Forud for efterårsæsonen 2022 er der en række små og lidt større ændringer i turneringsreglementet.

Her kan du finde overblikket.

Sådan kan en spiller nu "spilles fri"
Det kan være lidt kompliceret at finde hoved og hale i, hvordan en spiller kan rykkes ned fra et højere rangeret hold til et lavere rangeret hold. Der er nu kommet et par lempelser i de eksisterende regler:

  • Spilleren kan også "spilles fri" til nedrykning fra det højere rangerede hold ved, at det lavere rangerede hold, spilleren oprindeligt kom fra og som spilleren ønsker at spille for igen, spiller en kamp, hvor spilleren ikke er med. For senior gælder denne regel også for nedtrapning jf. § 19.11.

  • Halvårs-ungdomsspillere kan nu også spille fleksibelt i fællesrækkerne mellem DBU Jylland og DBU Fyn. Se hvilke rækker der er omfattet af fællesturneringen her.


Officials og reserver

For officials (trænere og ledere) er der indført en række justeringer, der skal præcisere og hjælpe dommeren med at skelne officials fra øvrige personer, der er til stede ved kampe.

Reglementet fastslår nu, at der i forbindelse med breddekampe højest må være 5 officials til stede. Det præciseres også, at der må være 3 reserver.

Derudover skal officials og reserver enten bære overtræksveste eller anden ens beklædning, så dommeren kan identificere, hvem der er kampen vedkommende.

Det er væsentligt at sikre, at dommeren ved, hvem der er spillet vedkommende, da disse i særlige situationer skal sanktioneres anderledes end personer, der ikke er spillet vedkommende.

Mindre ændringer er tilføjet
Derudover er der enkelte mindre ændringer i reglementet, bl.a. er en midlertidig ordning om at måtte tape smykker til gjort permanent. Få overblikket over alle ændringer i paragrafferne her:

Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet

§ 19.1 - Én turneringskamp på samme spilledag+

FØR: En spiller må kun deltage i én turneringskamp på samme spilledag. Hver ugedag er én spilledag – dog betragtes henholdsvis a) fredag/lørdag/søndag; b) Skærtorsdag/Langfredag; c) Påskelørdag/Påskesøndag/2. Påskedag; d) Fredag før pinse/Pinselørdag/Pinsesøndag/2. Pinsedag som én og samme spilledag.
Reglerne i § 19.1 gælder ikke, hvor der afvikles stævne, op/nedrykningsspil eller lignende over en ugedag eller en fredag/lørdag/søndag, når spilleren deltager på samme hold.

NU: En spiller må kun deltage i én turneringskamp på samme spilledag. Hver ugedag er én spilledag – dog betragtes henholdsvis a) fredag/lørdag/søndag; b) Skærtorsdag/Langfredag; c) Påskelørdag/Påskesøndag/2. Påskedag; d) Fredag før pinse/Pinselørdag/Pinsesøndag/2. Pinsedag som én og samme spilledag.
Reglerne i § 19.1 gælder ikke, når spilleren deltager på samme hold.

§ 19.3 - Fleksibilitetsregel for halvårsspillere i ungdomsrækker+

NU: I de jysk/fynske rækker er det tilladt at anvende halvårsspillere fleksibelt.

Denne tekst er fjernet i § 19.3: Fleksibilitetsreglen gælder ikke for halvårsspillere i de ungdomsrækker, der er omfattet af fælles turnering mellem DBU Fyn og DBU Jylland. Hvis halvårsspillere ønskes benyttet i en fællesrække, skal de først spilles fri af det ældre hold efter de helt almindelige op- og nedrykningsregler.
Se hvilke rækker der er omfattet af fællesturneringen her.

§ 19.10 - Spilles fri til lavere rangeret hold+

FØR: En spiller ”spilles fri” til at kunne deltage på lavere rangeret hold ved, at det højere rangerede hold (= hvor spilleren spillede sin forudgående kamp og derfor er bundet til) – spiller samme spilledag eller i mellemtiden har spillet en kamp, hvori spilleren lovligt kunne have deltaget, men ikke deltog.

NU: En spiller ”spilles fri” til at kunne deltage på lavere rangeret hold ved, at det højere rangerede hold (= hvor spilleren spillede sin forudgående kamp og derfor er bundet til) – spiller samme spilledag eller i mellemtiden har spillet en kamp, hvori spilleren lovligt kunne have deltaget, men ikke deltog.
Spilleren kan også "spilles fri" til nedrykning fra det højere rangerede hold ved, at det lavere rangerede hold, spilleren oprindeligt kom fra og som spilleren ønsker at spille for igen, spiller en kamp, hvor spilleren ikke er med.
For senior gælder reglen om nedtrapning jf. § 19.11

Forhold omkring karantæne, dommere, udvisning og officials

§20.10 - Afvikling af karantæne ved ikke-spillet kamp+

FØR: En fastlagt, men ikke-spillet kamp, tæller ikke som karantæneafviklende.
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, på grund af modstanderens udeblivelse med/uden afbud, tæller som karantæneafviklende. Dette er kun gældende i DBU Jyllands turnering.
I de ungdomsrækker, der er omfattet af fælles turnering mellem DBU Fyn og DBU Jylland, kan en spiller ikke afvikle en karantæne ved en ikke-spillet kamp.
Se hvilke rækker der er omfattet af fællesturneringen her.

