Fodbold kan noget helt specielt.

Det fastslog DBU Jyllands formand, Bent Clausen, i sin beretning på lørdagens delegeretmøde i MCH Herning Kongrescenter, hvor omkring 225 jyske fodboldfolk var til stede. 

”Breddefodbolden og breddeidrætten i det hele taget får en masse anerkendelse i både regeringsgrundlaget for den nye regering og i Dronningens Nytårstale. Men selv om skulderklap og anerkendelse er dejligt, skal vi hele tiden udvikle os og følge med tiden”, sagde Bent Clausen.

”Der er ganske vist rigtig mange pile, der peger opad lige nu for breddefodbolden. Vi oplever stigende medlemstal. I 2022 kom der flere end 16.000 nye spillere til de jyske klubber. Vi oplever stigende aktivitetsniveau – der er generelt mange hold med i de forskellige tilbud under DBU Jylland. Og vi oplever også, at mange forskellige interessenter gerne vil arbejde sammen med os – både kommuner, organisationer o.s.v. Dette er ikke tilfældigt. Det er fodboldklubbernes fortjeneste. I gør forskellen, og vi skal understøtte jer bedst muligt”, sagde Bent Clausen.

Han fremhævede dog samtidig, at der er flere aktuelle udfordringer, der presserne klubberne:

”Vi kan se, at frivilligheden er under forandring. Der er energipriser, der presser kommuner og foreningsliv. Og vi står også over for både strukturelle og demografiske forandringer. Det er f.eks. ikke altid let at være en lille fodboldklub i et tyndt befolket område. En udfordring, som vi i DBU Jylland i øvrigt har stor fokus på. Men sammenlagt står fodbolden i Danmark generelt stærkt – på trods af alt”, sagde Bent Clausen.

Nye initiativer omkring frivillighed

I sin beretning satte DBU Jyllands formand også fokus på frivillighedens betydning. Af samme grund har DBU Jylland flere konkrete tiltag på vej:

”Vi vil i 2023 etablere nye netværk for de jyske klubledere. Det drejer sig om fire netværk med forankring i regionerne samt et særligt netværk i Aarhus-området. Derudover igangsætter vi også projektet ”Flere hænder” i 2023, hvor vi er klar til at yde en særlig hjælp til ca. 35 klubber med rekruttering og fastholdelse af frivillige. Kort sagt får man for en egenbetaling på 2500 kr. 25 timers assistance i klubben fra en af vores dygtige klubrådgivere. Det vil I høre mere om i nær fremtid”, lovede Bent Clausen.

DBU Jylland-formanden satte også fokus på udviklingen i børnefodbolden, dommerområdet samt hele turnerings- og stævneområdet:

”Vi sætter en ære i at kunne levere turnerings- og stævnetilbud af høj kvalitet og opfylde klubbernes forventninger. Der skal være turneringstilbud til alle typer af fodboldspillere. Vores pejlemærke er at kunne opfylde vores medlemsklubbers samlede behov, så alle spillere kan komme i kamp. Såvel store som små. Øvede som uøvede. Unge som gamle. Det er ikke ensbetydende med, at alle klubber skal bruge samtlige vores tilbud. Tanken er, at man plukker det, som man har behov for – og som man kan overskue”, sagde Bent Clausen, der også fremhævede, at vinterfodbolden p.t. er under forandring:

”Samlet set er der flere, der dyrker vinterfodbold i dag end for fem år siden. Nogle spiller klassisk indefodbold. Andre foretrækker futsal. Mens andre igen synes bedst om at spille udendørs på kunstgræs. Når vi kigger på vores holdtilmeldinger lige nu, er tendensen, at interessen for at spille udendørs på kunstgræsbaner nærmest eksploderer. Også når det gælder børn og ungdom. Til gengæld er interessen for at spille både futsal og traditionel indendørs fodbold vigende”, sagde Bent Clausen.

Er et repræsentantskab vejen frem?

I alt to klubber kommenterede formandens beretning.

Holger Jørgensen, Høje Kolstrup Boldklub, havde to budskaber:

”Første gang jeg var til delegeretmøde i DBU Jylland for 47 år siden, blev det vedtaget at etablere regionerne. En af de vigtigste beslutninger i dansk fodbolds historie. I forslaget lå der også et forslag om at etablere et repræsentantskab. Det blev i første omgang nedstemt, men jeg synes, at tiden igen er inde til at kigge på repræsentantskabstanken. Jeg håber, at man vil overveje det”, sagde Holger Jørgensen, der desuden udtrykte bekymring for udviklingen på fodboldskole-området:

”Jeg er ked af at se, at flere private aktører spiser sig ind på fodboldskole-området. Har man i DBU ikke været dygtige nok til at lytte til klubbernes behov? Det vil jeg gerne opfordre til, at man ser nærmere på”, sagde Holger Jørgensen.

Også Leif Gjørtz Christensen, VSK, kommenterede beretningen:

”Jeg vil gerne anerkende DBU Jyllands bestyrelse for jeres indsats. I gør det fremragende. Og alle der er til stede her i dag ved om nogen, at det ikke er en selvfølge, at man har en bestyrelse, der kigger fremad og tænker visionært. Men trods de mange gode prioriteringer og initiativer er det et område, hvor vi endnu ikke har knækket koden, nemlig ungdomsfodbolden. Det må være et særskilt fokusområde, for vi har stadig et stort frafald. Undersøgelser viser desuden, at rigtig mange unge kun bevæger sig i det virtuelle univers, sagde Leif Gjørtz Christensen, fra VSK.

Bent Clausen kvitterede for indlæggene, og lovede bl.a., at DBU Jyllands moderniseringsgruppe vil se på repræsentantskabs-tanken, ligesom han forsikrede, at der er fokus på fodboldskole-udviklingen i DBU.

I forhold til kommentaren fra Leif Gjørtz Christensen, VSK, svarede Bent Clausen, at der er en ny ungdomsstrategi på vej for dansk fodbold.

Læs også:
DBU Jyllands skriftlige beretning