DBU Jylland LederNetværk er navnet på det nye projekt, som har til formål at udvikle og inspirere den enkelte leder eller bestyrelsesmedlem gennem faglig sparring og erfaringsudveksling med klubberne som omdrejningspunkt. Det skal være med til at opkvalificere klubledere og bestyrelsesmedlemmer og dermed løfte kvaliteten i klubberne.

Det altoverskyggende fokus med DBU Jylland LederNetværk er, at det netop er deltagernes egne ønsker og behov, der bliver sat på dagsordenen og diskuteret. I hver region etableres 1-2 netværk bestående af 10-12 klubber med hver 1-2 medlemmer repræsenteret.

Der er åben for ansøgninger nu
Hver klub har mulighed for at ansøge om 1-2 pladser i netværket, og der er netop åbnet op for ansøgninger nu. Fristen for ansøgninger er onsdag d. 1. marts 2023.

Ansøgningsfristen er ændret til d. 1. april 2023.

DBU Jylland LederNetværk

Hvem kan tilmelde sig?

  • Klubformænd
  • Bestyrelsesmedlemmer
  • Personer i klubben med anden ledelsespost

Temaer for møderne

  • Personlig udvikling
  • Klubbens daglige drift og udvikling
  • Andre ønsker fra deltagerne i netværket

Mødefrekvens

  • Tre møder i 2023 og tre møder i 2024. Hvert møde har en varighed på ca. tre timer
  • Derudover vil der være ét fællesarrangement, som er koordineret af DBU Jylland - eksempelvis i forbindelse med en landskamp

Kursuspris

  • 3.500 kr. pr. person
Rikke Hoffbeck Petersen Web
Supporter Rikke Hoffbeck Petersen
Ved spørgsmål kontakt: 89399974