Der er fuld knald på fodbolden om vinteren. Faktisk viser DBU Jyllands beregninger, at der er flere, der dyrker vinterfodbold i dag end for fem år siden.

Nogle spiller klassisk indefodbold. Andre foretrækker futsal. Mens andre igen synes bedst om at spille udendørs på kunstgræs.

Det er isoleret set positivt, men kan også være problematisk, fordi de jyske hold og spillere spredes ud over mange forskellige aktiviteter, og det kan gå ud over både kørselsafstande og niveaudeling.

Justeringer til den nye sæson

For at imødekomme udfordringerne med spredningen af hold og aktive, har DBU Jylland nu skærpet tilbuddene en smule, så klubberne forhåbentlig får endnu bedre vinterfodbold-tilbud i den kommende vinterperiode.

Ændringerne er vedtaget i bestyrelsen på baggrund af en indstilling fra DBU Jyllands Vinterudvalg. Eller med andre ord netop de frivillige og medarbejdere i DBU Jyllands organisation, der har fingeren på pulsen, når det drejer sig om vinterfodbold.

Et kritisk servicetjek

”Bestyrelsen bad os om at lave et kritisk servicetjek af alle vores vinteraktiviteter. Er det nuværende setup optimalt for vores medlemsklubber? Og hvordan kan vi højne antallet af afviklede kampe og dermed kvaliteten i vores turneringer - også set i forhold til kørselsafstande? Disse spørgsmål har været bærende elementer i vores drøftelser og dermed også den indstilling, som vi har lavet og fået vedtaget”, forklarer Henrik Sloth, formand for DBU Jyllands Vinterudvalg, og fortsætter:

”Vinterfodbolden er rigtig vigtig, fordi vi dermed kan holde mange aktive i den mørke tid. Det er ikke mindst godt for netværket og livet i klubberne. Vi oplever bl.a. også, at der er et stort potentiale i kunstgræs- og vinterturneringerne. Dette understøttes af det stigende antal kunstgræsbaner, men vi oplever også, at nogle af vores tilbud lige nu konkurrerer med hinanden, og det er vi nødt til at forholde os til”, tilføjer Henrik Sloth, der forklarer, at de nye ændringer er første fase i en skærpelse af vinter-aktiviteterne.

Vinterfodbolden er rigtig vigtig, fordi vi dermed kan holde mange aktive i den mørke tid. Henrik Sloth, formand, DBU Jyllands Vinterudvalg

Ændringer til den kommende sæson:

Konkret er der tale om følgende ændringer til den kommende vintersæson:

1)

I børnerækkerne (U6-U12) tilbydes alene det nuværende indefodboldspil med bander (pt. 1753 hold) og her fortsættes introduktionen af futsalbolden trinvis op gennem rækkerne (i vinteren 2022/23 vil U6 + U7 + U8 rækkerne benytte futsalbolden). Der betyder dermed også, at der fremover ikke udbydes separat en futsal-turnering for børn (pt. 151 hold), idet indefodbolden og futsal-spillet smelter sammen. I rækkerne fra U13 og ældre tilbydes fortsat såvel indefodbold (pt. 864 hold) og futsal (pt. 253 hold).

2)

Regionerne vil forsøgsvis udbyde futsal-turneringer (U13 og ældre) med enkeltstående kampe i stedet som tidligere i stævneform med flere kampe på samme spilledag. Enkeltstående kampe vil mindske problemer med datosammenfald, da de to hold aftaler spilletidspunktet, hvorefter hjemmeholdet selv reserverer haltid. Det forventes, at flere kampe vil blive afviklet i træningstider på hverdagsaftener. Tanken bag dette er bl.a., at futsal netop er et spil, der tiltænkt afviklet som enkeltstående kampe med længere spilletid.

3)

Der holdes fortsat fokus på ”træningskampe”, og der vil ske en løbende vurdering af efterspørgslen i forhold til antallet af kampe i de forskellige rækker og niveauer. Det blev også besluttet, at netop dette område hyppigt tages op til vurdering, så der i højere grad holdes fokus på en løbende udvikling af DBU Jyllands tilbud med udgangspunkt i klubbernes efterspørgsler og tilmeldinger.

Desuden vil DBU Jylland også arbejde på at skærpe udbuddet af kunstgræsstævner specielt for U8-U10 børnerækkerne, så det dækker alle fire regioner.

Strategi på den lange bane

Der vil blive lavet en evaluering af ændringerne, når sæsonen er forbi.

Vinterudvalget har desuden fået til opgave at udarbejde en faglig indstilling til, hvordan de indendørs vinteraktiviteter bør udbydes fra efteråret 2023 og frem.

DBU Jyllands regioner sender detaljeret information om tilmelding m.v. til vintersæsonen 2022/2023 ud til klubberne i august/september.