DBU’s IT-produkter har gennem de seneste år lettet hverdagens opgavehåndtering i de danske fodboldklubber.

F.eks. når en spiller begynder til fodbold for allerførste gang. Eller når klubbens hold skal udtages til kampene i weekenden. Eller når der skal opkræves medlemskontingent.

Så er Fodbold app’en, KampKlar og KlubOffice de redskaber, der er gode at have ved hånden.

Men der er løbende behov for nye investeringer, hvis fodbold-Danmark fortsat skal have stærke, digitale medspillere, og breddefodbolden skal selv bidrage til denne finansiering.

Derfor er det nødvendigt for DBU Jylland og de øvrige lokalunioner i dansk fodbold at opkræve en betaling per medlem i fodboldklubberne for at kunne imødekomme de ambitioner, der er for dansk fodbolds digitale udvikling.

Fodbolden er blevet digital

I lighed med sidste år fremsender DBU Jylland derfor, primo maj i forbindelse med månedsfakturaen, en opkrævning af IT-licens til de jyske klubber.

Det betyder, at alle danske klubber i år opkræves et grundbeløb på 500 kr. og derefter 16 kr. pr. medlem.

Rent praktisk henlægger DBU Jylland beløbet til IT-investeringer og afregner til DBU ved kommende IT-udviklinger, hvilket der tidligere er blevet informeret om i forbindelse med delegeretmødet.

FAKTA OM DEN ÆNDREDE IT-LICENS:

DBU Breddes bestyrelse vedtog på sit møde den 9. november 2020 en ændret finansieringsmodel på IT-området, hvilket betyder, at alle danske fodboldklubber, store som små, fra 2021 i grundtakst skal betale kr. 500,- årligt i IT-gebyr samt yderligere et beløb pr. medlem af klubben (på baggrund af nyeste officielle medlemstal). Beløbet pr. medlem vil være stigende frem til og med 2023, men grundtaksten på kr. 500,- vil være den samme.

IT-gebyr 2021-2023:
IT-gebyr 2021: 500,- pr. klub + 6,75 pr. medlem
IT-gebyr 2022: 500,- pr. klub + 11,25 pr. medlem
IT-gebyr 2023: 500,- pr. klub+ 16,00 pr. medlem

IT-gebyr 2020 (tidligere model):
0-99 medlemmer: 400,-
100-299 medlemmer: 1.060,-
300-499 medlemmer: 1.725,-
500-799 medlemmer: 2.780,-
800-999 medlemmer: 3.710,-
1000-xx medlemmer: 4.380,-

Itklubpakken Udsagn Ill IT