Der er fra efterårets fodboldsæson 2023 indført en stribe nye regler i børnefodbolden, altså fra U12 og nedefter. Reglerne skal sikre en endnu bedre kampoplevelse for børnene og et bedre flow i spillet generelt.

De nye regler gælder for alle stævner og kampe i børnefodbold under DBU Jylland, det vil sige 3 mod 3, 5 mod 5 og 8 mod 8 og træder i kraft 1. juli 2023. Reglerne gælder udelukkende i børnefodbold - og altså ikke for 8 mod 8 for ungdomshold (U13 og opefter).

Podcast: De ny regler forklaret af David K. David K. Nielsen, fodboldfaglig rådgiver i DBU's Børneenhed

I det opdaterede regelsæt er nu fx indført frit valg for de yngste spillere til at drible eller spille/sparke bolden på begyndelsessparket, og det er helt slut med gule og røde kort.

Derudover får kamplederen mandat til at tildele frispark og evt. straffespark, hvis denne oplever adfærd – fra spillere eller trænere – som åbenlyst strider mod spillets ånd eller almindelig sund fornuft.

Her kan du finde det komplette regelsæt for spillereglerne i de tre spilleformer:

3 mod 3
5 mod 5
8 mod 8 (børn)

Bemærk dog, at det i alle tilfælde er vigtigst, at børnene har en god oplevelse. Det overtrumfer i denne sammenhæng klart behovet for at følge alle regler til punkt og prikke.
 

Få overblikket over de nye spilleregler i børnefodbolden:

3 mod 3

Begyndelsessparket+

Når kamplederen fløjter kampene i gang, er det nu op til spilleren ved bolden at beslutte, om hun/han vil sparke til bolden eller som noget nyt drible med bolden selv.

Målspark+

Også her er det nu op til spilleren med bolden selv at beslutte, om han/hun vil sparke til bolden, eller som noget nyt drible med bolden selv. Bolden skal ligge stille, inden spillet bliver sat i gang.

Indkast+

Modsat tidligere er det nu også tilladt at tage indkast i 3 mod 3-fodbold. Det er også som hidtil en mulighed at både drible eller sparke, når bolden har været ude over sidelinjen. Husk at bolden skal ligge stille, inden spillet bliver sat i gang.

Hjørnespark+

Hjørnespark er ikke med i 3 mod 3-fodbold, der spilles kun med målspark. 

Gule og røde kort+

Med det opdaterede regelsæt er det specificeret, at kamplederen ikke behøver at blive udstyret med gule og røde kort, da det ikke længere må benyttes i børnefodbold.

NB: Dog kan kamplederen anvise en træner at give en bestemt spiller en pause på fem minutter, hvis dennes opførsel vurderes upassende. Der må i stedet indsættes en anden spiller. 

Antal spillere til kamp+

Der er nu ingen øvre grænse for, hvor mange spillere man kan have med til kampe og stævner under DBU Jylland. Men hvis man fx til en kamp i 3 mod 3 har syv-otte-ni spillere klar, så anbefaler vi, at man i stedet melder to hold til.

Usportslig optræden+

Kamplederen får nu som noget nyt mandat til at tildele et frispark, hvis han/hun oplever, at spillere eller trænere åbenlyst optræder i strid med spillets ånd eller sund fornuft. 

Eksempler på usportslig optræden: 

  • Når der bevidst laves eller opfordres til bevidst at lave (grove) frispark på modstandere, fordi der ikke spilles med udvisninger. 
  • Når spillerne bevidst sparker bolde ud over egen mållinje i 3 mod 3, fordi der ikke spilles med hjørnespark. 
  • Når det ene hold bevidst søger at trække tiden ved at undlade at igangsætte spillet. 

I det nærmest utænkeligt tilfælde, hvor ovenstående ikke måtte være nok til at sikre, at alle implicerede parter, herunder specifikt børnene, har en god oplevelse med kampen, er det kamplederens ret at afbryde kampen før tid, hvis dette skønnes nødvendigt. 

Ekstra spiller på banen, når et hold kommer bagud med tre mål+

Når holdet er bagud med tre mål, må der indsættes en ekstra spiller for at udligne forskellen og udjævne kampens matchning for begge hold. Den ekstra spiller skal tages ud igen, når/hvis holdet er igen er bagud med to mål.

Presfri zone+

Ved målspark skal det forsvarende hold trække tilbage til midten af banen og må først krydse denne, når bolden er sat i spil.

Dette betyder ikke, at der er en bestemt zone, hvor modspillerne aldrig må komme ind i, men det er blot for at sikre, at keeperens igangsætning er beskyttet – præcis som ved et målspark i det færdige spil (11 mod 11).

Keeperen må altid gerne sætte spillet i gang, uagtet om modspillerne er nået tilbage til banens midte.

5 mod 5

Begyndelsessparket+

Når kamplederen fløjter kampene i gang, er det nu op til spilleren ved bolden at beslutte, om hun/han vil sparke til bolden eller som noget nyt drible med bolden selv.

Målspark+

Også her er det nu op til spilleren med bolden selv at beslutte, om han/hun vil sparke til bolden, eller som noget nyt drible med bolden selv. Bolden skal ligge stille, inden spillet bliver sat i gang.

Indkast+

Det er nu også en mulighed at både drible eller sparke, når bolden har været ude over sidelinjen. Husk at bolden skal ligge stille, inden spillet bliver sat i gang. Som hidtil er det også tilladt at tage indkast i 5 mod 5-fodbold.  

Hjørnespark+

Hjørnespark tages som spark eller som noget nyt en dribling fra et punkt på mållinjen mellem sidelinjen og målfeltet. Bolden skal ligge stille, inden spillet bliver sat i gang. 

