede kandidater også genvalg.

Appeludvalget, der er ankeinstans for disciplinærsager, består således i yderligere et år af Tommy Olesen (formand), Eigil Pedersen samt Lars W. Knudsen.

Derudover udgør Kristian Nørgaard Thomsen, Christian Fynsk og Jørgen Trankjær også i det kommende år disciplinærudvalget – førstnævnte som udvalgsformand.