Du har nu mulighed for at blive en del af det frivillige team i DBU Jyllands ungdomsudvalg med særligt fokus på pigefodbold for 13-18 årige.

Pigefodbolden er i vækst
I øjeblikket bliver der implementeret en lang række tiltag i DBU, der har til formål at sætte endnu mere fokus på fodbold for piger. DBU’s nye Talentstrategi (samspil mellem bredde og elite), DBU’s 2026 Udviklingsplan for pigefodbold samt Get Movin Pige-klubkoncepter i samarbejde med Nordea-fonden er blot nogle af de igangværende projekter.

Initiativerne er primært målrettet pige-fodboldspillere og trænere, men også klubledere, forældre og andre af fodboldens aktører inddrages.

En nøglefigur for pigefodbolden
DBU Jyllands ungdomsudvalg, der består af 6 medlemmer, ønsker derfor at styrke udvalget med yderligere en person, som har flair for udvikling af ungdomsfodbold for piger.

Vedkommende vil - udover det normale arbejde i udvalget - blive fagligt ansvarlig for DBU Jyllands arbejde for de 13-18 årige piger, hvilket vil ske i tæt samspil med udvalgets øvrige medlemmer og udvalgets sekretær.

Derudover vil den nye pigeansvarlige få faglige opgaver med tilknytning til den kommende DBU Ungdomsstrategi samt udviklingsopgaver vedrørende DBU Jyllands egne ungdomsturneringer.

Forventninger

Ungdomsudvalget søger en person, der

  • via klubarbejde eller tilsvarende har solidt kendskab til aldersgruppen 13-18 årige piger
  • følger udviklingen og har interesse i at sætte yderligere fokus på denne målgruppe
  • er åben og bevidst om de ønsker og behov, der er forbundet med aldersgruppen


Udvalget afholder 5-7 møder årligt, heraf enkelte som online videomøder. Desuden forekommer deltagelse i klubbesøg, fællesmøder, temadage m.m. 2-3 gange årligt.

Ungdomsudvalget samt øvrige udvalg og arbejdsgrupper i DBU Jylland har tilknyttet administrative medarbejdere, der understøtter de frivilliges indsats for fodbolden i Jylland.


Er du interesseret?

Vil du vide mere om denne nøglefunktion, så ret henvendelse til formanden for Ungdomsudvalget, Lars Olesen, senest 15. september.

Lars Olesen Soffichanchiralarsen
Formand for DBU Jyllands ungdomsudvalg Lars Olesen

Umiddelbart efter 15/9 vil DBU Jylland gennemgå feltet af interesserede personer, og tage kontakt for nærmere beskrivelse af opgaver, indhold m.m.