Hvis du har set kampe fra den danske Superliga, så har du måske også set, at der i situationer på tribunerne er blevet benyttet såkaldt pyroteknik, som typisk er en form for fyrværkeri.

Du ved sikkert også, at det ikke er tilladt at benytte den særlige pyroteknik, og at dem, som benytter den, både risikerer at blive sanktioneret personligt og være skyld i en klækkelig bøde til klubben.

Hvad færre måske er klar over, så gælder præcis de samme regler til kampene i DBU Jyllands turneringer.

- Når det kommer til brug af pyroteknik i de jyske fodboldturneringer, så lægger vi os tæt op ad Divisionsforeningens retningslinjer. Det betyder kort sagt, at det er forbudt at besidde eller anvende fyrværkeri eller andre pyrotekniske genstande i forbindelse med vores kampe, siger Ole Frandsen, som er turneringschef hos DBU Jylland turneringer.

Dommeren afgør om kampen skal afbrydes

Selvom der indtil videre kun har været få indberetninger omkring brug af pyroteknik i forbindelse med DBU Jyllands kampe, fortæller Ole Frandsen, at han har en mistanke om, at det forekommer hyppigere, end antallet af sager giver udtryk for.

- Jeg har helt klart en fornemmelse af, at det ikke er hver gang, der forekommer pyroteknik, at det bliver indberettet. Det er dommerens opgave at indberette de her sager, og vi vil op til forårssæsonen 2023 tage initiativ til at informere dommerne om proceduren i denne forbindelse, siger han.

I forhold til brug af pyroteknik gælder det i øvrigt, at dommeren altid har kompetence til at afbryde eller helt stoppe en kamp, hvis han/hun skønner, at anvendelse af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler er til fare for spillerne eller har et omfang, som er til gene og fare for kampens afvikling. Herefter skal brugen af pyroteknik altså indberettes til DBU Jyllands disciplinære instans.