Med sine omtrent 1000 indbygge­re minder Langholt på mange måder om andre små landsby­samfund. Der er en købmand, en kirke og en lille skole. Alt sammen livsvigtige orga­ner, der kan holde en by på den størrelse i live. Men indtil foråret 2019 manglede der noget, som også er med til at give liv til en landsby - et fodboldhold.

Startskuddet på noget nyt
I foråret 2019 fremstod fodboldbanerne mest af alt som brakmarker, og klubhuset stod gabende tomt. Der var hverken en fodboldklub eller fodboldhold - kort sagt var fodbolden helt og aldeles punkteret i den lille landsby Langholt beliggende cir­ka 12 kilometer nordøst for Aalborg. Der skulle pumpes nyt liv i byens fod­boldklub, og med Thomas Steen Iversen i spidsen, besluttede han sammen med en forældregruppe at starte en ny pigeafdeling op.

- Man kan roligt sige, at fodboldklub­ben var død i Langholt tilbage i foråret 2019. Banerne var groet så meget til, at målene måtte klippes fri. Der var hverken ungdomshold eller seniorhold, så der var ingen fodbold Det var et trist syn. Min egen datter spillede på da­værende tidspunkt fodbold i en anden klub. Som det så ofte ses i de små klubber, starter drenge og piger sammen, men se­nere falder pigerne fra, og pludselig er der ikke nok pigespillere til at kunne stille et hold. Derfor tænkte jeg, at der måtte kun­ne laves et fodboldhold for piger, siger Thomas Steen Iversen, der var med til at starte pigeafdelingen op fra bunden.

230530 Langholtsk Martinkongsvadingvardsen 01(Beskåret) Det nye trænerrum har klubbens seniorspillere været med til at sætte i stand, så Thomas og de andre trænere kan lægge taktikken før kamp.
230530 Langholtsk Martinkongsvadingvardsen 03(Beskåret) Pigerne spiser "fodboldmadpakker", inden træningen begynder klokken 15.

Den beslutning skulle vise sig at være vendepunktet for den ellers uddøde klub.

- Vi besluttede at lave et pigefodboldhold for årgang 2013 og 2014. Det blev startskuddet til det, vi i dag kalder LSK Pi­gefodbold, som består af over 50 spillere fordelt på U6-U10 pigehold samt vores damesenior. Vi fik organiseret os som en selvstændig pigeafdeling under Langholt SK, og derefter fulgte flere andre hold med, så klubben i dag tæller både hold på børne, - ungdoms, - og seniorsiden. Vi er stadig delt op i en drenge/herre, - og pige/dameafdeling, men i en fælles fod­boldafdeling under Langholt SK, siger Thomas Steen Iversen og tilføjer:

- I pigeafdelingen valgte vi fra starten at bygge op nedefra, så vores fokus har hele tiden været på de hold, der kom ef­ter vores årgang 2013 og 2014. Det har resulteret i, at vi i dag har pigespillere i alle årgange - blandt andet fordi, at vi har etableret et godt samarbejde med både skolen og børnehaven, og fordi mange af forældrene engagerer sig i fodboldklub­ben som spillere, trænere eller frivillige, fortæller Thomas Steen Iversen.

Vi ved, at der er andre små klubber derude, der kæmper med præcis de samme udfordringer, som vi selv har gjort Thomas Steen Iversen, Langholt SK
230530 Langholtsk Martinkongsvadingvardsen 04(Beskåret) Thomas sørger altid for, at keglerne er stillet op, så han kan have fokus på at forklare øvelserne til pigerne, når træningen starter.

Fodboldmadpakker og træning i trygge rammer
Klubhuset og skolen ligger et stenkast fra hinanden. Når Thomas ikke er ude på træningsbanen med pigerne, har han sin daglige gang på den anden side af vejen som pædagog på Langholt Skole. To gan­ge om ugen trækker han i fodboldtøjet for at træne U9-U10 pigerne, og denne solskinsfyldte tirsdag i maj er ingen und­tagelse.

Klokken er lidt i 14, og det ringer snart ind til "fodboldmadpakker'; som de forventningsfulde piger i skolegården kal­der dette måltid. Efter spisning følger Thomas pigerne over på den anden side af vejen og ind i klubhuset. Her klæder pigerne om og trækker i fodboldstøvlerne, imens Thomas går ud på banen for at stille kegler og an­dre remedier op. Det gør det nemt og trygt for både børn og forældre, at det hele foregår i et trygt og sikkert miljø og under opsyn. Og træningen er der også helt styr på.

- Vi har en helt klar strategi for, hvordan vi vil køre vores pigeafdeling, og hvad vi kan tilbyde dem. Vi begynder altid med fællesspisning af madpakker efterfulgt af omklædning, inden træningen starter. Træningen er det allervigtigste for os, for vi vil gerne tilbyde en god træning hver eneste gang. Det betyder også, at vi pri­oriterer dygtige trænere, og derfor er alle vores trænere uddannet. Vi har også til­ knyttet en keepertræner samt en fysisk træner. Alle trænere har som minimum en C-licens, og de fleste har planer om at videreuddanne sig, siger Thomas Steen Iversen og tilføjer:

- Noget af det, vi prioriterer højest er, at samtlige af vores trænere er pædagogisk kompetente. Det betyder alt, at trænerne forstår børnenes behov og kan tale i øjen­højde med dem. Vi vægter det relationelle samspil mellem pigerne meget højt, hvil­ket også betyder, at vi tør forlange noget af vores trænere, men også af vores spil­lere. Vi synes selv, at vi har en super god træningskultur og et godt træningsmiljø med trygge, fokuserede, læringsparate
og passionerede trænere og spillere, siger Thomas Steen Iversen.

