Det kan have store konsekvenser at være truende eller aggressiv over for dommeren i en fodboldkamp.

I foråret 2021 indførte DBU Jylland ekstra hårde sanktioner for vold (inklusive spyt) og trusler mod fodbolddommere. Ved episoder af denne type karakter vil DBU Jylland på baggrund af et nyt sanktionskatalog som minimum uddele karantæner af seks måneders varighed.

- Med denne nye sanktionsramme ønsker vi at sende et klart og tydeligt signal til alle i jysk fodbold. Vi tager dommernes sikkerhed og tryghed særdeles alvorligt, og vi ønsker at slå hårdt ned på enhver, der udsætter en dommer for sådan en type adfærd, lød det dengang fra DBU Jyllands formand, Bent Clausen.

Det har altså i skrivende stund resulteret i samlet 21 karantæner af seks måneders varighed, siden de nye sanktionsmuligheder trådte i kraft i foråret 2021.

Halvårskarantænerne er overvejende uddelt i episoder, hvor spillere og enkelte trænere har udvist truende adfærd over for kampens dommer. Enkelte forseelser har også været af fysisk karakter, fx har en spiller holdt fast i dommerens gule kort og hånd, mens en anden har slået det gule kort ud af hånden på dommeren.

De hårdere karantænestraffe er umiddelbart ikke et udtryk for, at adfærden på banerne er blevet hårdere, men derimod at straffen er blevet hårdere Kristian Nørgaard Thomsen, formand for DBU Jyllands Disciplinærudvalg

Ikke hårdere adfærd, men hårdere straffe
Men faktisk ligger antallet af disciplinærsager på niveau med sidste år på nuværende tidspunkt. Det er alle typer sager, ikke mindst dispensations- og protestsager. Så der er intet i den foreløbige analyse, der peger i retning af, at spillet eller tonen er blevet hårdere, siden de nye sanktionsrammer blev indført.

- De hårdere karantænestraffe er umiddelbart ikke et udtryk for, at adfærden på banerne er blevet hårdere, men derimod at straffen er blevet hårdere, vurderer Kristian Nørgaard Thomsen, der er formand for DBU Jyllands Disciplinærudvalg.

Alligevel giver det mening, at sager af denne kaliber bliver straffet hårdere, end det tidligere var tilfældet, ifølge disciplinærudvalgsformanden.

- Dommerens sikkerhed på banen kommer forud for alt andet, så alle denne typer sager bliver behandlet meget alvorligt, hvilket de lange karantæner da også er et udtryk for, siger han og tilføjer:

- Vi har oplevet, at nogle klubfolk er overraskede over de her nye og hårdere sanktioner, så jeg vil da gerne appellere til, at man fortæller om karantænerne til trænere og spillere. Så tænker de sig forhåbentlig om en ekstra gang, inden de går over grænsen, siger han.

Karantæner kan være endnu længere
Det er væsentligt at notere sig, at strafferammen er minimum seks måneder. Det er altså slet ikke umuligt at få længere straffe, hvis opførslen over for dommeren har været derefter.

- Vi ønsker at slå hårdt ned på enhver, der udsætter en dommer for sådan en type adfærd, og ordet ”minimum” skal naturligvis tages helt alvorligt. En sådan sag kan med andre ord udløse en endnu længere udelukkelse end seks måneder, siger formanden for DBU Jyllands Disciplinærudvalg, Kristian Nørgaard Thomsen, og fortsætter:

Fakta

Vold eller trusler mod fodbolddommere sker i cirka 0,2 promille af kampene i den jyske breddefodbold. Det svarer til, at disse episoder optræder i 1 ud af 5000 kampe.

- Vi kan ikke understrege nok, at dommeren skal føle sig sikker, når han eller hun er ude for at dyrke sin hobby og dømme fodbold. Og det er da også heldigvis det, vi oplever i langt, langt hovedparten af de kampe, der bliver spillet, siger disciplinærudvalgsformanden.

Derfor er det stadig helt uacceptabelt, når der kommer sager af denne kaliber.

- Men én sag er naturligvis én for meget. Vi behandler alle sager med stor alvorlighed, slutter han.