MIN MENING:


Af DBU Jyllands formand, Bent Clausen

På vej gennem nok en vinter præget af covid19 er der alle gode grunde til endnu engang at hylde fodboldklubbernes frivillige ledere og trænere.

Først og fremmest for at holde gang i fodbolden, selv om det i mange tilfælde kan være op ad bakke.

Ganske vist er der ikke mange restriktioner, der begrænser fodbolden lige nu. Men det gør den stigende smitte i samfundet til gengæld. Mange bliver syge, og det giver en masse praktisk besvær. F.eks. kan det betyde, at det kan være svært samle nok spillere til at stille hold til de stævner, som man tilmeldt sig.

Det oplever vi også i DBU Jylland, hvor især vores indefodboldstævner for børn rammes af rigtig mange afbud. Ofte fordi holdene er blevet ramt af smitte.

Det betyder, at vores turneringsmedarbejdere hele tiden må lave om i stævner og puljer. Ofte med meget kort varsel.

Men det slår ikke klubbernes frivillige ud. Selv under disse frustrerende og vanskelige vilkår oplever vi en stålsat vilje til at holde gang i fodbolden og foreningslivet. Ikke mindst til glæde for de mange børn og unge, der bare gerne vil ud og spille fodbold.

Fodboldklubberne har gennem corona-forløbet skullet manøvrere igennem skiftende restriktioner og bunkevis af regler og retningslinjer.

Det er sket med stor ansvarlighed, og det har foreningslivet med rette modtaget stor anerkendelse for. Restriktionerne er blevet fulgt, men vi skal altså også spille fodbold og være sammen, når vi nu engang kan og må.

Helt principielt mener jeg faktisk, at vi har en forpligtelse til at holde gang i vores foreningsliv i disse tider, selvom det til tider kan være temmelig besværligt.

Selv under disse frustrerende og vanskelige vilkår oplever vi en stålsat vilje til at holde gang i fodbolden og foreningslivet. Bent Clausen, formand, DBU Jylland

Fysisk inaktivitet er nemlig en af de største trusler mod folkesundheden. Derfor har vi en vigtig opgave, både som fodboldorganisation og som fodboldklubber. For vi har jo desværre allerede set, hvordan de store corona-nedlukninger har medført, at mange er blevet mindre aktive, og at idrætsforeningerne har mistet medlemmer.

Derfor er det vitalt for både den mentale og fysiske trivsel i samfundet, at idrætsforeningerne er åbne.

Det er naturligvis helt reelt, hvis nogle føler sig utrygge ved at afvikle eller deltage i forskellige aktiviteter. Det er nu engang op til den enkelte klub og det enkelte hold, hvordan man vil forholde sig til situationen. Men vores opfordring er klar: Der skal spilles fodbold, så længe der ikke fra myndighederne er påbud eller anbefalinger om det modsatte.

Og den opfordring er der heldigvis rigtig mange fodboldklubber, der deler.

Nu venter vi bare på lysere tider. Både på den ene og på den anden måde.

Fortsat god fodboldsæson….

 

Formandens Blog 2019