NU: En fastlagt, men ikke-spillet kamp, tæller ikke som karantæneafviklende.
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, på grund af modstanderens udeblivelse med/uden afbud, tæller som karantæneafviklende.

§ 27.4 - "Linjedommer" i øvrige kampe+

FØR: Både hjemme- og udehold skal være indstillet på at stille en ”linjedommer” i øvrige kampe, hvis kampens dommer ønsker det.

NU: Både hjemme- og udehold skal stille en ”linjedommer” i øvrige kampe, hvis kampens dommer ønsker det.

§ 28.4 - Placering af officials og tilskuere+

FØR: Dommeren har ret til at påbyde trænere, holdledere såvel som tilskuere at opholde sig på anviste steder op til banen.

NU: Dommeren har ret til at påbyde officials såvel som tilskuere at opholde sig på de af dommeren anviste steder op til banen.

§ 35.3 - Max. antal reserver og officials+

NYT: Et hold må maksimalt have tre reserver og fem officials med på reservebænken. Disse op til tre reserver og op til fem officials betragtes som spillet vedkommende jf. Fodboldlovens bestemmelser.

§ 38.7 - Officials' og reservers påklædning+

NYT: Officials og reserver skal bære overtræksveste eller anden ens beklædning, således at dommeren før kampen kan sikre sig, hvem der er spillet vedkommende.

§ 41.1 - Tidsbegrænset udvisning ved "gult kort"+

FØR: Ved en advarsel (”gult kort”) tildeles en tidsbegrænset udvisning på 10 minutter.

NU: Ved en advarsel (”gult kort”) tildeles en tidsbegrænset udvisning på 10 minutter.
Såfremt en tidsbegrænset udvist spiller modtager sin anden advarsel eller direkte udvisning (rødt kort), mens han er tidsbegrænset udvist, fortsætter holdet med en spiller færre resten af kampen. En spiller, som får sin anden tidsbegrænsede udvisning (efter udløbet af den første), kan erstattes af en anden spiller efter udløbet af den anden periode. Spilleren, som har modtaget sin anden tidsbegrænsede udvisning, kan ikke længere deltage i spillet og er udvist (rødt kort).

Påklædning, anførerbind, benskinner og forbud mod smykker m.v.

§ 38.9 - Anførerens armbind+

FØR: Anføreren skal bære armbind, der klart adskiller sig fra spilletrøjen (må ikke være sort eller gult med sorte prikker).

NU: Anføreren skal bære armbind, der klart adskiller sig fra spilletrøjen.

§ 38.10 - Benskinner+

FØR: Alle spillere skal bruge benskinner, der skal være helt dækket af strømperne.

NU: Alle spillere skal bruge benskinner, der skal være helt dækket af strømperne og udgøre en rimelig grad af beskyttelse. En benskinne skal være designet til netop dette formål for at være lovlig.

§ 38.11 - Smykker+

FØR: Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr eller bære andet (f.eks. ringe, armbånd og smykker), som er farligt for spilleren selv eller andre spillere. Dog tillades det i en forsøgsperiode på to år fra den 1.7.2020, at spillere kan tildække smykker (øreringe og festivalarmbånd) med tape, såfremt denne tildækning bevirker, at disse ikke længere udgør en fare for spilleren selv eller andre. Forsøgsordningen evalueres pr. 1.4.2022.
Bliver dommeren opmærksom på, at forholdet ikke er i orden, skal de pågældende bortvises fra banen, indtil det er bragt i orden.

NU: Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr eller bære andet (f.eks. ringe, armbånd og smykker), som er farligt for spilleren selv eller andre spillere. Dog tillades det i kampe omfattet af dette reglement, at spillere kan tildække smykker (øreringe, piercinger og festivalarmbånd) med tape, såfremt dommeren vurderer, at denne tildækning bevirker, at disse ikke længere udgør en fare for spilleren selv eller andre. Bliver dommeren opmærksom på, at forholdet ikke er i orden, skal de pågældende bortvises fra forlade banen, indtil forholdet er bragt i orden.

§ 38.12 - Spillerens påklædning+

FØR: Fodboldlovens krav om, at hovedbeklædning skal være sort eller samme farve som spillertrøjens mest fremtrædende farve, samt at "cykelshorts", langærmede undertrøjer samt strømpetape, skal have samme grundfarve som bukserne/kortærmede spilletrøjer/strømper, håndhæves ikke. Fodboldlovens bestemmelser om, at skadede spillere skal forlade banen efter endt behandling i visse situationer, håndhæves ikke i kampe omfattet af dette reglement.

NU: Fodboldlovens krav om, at hovedbeklædning skal være sort eller samme farve som spillertrøjens mest fremtrædende farve, samt at "cykelshorts", langærmede undertrøjer samt strømpetape, skal have samme grundfarve som bukserne/kortærmede spilletrøjer/strømper, håndhæves ikke. I kampe omfattet af dette reglement er det tilladt en spiller at spille i lange bukser.