Du kan nu finde DBU Jyllands økonomiberetning vedr. årsregnskabet 2021/22 og budgettet 2022/2023 her på hjemmesiden.

I beretningen udtrykker økonomiansvarlig, Hans Mogensen, tilfredshed med årets resultat, som viser, at DBU Jyllands organisation er kommet tilbage på sporet hurtigere end forventet efter nogle svære år og på trods af, at der fortsat har været en negativ covid19-påvirkning af organisationens aktiviteter i regnskabsårets to første måneder.

Han glæder sig ikke mindst over, at regnskabet afspejler et stigende aktivitetsniveau i DBU Jylland og dermed også i de ca. 870 jyske fodboldklubber. Lidt populært sagt viser årets regnskab, at der i det seneste år er blevet spillet mere fodbold på de jyske fodboldbaner, end selv de mest positive havde turdet tro på.

I alt realiserer DBU Jylland turnerings-gebyrer tæt på 13,7 mio. kr., hvilket er 100.000 kr. højere end forventet.

Finansieret af klubberne

Sammenlagt realiseres et overskud på 534.000 kr. set i forhold til en omsætning på ca. 72 mio. kr.

Hans Mogensen fremhæver, at der som altid er handlet med den nødvendige ansvarlighed i såvel udvalg, arbejdsgrupper som i administrationen:

”Vi er meget bevidste om, at vi primært er finansieret af indtægter fra vores medlemsklubber, og vi arbejder på at forvalte disse midler bedst muligt og bruge dem, hvor de giver mest mening for klubberne”, skriver Hans Mogensen.

Budgettet for det kommende år er godkendt i DBU Jyllands bestyrelse og viser et underskud på 403.000 kr. Dette skyldes bl.a. inflationen, stigende energipriser og stigende renter.

En samlet periode

Bestyrelsen har valgt at betragte det nu afsluttede regnskabsår og det kommende budgetår som én samlet periode, hvor overskuddet fra regnskabsåret 2011/2022 og budgetunderskuddet for 2022/2023 stort set udligner hinanden. Dermed fastholdes princippet om at opnå er regnskabsmæssigt 0-resultat i tråd med DBU Jyllands økonomiske politik.

Hele økonomiberetningen kan læses her i sin fulde udstrækning (PDF-dokument).

DBU Jyllands økonomiansvarlige vil vanen tro fremlægge og gennemgå regnskab og budget for de jyske fodboldklubber på delegeretmødet lørdag den 7. januar 2023 i MCH Herning Kongrescenter.

Her kan man finde årsregnskabet 2021-2022 og budgettet for 2022-2023.

Læs også:
Alt om DBU Jyllands delegeretmøde 2023