Kan der ikke laves forsøg med lavere mål i U13- og U14-rækkerne for at give spillerne en bedre kampoplevelse?

Sådan lød et forslag fra Gråsten Boldklub på DBU Jyllands delegeretmøde i marts i år.

Klubben argumenterede for, at de lavere mål ville gøre overgangen fra 8-mands til 11-mandsfodbold sjovere, nemmere og bedre for de unge fodboldspillere – og specielt for målmændene, der bliver kraftigt udfordret, når de pludselig skal til at ”forsvare” et stort og ikke mindst meget højt 11-mandsmål.

Selve forslaget blev ikke vedtaget af de jyske fodboldklubber på delegeretmødet, men i forlængelse af debatten lovede DBU Jylland at se på en forsøgsordning på baggrund af Gråsten Boldklubs input.

Enten ved at hænge en ekstra overligger på den eksisterende (som i håndbold) eller ved at lægge et almindeligt 11- mandsmål ned og dreje det, så bundrammen benyttes som mål (langt de fleste 11-mandsmål i dag har en bundramme med en dybde på 2 meter).

Juridiske udfordringer

Siden delegeretmødet har DBU Jyllands Ungdomsudvalg derfor arbejdet videre med Gråsten Boldklubs ideer og tanker – og bl.a. været i dialog med forskellige målproducenter samt DBU’s juridiske afdeling.

En målproducent har på den baggrund advaret om at bruge metoden med liggende mål, da nogle mål er konstrueret til at automatisk at vælte tilbage til deres ”rigtige position”, mens DBU’s juridiske afdeling har vurderet, at DBU Jylland kan blive anset som erstatningspligtig overfor f.eks. en spiller, hvis der sker et uheld, såfremt målene anvendes i strid med producentens anvisninger.

Det er også vurderingen, at det samme kan gøre sig gældende for en fodboldklub, hvis denne arrangerer turneringer/kampe/træning udenom DBU Jylland, og hvor målene anvendes i strid med producentens anvisninger.

Samtidig er det juristernes vurdering, at der er en risiko for, at DIF’s ansvarsforsikring ikke vil dække i forhold til personskader, såfremt disse er opstået af forkert anvendelse af målene.

For farligt og for usikkert

På den baggrund har DBU Jyllands bestyrelse efter indstilling fra Ungdomsudvalget besluttet, at der er for mange risici og usikkerhedsmomenter forbundet ved at anvende målene ”forkert” – uagtet de gode intentioner.

”Derfor har vi valgt ikke at arbejde videre med at afprøve spil med 11-mandsmål, der ligger ned. Vi mener, at det er for usikker en løsning, og vi mener heller ikke, at vi kan påtage os ansvaret eller at pålægge ansvaret til nogle arrangørklubber, hvis en sådan opstilling skulle være skyld i personskade”, siger Lars Olesen, formand for Ungdomsudvalget og medlem af DBU Jyllands bestyrelse.

Ungdomsudvalget har også valgt ikke at arbejde videre med Gråsten Boldklubs forslag om at hænge en ekstra overligger på målet, idet denne model også skønnes at være forbundet med for mange usikkerhedsmomenter.

Mens håndboldmål har 90 graders vinkler og træstolper, hvor man nemt kan montere en overligger via et beslag på stolperne, er mange fodboldmål produceret i aluminiummateriale med oval overligger og afrundede stolper, hvorfor det bliver svært at finde bøjler eller andet materiale, som sikkert og forsvarligt kan hindre, at en ekstra overligger ikke vil falde af.

DBU Jylland har været i dialog med Gråsten Boldklub om konklusionerne og beslutningerne, som klubben har taget til efterretning.