I henhold til §17 i DBU Jyllands love indkaldes de jyske fodboldklubber hermed til de årlige, ordinære regionale årsmøder.

Hvorfor deltage?

Regionernes årsmøder er et godt sted at netværke og mødes med andre klubledere, ligesom det også er en god mulighed for at komme til orde med holdninger og synspunkter samt blive orienteret om nyt fra DBU og DBU Jylland.

Årsmøderne er også det rette forum, hvis man gerne vil være med til at drøfte aktuelle forslag om ændringer af f.eks. DBU Jyllands turneringer.

Endeligt er det vigtigt at deltage i årsmøderne, fordi det kun er de fodboldklubber, der deltager på regionernes årsmøder, der som udgangspunkt har stemmeret på DBU Jyllands delegeretmøde, som finder sted lørdag d. 6. januar 2024 i MCH Herning Kongrescenter. Her vil forslag om ændringer af f.eks. DBU Jyllands turneringer blive endeligt vedtaget eller forkastet.

Dog kan en forening, som er forhindret i at deltage i regionens årsmøde, ansøge DBU Jylland om stemmeret på det kommende delegeretmøde. Ansøgningen skal indsendes inden afholdelse af det regionale årsmøde.

Hvem kan repræsentere klubben på møderne?

De stemmeberettigede skal senest den 1. oktober være medlem af den forening, de repræsenterer, og skal være fyldt 18 år.

Hver tilmeldt forening har indtil to stemmer, men kan deltage i mødet med ubegrænset antal deltagere. En forening opnår først stemmeret efter at have deltaget i og gennemført en turnering.

Der kan kun afgives stemme ved personlig tilstedeværelse. Hver delegeret har kun en stemme.

Taleret har op til to personer fra hver af de tilmeldte klubber.

Tilmelding:

Der vil blive åbnet for tilmelding på www.dbujylland.dk fra omkring medio september.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Behandling af indkomne forslag
  4. Valg af formand
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af medlemmer til DBU’s og DBU Breddes repræsentantskaber jf. § 13.6
  7. Eventuelt

Møderne afvikles således:

DBU Jylland Region 1
Onsdag den 22. november
Aalborg Portland Park
Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 2
Onsdag den 29. november
Aulum Fritidscenter
Markedspladsen 10, 7490 Aulum
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 3
Onsdag den 15. november
Forum Horsens
Langmarksvej 53, 8700 Horsens
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 4
Torsdag den 23. november
Vejen Idrætscenter
Petersmindevej 1, 6600 Vejen
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

Forslag senest den 15. september

Hvis man som medlemsklub ønsker f.eks. DBU Jyllands turneringer ændret, kan man få et forslag behandlet på årsmødet i sin region. Forslaget skal blot være DBU Jylland i hænde den 15. september.

Alle indkomne forslag vil blive offentliggjort på DBU Jyllands hjemmeside senest den 1. november