Det er især børne- og pigefodbolden samt fodboldklubber og indbyggere, der skal have gavn af den netop forlængede velfærdsalliance i Silkeborg Kommune, der strækker sig over de næste fem år.

Den netop forlængede alliance er samtidig startskuddet til en lang række nye og spændende tiltag. Aktiviteter som skal gavne kommunens borgere, løfte velfærden og styrke de lokale fodboldklubber. Få et overblik over dem herunder.

Verdens bedste børnemiljø – også i Silkeborg
Dansk børnefodbold skal være verdens bedste. Det handler om at skabe miljøer, der fremmer sunde og glade børn, som trives. Børn skal mødes af gode børnemiljøer, så interessen bliver til varig kærlighed til sporten, det aktive liv og fællesskabet.

DBU Jylland og Silkeborg IF har også indgået et nyt samarbejde om at udvikle DBU’s børnestrategi i Silkeborg kommune med udgangspunkt i Silkeborg IF’s samarbejdsklubber. Det nye samarbejde kommer til at arbejde godt i tråd med den børnefodbold indsats, som er indskrevet i den nye velfærdsalliance.

Det glæder Peter Davies, der er børnefaglig rådgiver hos DBU Jylland:

- Vi er utroligt glade for, at Silkeborg IF vil samarbejde med os om DBU’s børnestrategi med udgangspunkt i deres 30 samarbejdsklubber. Silkeborg IF har i forvejen gang i mange gode ting, og det er kun positivt, at børnestrategien nu kommer ud og lever i de mange fodboldklubber til fordel for fodboldbørnene i Silkeborg-området.

VFA Silkeborg MW2 Underskriftsseancen blev afholdt i forbindelse med bl.a. U17-landskampen mellem Danmark og Letland (3-2). Foto: Mike Winther

Flere piger og kvinder
Et centralt fokuspunkt i den nye aftale, er pige- og kvindefodbolden. Ifølge DBU’s medlemstal for 2020 oplevede Silkeborg kommune et fald i pige- og kvindespillere på knap 24 pct., hvor Covid-19 utvivlsomt har spillet en rolle. På landsplan var det gennemsnitlige fald dog en del lavere – nemlig knap syv pct.

Derfor glæder det DBU-formand Jesper Møller, at der som led i aftalen skal igangsættes aktiviteter, der skal få flere piger og kvinder til at spille fodbold.

- Med tiltagene i velfærdsalliancen vil vi både synliggøre pigefodbolden endnu mere bl.a. ind i skolerne, og samtidig lette adgangen for piger og kvinder til fodbolden, så endnu flere piger bliver en del af fodboldens sunde, sjove og sociale fællesskab i Silkeborg Kommune”, fortæller han.

Aktiviteter i velfærdsalliancen

 • Fantastisk Fodboldstart for piger: Et forløb der har til formål at understøtte klubberne i opstarten af pigehold.
 • Pigeraketten: En rekrutteringsaktivitet der sigter mod at inspirere 5-11-årige piger til at begynde til fodbold.  
 • DBU’s børnestrategi: Fokus på at styrke udviklingen af børnefodboldmiljøerne hos klubberne.
 • Skills Camp: Et uddannelsesforløb for rollemodeller/hjælpetrænere for unge i socialt udsatte boligområder.
 • Sundhedsindsatser: Evidensbaserede motionskoncepter med fodbold som omdrejningspunkt herunder det fondsfinansierede koncept, "Fodbold For Hjertet".
 • Klubudvikling: DBU’s klubudviklingsforløb med henblik på at styrke fodboldklubbernes faglige og organisatoriske udvikling.
 • Træneruddannelse: Uddannelsen giver trænerne værktøjer, teori og inspiration til trænerrollen, som skal hjælpe dem godt i gang på træningsbanen.  

Styrket frivillighed
Frivillighed er også i centrum i den nye aftale. De lokale fodboldklubbers behov skal under luppen – og det gælder både frivillige, medlemmer og organisering. Det er især miljøerne omkring de frivillige, der skal i fokus. Som led i at styrke frivilligheden vil der bl.a. også blive tilbudt åbne trænerkurser til alle fodboldklubber i kommunen.

Det er noget, som formand i DBU Jylland, Bent Clausen, ser positivt på.

- Det er godt, at vi nu kommer til at kunne give de lokale fodboldklubber muligheden for at uddanne flere trænere. Det er noget, der gavner breddefodbolden på mange parametre. Samtidig skal vi også kigge på, hvordan vi kan hjælpe de fodboldklubber, der hvor de skulle have brug for hjælp, siger Bent Clausen.

VFA Silkeborg MW3 Der var også oplæg fra både U17-drengelandstræner, Kenneth Weber, og PC Hansen, der er talentchef i Silkeborg IF. Foto: Mike Winther

Igangsatte aktiviteter i 2022

Børnefodbold

 • Samarbejde med SIF omkring at løfte børnefodboldmiljøerne i deres samarbejdsklubber
 • Kjellerup IF, Silkeborg IF og Virklund B arbejder alle i forvejen med at blive DBU Børneklub.


Pigefodbold

 • Fokus på rekruttering igennem Pigeraketten – der er planlagt 2 x pigeraketter i foråret.


Frivillighed

 • Uddannelse af frivillige trænere – herunder tre planlagte C1-kurser i foråret 2022
 • Frivillighedsworkshop – fokus på at rekruttere den nye generation af frivillige


Sideaktiviteter ved U17-stævne

 • Fyraftensmøde for klubberne – inspiration, netværk og socialt samvær.
  • Kampoplæg ved U17-landstræner Kenneth Weber efterfulgt af spillestilsoplæg ved talentchef i Silkeborg IF, P.C. Hansen
 • De lokaler skoler bliver inviteret ind for at se U17-stævnet i dagtimerne, mens klubberne (samt deres medlemmer) inviteres til de resterende kampe i aftentimerne.

Spiller sammen med Danmarks Outdoor Hovedstad
Velfærdsaftalen spiller godt sammen med Silkeborgs politiske visioner, fortæller borgmester i kommunen, Helle Gade:

- Velfærdsalliancen med DBU rummer mange af de politiske visioner, vi har politisk i Silkeborg omkring sundhed, sociale indsatser, udvikling af foreningslivet, styrkede pigemiljøer, test af bæredygtige kunstgræsbaner, indsatser for breddeidræt, elitesport og events. Det er en aftale, som passer rigtig godt med Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad, siger borgmester i Silkeborg Kommune Helle Gade.

Silkeborg Kommune er én af 21 kommuner i Jylland, der har indgået en velfærdsalliance med DBU og DBU Jylland. I hele landet er der 26 kommuner med en velfærdalliance.