Tilbagelægninger til keeperen+

Det nye ved denne regel gælder udelukkende for U10 i 5 mod 5-kampe. Det er i denne årgang nu ikke længere tilladt for keeperen at samle tilbagelægninger fra holdkammerater op i hænderne. I kampe i 5 mod 5 for U8 og U9 er det fortsat tilladt for keeperen at samle afleveringer fra holdkammeraterne op. 

Gule og røde kort+

Med det opdaterede regelsæt er det specificeret, at kamplederen ikke behøver at blive udstyret med gule og røde kort, da det ikke længere må benyttes i børnefodbold.  

NB: Dog kan kamplederen anvise en træner at give en bestemt spiller en pause på fem minutter, hvis dennes opførsel vurderes upassende. Der må i stedet indsættes en anden spiller. 

Antal spillere til kamp+

Der er nu ingen øvre grænse for, hvor mange spillere man kan have med til børnekampe og -stævner under DBU Jylland.

Usportslig optræden+

Kamplederen får nu som noget nyt mandat til at tildele et frispark, hvis han/hun oplever, at spillere eller trænere åbenlyst optræder i strid med spillets ånd eller sund fornuft. Ved gentagne tilfælde kan kamplederen evt. også tildele et straffespark. 

Eksempler på usportslig optræden: 

  • Når det sparkende hold sætter spillere helt ind foran keeperen for at genere dennes udsyn på frispark, fordi der ikke spilles med offside. 
  • Når der bevidst laves eller opfordres til bevidst at lave (grove) frispark på modstandere, fordi der ikke spilles med udvisninger. 
  • Når det ene hold bevidst søger at trække tiden ved at undlade at igangsætte spillet. 

I det nærmest utænkeligt tilfælde, hvor ovenstående ikke måtte være nok til at sikre, at alle implicerede parter, herunder specifikt børnene, har en god oplevelse med kampen, er det kamplederens ret at afbryde kampen før tid, hvis dette skønnes nødvendigt. 

Ekstra spiller på banen, når et hold kommer bagud med tre mål+

Når holdet er bagud med tre mål, må der indsættes en ekstra spiller for at udligne forskellen og udjævne kampens matchning for begge hold. Den ekstra spiller skal tages ud igen, når/hvis holdet er igen er bagud med to mål.
(Gælder i alle rækker på nær i laveste niveau)

Færre spillere på banen, når et hold kommer foran med tre mål+

Når holdet kommer foran med tre må, skal der tages en spiller ud for at give mere tid og plads til de svageste spillere. Den udskiftede spiller må indsættes igen, når/hvis holdet igen blot er foran med to mål.
(Gælder kun i laveste niveau)

Presfri zone+

Ved målspark skal det forsvarende hold trække tilbage til midten af banen og må først krydse denne, når bolden er sat i spil.

Dette betyder ikke, at der er en bestemt zone, hvor modspillerne aldrig må komme ind i, men det er blot for at sikre, at keeperens igangsætning er beskyttet – præcis som ved et målspark i det færdige spil (11 mod 11).

Keeperen må altid gerne sætte spillet i gang, uagtet om modspillerne er nået tilbage til banens midte.

8 mod 8

Begyndelsessparket+

Når kamplederen fløjter kampene i gang, er det nu op til spilleren ved bolden at beslutte, om hun/han vil sparke til bolden eller som noget nyt drible med bolden selv.

Hjørnespark+

Hjørnespark tages fra et punkt mellem sidelinjen og målfeltet. Det tages som hidtil jf. Fodboldloven. 

Gule og røde kort+

Med det opdaterede regelsæt er det specificeret, at kamplederen ikke behøver at blive udstyret med gule og røde kort, da det ikke længere må benyttes i børnefodbold.

NB: Dog kan kamplederen anvise en træner at give en bestemt spiller en pause på fem minutter, hvis dennes opførsel vurderes upassende. Der må i stedet indsættes en anden spiller. 

Usportslig optræden+

Kamplederen får nu som noget nyt mandat til at tildele et frispark, hvis han/hun oplever, at spillere eller trænere åbenlyst optræder i strid med spillets ånd eller sund fornuft. Ved gentagne tilfælde kan kamplederen evt. også tildele et straffespark. 

Eksempler på usportslig optræden: 

  • Når det sparkende hold sætter spillere helt ind foran keeperen for at genere dennes udsyn på frispark, fordi der ikke spilles med offside. 
  • Når der bevidst laves eller opfordres til bevidst at lave (grove) frispark på modstandere, fordi der ikke spilles med udvisninger. 
  • Når det ene hold bevidst søger at trække tiden ved at undlade at igangsætte spillet. 

I det nærmest utænkeligt tilfælde, hvor ovenstående ikke måtte være nok til at sikre, at alle implicerede parter, herunder specifikt børnene, har en god oplevelse med kampen, er det kamplederens ret at afbryde kampen før tid, hvis dette skønnes nødvendigt. 

Ekstra spiller på banen, når et hold kommer bagud med tre mål+

Når holdet er bagud med tre mål, må der indsættes en ekstra spiller for at udligne forskellen og udjævne kampens matchning for begge hold. Den ekstra spiller skal tages ud igen, når/hvis holdet er igen er bagud med to mål.
(Gælder i alle rækker på nær i laveste niveau)

Færre spillere på banen, når et hold kommer foran med tre mål+

Når holdet kommer foran med tre må, skal der tages en spiller ud for at give mere tid og plads til de svageste spillere. Den udskiftede spiller må indsættes igen, når/hvis holdet igen blot er foran med to mål.
(Gælder kun i laveste niveau)