Der indkaldes hermed til delegeretmøde i DBU Jylland lørdag den 7. januar 2023 i MCH Herning Kongrescenter kl. 10.00.

På vores særlige tema på hjemmesiden kan man finde alle relevante informationer om delegeretmødet. Bl.a. det præcise program. Vi opdaterer løbende temaet med oplysninger og materiale.

Endelig behandling af forslag

På delegeretmødet skal klubberne først og fremmest tage endelig stilling til den samlede forslagspakke, som består af omkring 18 forslag.

Alle forslag er blevet drøftet på de regionale årsmøder i november, men for at kunne træde endeligt i kraft skal de have opbakning af de jyske klubber på delegeretmødet.

Forslagspakken vil i sin fulde ordlyd blive offentliggjort her på hjemmesiden senest den 15. december.

Dagsorden:

Valg af dirigent
Beretning fra bestyrelse
Forelæggelse af regnskab og budget
Indkomne forslag
Orientering om forslag til DBU Bredde og DBU
Valg af formand
Valg af næstformand
Valg af økonomiansvarlig
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Valg af appeludvalg
Valg af disciplinærudvalg
Valg af indtil 3 revisorer, hvoraf én skal være registreret/statsautoriseret
Eventuelt

Nærmere oplysninger om kandidater til valgene, beretning m.v. vil blive offentliggjort her på hjemmesiden inden jul.

Tilmelding

Man kan tilmelde sig delegeretmødet - og DBU Jyllands Nytårskur med Kent Nielsen og Jesper Stüker fra Silkeborg IF fredag den 6. januar - til og med den 21. december. Tilmelding kan ske her.

Stemme- og taleret

Hver medlemsklub kan sende højst to deltagere med stemme- og taleret, men må i øvrigt være repræsenteret med et ubegrænset antal deltagere.

Kun foreninger, der har deltaget på et af de regionale årsmøder i november, har stemmeret på det ordinære delegeretmøde i januar (man har dog haft mulighed for at ansøge om dispensation fra denne regel forud for det regionale årsmøde).

De stemmeberettigede skal senest den 1. december være medlem af den forening, de repræsenterer, og skal være fyldt 18 år.