Det har indtil nu været lidt af en udfordring at fastholde de unge dommere, som er blevet uddannet gennem samarbejdet mellem DBU Jylland, DIF Get2Sport Aarhus og Ungdomsskolen i Aarhus Kommune.

Derfor bliver der nu – sammen med Aarhus Fodbolddommerklub - iværksat en række forskellige nye og utraditionelle tiltag, som forhåbentlig kan få flere nyuddannede til at holde fast i dommergerningen.

Det skal bl.a. ske via en alternativ tilgang, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte unge og vedkommendes ressourcer.

Vi ønsker også selv at tage ansvar, så det har været helt oplagt at forsøge det her med både Aarhus Fodbolddommerklub og Get2Sport Morten Rask, Formand i Aarhus Fodbolddommerklub og DBU Jyllands Dommerudvalg

Mere støtte til den enkelte
Dommerkursisterne på Aarhus Ungdomsskole og kursister rekrutteret af Get2Sport vil derfor opleve, at de kan få mere støtte, end hvad man normalt ser for dommerkursister.  

- Vi har gode erfaringer i vores samarbejde med både DIF Get2Sport og Aarhus Kommune, og Get2Sport har et indgående kendskab til målgruppen og i øvrigt en høj succesrate, så vi ser meget frem til, hvad resultatet bliver. Vi ønsker også selv at tage ansvar, så det har været helt oplagt at forsøge det her med både Aarhus Fodbolddommerklub og Get2Sport, fortæller Morten Rask Thomsen, der både er formand for Aarhus Fodbolddommerklub og DBU Jyllands Dommerudvalg.

En ”onkel” som fast makker
Tiltagene indebærer bl.a., at Aarhus Fodbolddommerklub stiller ’onkler’ til rådighed, så kursisterne derigennem får en fast makker, som de kan sparre med og gå til, hvis de har spørgsmål til dommerfaglige spørgsmål og deres egen udvikling.

Samtidig stiller DIF Get2Sport de nødvendige ressourcer til rådighed i forbindelse med hjælp til undervisning og til eksamen. DIF Get2Sport sørger også for at følge op på de kursister, der kvalificerer sig til dommergerningen de første tre måneder. Dette sker naturligvis i samarbejde med Aarhus Fodbolddommerklub. 

Ikke alle skal være dommere
Onkelordningens mål er først og fremmest også at give kursisterne et indgående kendskab til dommergerningen, så kursisterne på et oplyst grundlag kan træffe en beslutning om, hvorvidt dommerfaget er noget for dem – også på den lange bane.

Derfor er succeskriteriet heller ikke, at alle kursister i projektet skal udklækkes som fodbolddommere. Ønsket er til gengæld, at dem som uddanner sig til dommere, bliver i faget længere tid og bidrager positivt til afviklingen til fremtidens mange fodboldkampe.

DBU Jylland fungerer som bindeleddet mellem alle parterne i projektet og som uddannelsesansvarlig. Den primære målgruppe er unge i alderen 15-18 år.  

Fakta om projektdeltagerne

DIF Get2Sport
DIF Get2Sport arbejder for at aflaste de frivillige i idrætsforeninger i de udsatte boligområder, så de frivillige kan koncentrere sig om træningen og klubdriften i stedet for at sande til i praktiske og sociale problemer. Støttede i 2021 75 foreninger i 55 udsatte boligområder i 28 forskellige kommuner.

DBU Jylland
DBU Jylland er organisation for breddefodbolden i Jylland og paraplyorganisation for ca. 860 jyske fodboldklubber. Understøtter ca. 30.000 frivillige i de jyske klubber og gennemfører turneringsaktiviteter året rundt, for både voksne, unge og børn, såvel udendørs som indendørs. Gennemfører desuden en lang række uddannelsesaktiviteter for både ledere, trænere og dommere samt en lang række projekter for at involvere nye målgrupper i fodbolden.

Aarhus Fodbolddommerklub
Aarhus Fodbolddommerklub er forening for fodbolddommerne i Aarhus og omegn og har ca. 240 aktive medlemmer. Samarbejder med DBU Jylland og DBU om bl.a. uddannelse, udvikling, rekruttering og fastholdelse af dommere.