230530 Langholtsk Martinkongsvadingvardsen 08(Beskåret)

Fra venstre: Ariana, Otilia og Mynte

HVAD SIGER SPILLERNE?

Ariana, 9 år
- Det er sjovt at spille med de andre fra klassen. Man kan lære tricks og blive en bedre fodboldspiller.

Otilia, 9 år
- Jeg kan godt lide at spille, fordi vi har et godt sammenhold. Jeg har fået mange gode veninder gennem fodbold og det er sjovt at dele oplevelser med dem. Vi bliver hele tiden bedre, så det er sjovt, når vi skal spille kampe.

Mynte, 10 år
- Det er sjovt at spille fodbold med sine veninder efter skole, og så kan jeg godt lide, at jeg kan få målmandstræning, så jeg kan blive en bedre målmand. Men det er helt klart kampene, som er det sjoveste.

FAKTA

Disse fem punkter valgte pigerne som deres værdigrundlag:

  1. Respekt for hinanden og andre
  2. Sammenhold
  3. At vi udvikler os bliver dygtigere
  4. Spille "god fodbold"
  5. Oplevelser

Oplevelser på og uden for banen
Det er ikke kun på banen, at pigerne mødes og har det sjovt. Sammenholdet i pigeafdelingen er stort, og derfor er der også fokus på at give pigerne nogle sjo­ve og spændende oplevelser ved siden af træning og kamp.

- Vi har et stort fokus på sammenhol­det på tværs af vores pigehold, og at vi får mange gode oplevelser sammen. Pigerne har blandt andet deltaget i et utal af cups, set Kvindelandsholdet spille i Viborg, de har været indløbspiger i Fortuna Hjørring. Derudover har vi lavet fællestræning med Vodskov IF og Fortuna Hjørring, været på træningslejr, afviklet "overlevelsesdag" for de ældste piger samt en masse andre akti­viteter, siger Thomas Steen Iversen.

Og netop det store fokus på sammen­holdet og oplevelser udspringer af piger­nes helt eget værdisæt, som de selv har været med til at udforme.

- Vi vil gerne arbejde værdibaseret med den enkelte spiller og holdet. Det bety­der også, at vi har to årlige spillersamtaler med hver enkelt spiller for at sikre os, at de trives og har det godt på holdet. Der­for har pigerne selv været med til at sam­mensætte værdigrundlaget for holdet, hvilket stemmer rigtig godt overens med pigeafdelingens værdier, fortæller Tho­mas Steen Iversen.

230530 Langholtsk Martinkongsvadingvardsen 07(Beskåret) Imens Thomas træner U9-U10, er de yngre årgange i gang med et spil "kant" sammen med deres trænere.

Stor opbakning fra hele byen
Selvom byens størrelse sætter en be­grænsning for, hvor mange ressourcer klubben kan trække på, har opbaknin­gen fra byen været stor. Alt lige fra lokale ildsjæle til trænere og spillere samt kom­munen har gjort det muligt.

- Vi er en lille klub i en lille by, så vi har også haft vores udfordringer. Heldigvis har vi oplevet støtte fra alle sider, og in­teressen for at være en del af projektet har været stor. Selvom vi ikke er så man­ge, så har vi til gengæld næsten alle med. Det betyder også meget, at vi har et godt samarbejde med Aalborg Kommune, som blandt andet har været en stor hjælp i for­ hold til vores stadion og banerne, siger Thomas Steen Iversen og tilføjer:

- En anden udfordring har været at ska­be de perfekte rammer for vores spillere. Faciliteterne haltede mildt sagt en del, da vi startede. Heldigvis har vores herrese­niorer haft arbejdshandskerne på, og har etableret et nyt redskabsrum, et dommer­ og trænerrum i hallen. Og lige nu arbejder de på et nyt tilskuerrækværk, en ny kiosk, en ny måltavle samt udskiftningsbokse. Sådan noget er dyrt, men de lokale har smidt over 100.000 kroner i projektet, for­tæller Thomas Steen Iversen.

Inspiration for andre klubber
Hvad der i starten kunne se håbløst og svært ud, har nu udviklet sig til et projekt, som har givet nyt liv til byen. Og Thomas Steen Iversen håber, at andre klubber kan hente inspiration fra Langholt:

- Vi synes, at det er vigtigt at dele vo­res historie med andre. Vi ved, at der er andre små klubber derude, der kæmper med præcis de samme udfordringer, som vi selv har gjort. Og så håber jeg at vise, at det rent faktisk godt kan lade sig gøre, men det kræver hårdt arbejde og opbak­ning fra lokalsamfundet, siger Thomas Steen Iversen og tilføjer:

- Det har været det hele værd. Fodbold er nærvær, store følelser og lugten af fod­bold i gamle dage. Med benhårdt arbejde og sammenhold er vi indtil videre lykke­des med det, siger Thomas Steen Iver­sen.