DBU’s IT-produkter har gennem de seneste år lettet hverdagens opgavehåndtering i de danske fodboldklubber.

F.eks. når en spiller begynder til fodbold for allerførste gang. Eller når klubbens hold skal udtages til kampene i weekenden. Eller når der skal opkræves medlemskontingent.

Så er Fodbold app’en, KampKlar og KlubOffice de redskaber, der er gode at have ved hånden.

Men der er løbende behov for nye investeringer, hvis fodbold-Danmark fortsat skal have stærke, digitale medspillere, og breddefodbolden skal selv bidrage til denne finansiering.

Derfor er det nødvendigt for DBU Jylland og de øvrige lokalunioner i dansk fodbold at opkræve en betaling per medlem i fodboldklubberne for at kunne imødekomme de ambitioner, der er for dansk fodbolds digitale udvikling.

Fodbolden er blevet digital

I lighed med sidste år fremsender DBU Jylland derfor, primo maj i forbindelse med månedsfakturaen, en opkrævning af IT-licens til de jyske klubber, og jf. udmeldingerne sidste år øges opkrævningen gradvist.

Det betyder, at alle danske klubber i år opkræves et grundbeløb på 500 kr. og derefter 11,25 kr. pr. medlem.

Rent praktisk henlægger DBU Jylland beløbet til IT-investeringer og afregner til DBU ved kommende IT-udviklinger, hvilket der tidligere er blevet informeret om i forbindelse med delegeretmødet.

IT Tidslinie1
IT Tidslinie2

Man kan også roligt sige, at de digitale muligheder, der omgiver fodboldklubbernes hverdag, har taget voldsom fart de seneste år.

Over halvdelen af landets fodboldspillere har fodboldkontingent på abonnement via KlubOffice. I Fodbold app’en tjekker mere end 200.000 fodboldinteresserede ind hver måned. Og i holdværktøjet, KampKlar, er antallet af aktiviteter femdoblet på tre år.

Tendensen afspejler det øvrige samfund, hvor en større del af hverdagen foregår i tæt makkerskab med digitale hjælpemidler.

Et højt serviceniveau

- Vi skal også i breddefodbolden følge med tiden, så vi fortsat kan være attraktive og levere det serviceniveau og de praktiske løsninger, som man forventer, når man dyrker sin fritidsaktivitet. Samtidig skal vi fortsat have fokus på at gøre det lettere og sjovere at være frivillig leder i en fodboldklub, og derfor er der ganske enkelt behov for flere midler til at understøtte den digitale udvikling, forklarer økonomiansvarlig i DBU Jylland, Hans Mogensen.

Han peger på, at fodboldklubberne gennem årene har fået flere og flere digitale muligheder og redskaber, men at de kun i begrænset omfang er blevet opkrævet for udviklingen. DBU har som organisation siden 2002 bidraget med en årlig IT-investering på mellem 3 og 8 mio. kr.

Itklubpakken Udsagn Ill IT

Populære IT-redskaber

- Gennem de seneste 10 år er der fra DBU’s og lokalunionernes side blevet investeret massivt i digital omstilling, både datasikkerhed, apps og administrationssystemer, og vi ved, at rigtig mange klubber og rigtig mange frivillige har utrolig stor glæde af disse redskaber. Nu er der er behov for yderligere ressourcer til at investere i at vedligeholde og udvikle disse services, og derfor er vi nødt til at bede klubberne om en højere egenbetaling, tilføjer Hans Mogensen og fortsætter:

- Den øgede betaling vil blive opkrævet direkte ved klubberne, men det er egentlig tanken, at man som klub via en mindre kontingentforhøjelse reelt skal sende regningen videre til klubbernes medlemmer, som jo netop i høj grad nyder godt af de forskellige praktiske IT-produkter, men også de frivilliges indsats for fællesskabet, siger Hans Mogensen.

Som eksempler på IT-udviklingen peger han bl.a. på, at alle Danmarks 330.000 fodboldspillere inden for de seneste år er blevet udstyret med deres helt eget fodboldpas, millioner af breddefodboldkampe er fløjtet i gang med elektronisk holdkort, og mere end en halv milliard kroner er rullet gennem det automatiske kontingentsystem og ned i klubkasserne.

FAKTA OM DEN ÆNDREDE IT-LICENS:

DBU Breddes bestyrelse vedtog på sit møde den 9. november 2020 en ændret finansieringsmodel på IT-området, hvilket betyder, at alle danske fodboldklubber, store som små, fra 2021 i grundtakst skal betale kr. 500,- årligt i IT-gebyr samt yderligere et beløb pr. medlem af klubben (på baggrund af nyeste officielle medlemstal). Beløbet pr. medlem vil være stigende frem til og med 2023, men grundtaksten på kr. 500,- vil være den samme.

IT-gebyr 2021-2023:
IT-gebyr 2021: 500,- pr. klub + 6,75 pr. medlem
IT-gebyr 2022: 500,- pr. klub + 11,25 pr. medlem
IT-gebyr 2023: 500,- pr. klub+ 16,00 pr. medlem

IT-gebyr 2020 (tidligere model):
0-99 medlemmer: 400,-
100-299 medlemmer: 1.060,-
300-499 medlemmer: 1.725,-
500-799 medlemmer: 2.780,-
800-999 medlemmer: 3.710,-
1000-xx medlemmer: 4.380,-