Det er blevet til rigtig mange kampe i løbet af 2023.

Hele 33.082 kampe er således afviklet under DBU Jyllands centrale turneringer i foråret og efteråret. Og langt størstedelen er forløbet helt uden problemer.

Men i nogle tilfælde er der opstået sager, som har krævet behandling i DBU Jyllands disciplinærudvalg.

I 2023 har det givet anledning til 1259 sager, som disciplinærudvalget har behandlet.

Aldersdispensationer fylder mest
Over halvdelen af disciplinærsagerne i 2023 omhandler ansøgninger om aldersdispensation (419), brug af ulovlige spillere (154) og almindelige bortvisninger (149).

Især sidstnævnte område vil DBU Jylland sætte ekstra fokus på i 2024. Her skal en række nye tiltag være med til at styrke det gode kampmiljø og adfærd over for dommere.

Færre sager om vold mod spillere og dommere
Antallet af voldsomme sager er faldet fra 2022 til 2023. De voldsomme sager dækker blandt andet over vold og trusler mod spillere og dommere.

Sidste år var der 11 sager om vold mod spillere og to sager om vold mod dommere, og i år er begge tal reduceret med to, således at der har været ni sager om vold mod spillere, mens antallet af sager om vold mod dommere er elimineret.

Det er tredje år i træk, at begge tal er faldet.