Ringkøbing-Skjern Kommune, DBU og DBU Jylland satte i sidste uge underskrift på, at de i de kommende fem år vil være samarbejdspartnere. Dermed forlænger de den velfærdsalliance, der allerede eksisterer mellem de tre parter.

Verdens bedste børnemiljø – også i Ringkøbing-Skjern
Dansk børnefodbold skal være verdens bedste. Det handler om at skabe miljøer, der fremmer sunde og glade børn, som trives. Børn skal mødes af gode børnemiljøer, så interessen bliver til varig kærlighed til sporten, det aktive liv og fællesskabet.

Underskriften blev sat under en fællestræning for børn i kommunen, som U16-pigelandstræner Kristine Pedersen stod i spidsen for.

Det er ikke tilfældigt, at netop denne kulisse danner ramme for underskriftseancen. Der er de seneste år blevet arbejdet på at udvikle et godt fodboldmiljø for børnene i kommunen, og børnene er fortsat et af omdrejningspunkterne i den nye aftale. Der skal især arbejdes på at styrke pigefodbolden.

Flere piger og kvinder til fodbold
Et centralt fokuspunkt i den nye aftale er pige- og kvindefodbolden. Ifølge DBU’s medlemstal for 2021 oplevede Ringkøbing-Skjern kommune en stigning i pige- og kvindespillere på knap 26 pct., hvilket bl.a. skyldes den pigeindsats, der blev sat i gang under den første velfærdsaftale.  

Derfor glæder det DBU Jylland-formand Bent Clausen, at der som led i den nye aftale skal igangsættes endnu flere aktiviteter, som skal få flere piger og kvinder til at spille fodbold.

- Med tiltagene i velfærdsalliancen vil vi både synliggøre pigefodbolden endnu mere ind i blandt andet skolerne, og samtidig lette adgangen for piger og kvinder til fodbolden, så endnu flere piger bliver en del af fodboldens sunde, sjove og sociale fællesskab i Ringkøbing-Skjern Kommune, fortæller han.

Initiativer i velfærdsalliancen

  • Fantastisk Fodboldstart for piger: Et forløb der har til formål at understøtte klubberne i opstarten af pigehold.
  • Pigeraketten: En rekrutteringsaktivitet der sigter mod at inspirere 5-11-årige piger til at begynde til fodbold.
  • DBU’s børnestrategi: Fokus på at styrke udviklingen af børnefodboldmiljøerne hos klubberne.
  • Bold og Bevægelse: Skal hjælpe den enkelte fodboldklub med tiltrække de yngste børn og forældre (2-5 årige).
  • Åben Skole Aktivitet: Mulighed for at få hjælp til at lave aktiviteter ind i den lokale skole/SFO med henblik på at styrke klubbernes rekruttering.
  • Klubudvikling: DBU’s klubudviklingsforløb med henblik på at styrke fodboldklubbernes faglige og organisatoriske udvikling.
  • Players 1st: Medlemsundersøgelse som giver klubberne klarhed over, hvilke tråde de skal trække i for bedre at kunne rekruttere og fastholde spillere, trænere og ledere.
  • Træneruddannelse: Uddannelsen giver trænerne værktøjer, teori og inspiration til trænerrollen, som skal hjælpe dem godt i gang på træningsbanen.
  • Sundhedstilbud: Gå-fodbold er et en aktivitet for dem som gerne stadig vil ud og røre sig, få pulsen op og sved på panden og som ikke mindst savner det sociale fællesskab med andre.

Styrket frivillighed
Frivillighed er også i centrum i den nye aftale. De lokale fodboldklubbers behov skal under luppen – og det gælder både frivillige, medlemmer og organisering. Det er især miljøerne omkring de frivillige, der skal i fokus.

Som led i at styrke frivilligheden vil der bl.a. også blive tilbudt åbne trænerkurser til alle fodboldklubber i kommunen. Det fortæller Jakob Oelenshlæger Poulsen, der er bestyrelsesmedlem i Region 2:

- Frivillighed skal foregå på de frivilliges præmisser. Derfor skal de også have gode tilbud for blandt andet at kunne deltage i træneruddannelse. Til gavn for både frivillige, breddefodbolden og ikke mindst børneboldfolden.