3-, 5- og 8-mandsfodbold, vinterfodbold-aktiviteter og dialog med de jyske kommuner.

Det er blot nogle af de mange vigtige opgaver, som allerede i dag løses på regionskontorerne i Aalborg, Holstebro, Tilst og Glejbjerg.

Samtidig er den lokale placering af DBU Jylland-medarbejdere med til at sikre nærheden til de frivillige i de jyske fodboldklubber.

Og nu bliver regionskontorernes rolle styrket yderligere.

Nye opgaver på fire områder

DBU Jyllands regionale personale skal nemlig fra den 1. januar løse flere opgaver både på kommune-, uddannelses-, børnefodbold- og dommerområdet, og det betyder naturligvis også, at der tilføres flere personaleressourcer til de regionale enheder.

- Faktisk bliver vores regionale kontorer et omdrejningspunkt i løsningen af disse opgaver og i den aktivitetsstigning, som vi oplever netop nu. Det betyder ikke alene, at vi kan løfte regionskontorerne. Det styrker hele samarbejdet på tværs af DBU Jyllands organisation, og vi får løst en lang række opgaver helt tæt på klubber, frivillige, dommere og kommuner, fortæller Ove Lyhne, direktør i DBU Jylland.

Planlægning, koordinering og support

Det er ikke mindst den positive udvikling i samarbejdet med de jyske kommuner, der kræver ekstra ressourcer i DBU Jyllands organisation. De mange breddetiltag og projekter i det støt stigende antal velfærdsalliancer skal føres ud i livet til gavn for kommuner og lokale fodboldklubber, og det kræver både planlægning, koordinering og support.

Det samme gør sig gældende på børneområdet, hvor dansk fodbolds nye børnestrategi er ved at blive rullet ud i praksis til gavn for klubberne – bl.a. i form af DBU Børneklub-tiltaget, og dertil kommer hele satsningen på både C-uddannelsen til trænere og IT-uddannelsen.

Regionskontorerne får bl.a. ansvar for udbrede uddannelsestilbuddene, lave opfølgning og påsætte instruktører. Alt sammen i tæt samarbejde og dialog med DBU Jyllands kommunekonsulenter, klubrådgivere og faglige koordinatorer.

Det er ikke alene et løft af regionskontorerne. Det styrker samarbejdet på tværs af vores organisation Ove Lyhne, direktør, DBU Jylland

Også på dommerområdet bliver der flere opgaver for regionskontorerne, ikke mindst i forhold til den løbende dialog med de lokale dommerklubber og den enkelte dommer.

Fleksible og lokale løsninger

- Vi glæder os naturligvis over den store efterspørgsel efter vores aktiviteter, produkter og kompetencer. Det er godt for fodbolden, men det betyder selvsagt også, at der skal tilføres ekstra ressourcer til de regionale kontorer, så vi fortsat kan løfte alle opgaver til glæde for vores klubber. Vi vil derfor i 2022 have optimal fokus på at sikre driften af vores kerneydelser, siger Ove Lyhne.

De nye aktiviteter er bl.a. finansieret via velfærdsalliancerne med de jyske kommuner, hvor fodbolden bliver benyttet som redskab til at skabe sundhed og velfærd. Det sker helt konkret i form af forskellige projekter eller uddannelsesforløb for forskellige målgrupper.

De nye initiativer og opgaver på børnefodbold-området udløser også ekstra midler til finansieringen via bl.a. DBUs Nationale sportslige Vision.

Til gavn for klubberne

I dag er der mellem tre-fire medarbejdere tilknyttet hvert regionskontor, men der er ingen vandtætte skodder imellem kontorerne. Tværtimod løser regionskontorerne opgaver for hinanden og for hovedkontoret i Tilst og omvendt.

Og sådan vil det også være fremover.

- I DBU Jylland arbejder vi altid på tværs af vores enheder og forsøger hele tiden at finde gode modeller, der er til gavn for vores klubber, for DBU Jylland og den enkelte medarbejder. Derfor bliver der også denne gang tale om fleksible og lokale løsninger til gavn for helheden. Vi har endnu ikke de konkrete aftaler helt på plads endnu, men det er vigtigt for os, at vi kan skabe endnu bedre sammenhæng i vores opgaveløsning og styrke det regionale set-up med afsæt i udbud og efterspørgsel. Det skaber en bedre balance i hele vores organisation, siger Ove Lyhne.