I løbet af januar 2023 præsenterer DBU Jylland et helt nyt netværksforum. DBU Jylland LederNetværk er navnet på det nye projekt, som har til formål at udvikle og inspirere den enkelte leder eller bestyrelsesmedlem gennem faglig sparring og erfaringsudveksling med klubberne som omdrejningspunkt. Det skal være med til at opkvalificere klubledere og bestyrelsesmedlemmer og dermed løfte kvaliteten i klubberne.

- Set i lyset af de sidste par års svære vilkår for klubledelser, bl.a. Covid-19, er behovet for at genetablere et netværk på tværs af klubberne vokset. Derfor lancerer vi DBU Jylland LederNetværk, som skal være en direkte vej for klubledelsen til at drøfte emner og sparre med hinanden. Der er masser af værdifuld viden og erfaring gemt i klubberne rundt omkring, som med fordel kan deles med andre. Vores mål er, at klubledelserne skal inspirere og hjælpe hinanden med idéer og forslag til at løse forskellige udfordringer. Særligt er den aktuelle situation med at skaffe og fastholde frivillige noget, som er en udfordring for de fleste klubber, og det kan DBU Jylland LederNetværk være en platform til at sætte fokus på, siger direktør for DBU Jylland, Ove Lyhne.

På klubbernes præmisser
Det altoverskyggende fokus med DBU Jylland LederNetværk er, at det netop er ledernes egne ønsker og behov, der bliver sat på dagsordenen og diskuteret. Derfor er det også planen, at der i hver region etableres 1-2 netværk bestående af 10-12 klubber med hver 1-2 medlemmer repræsenteret.

DBU Jylland vil facilitere møderne og supplere med emner, faggrupper og oplægsholdere, der kan bidrage til debatten og dermed give klubberne viden og sparring til den daglige drift og udvikling i klubberne. Der vil være tre møder årligt - altså seks møder i alt, og derudover vil DBU Jylland samle alle netværk til ét fælles arrangement i forbindelse med en landskamp.

Snart kan du ansøge
Senere i januar starter ansøgningsprocessen, hvor hver klub har mulighed for at ansøge om 1-2 pladser i netværket. Her vil der også fremgå nærmere praktisk information om bl.a. pris og ansøgningsfrist for at blive en del af DBU Jylland LederNetværk.