Nu kalder jeg hende godt nok for formand i teksten herover. Det er egentlig ikke en betegnelse, hun bryder sig om. Hun foretrækker at blive kaldt tovholder. Formandsbetegnelsen er lidt for formel, lyder det.

Men hun har siddet for bordenden i det lille fodboldudvalg i tre års tid, så det er altså det stempel, som hun må finde sig i fra omverdenen.

Helle Gjøl er tovholderen i Ølgod IF. Hun ankommer i bil til dette interview i klubbens flotte klubhus, og transportmetoden udfordrer jeg hende naturligvis straks på.

- Ja, det kommer jeg til somme tider. Men jeg tænker over det. Jeg synes, vi skal passe på med at køre for meget og kun tage bilen, når det er nødvendigt, svarer hun og kalder det lovligt undskyldt, da hun efter interviewet har en anden aftale, hun skal videre til andetsteds.

Vi har alligevel en del, der kører i en familiecontainer, så det er da bare med at fylde dem op

Denne aften i begyndelsen af marts er der blot tre biler på klubbens parkeringsplads. Der er heller ikke fuld musik på anlægget, der er dog et par ungdomsårgange i gang med sæsonforberedelserne. Men det er et normalt syn med få biler, ifølge tovholderen.

- Der er generelt ikke mange biler på vores parkeringsplads. Der er til gengæld mange cykler. Og enkelte knallerter, siger den 47-årige dagplejemor.

Blandt årsagerne til de generelt set fåtallige biler på parkeringspladsen er, at Helle Gjøl og de øvrige i klubbens ledelse opfordrer medlemmerne og forældrene til fælleskørsel til kampe og træningspas.

- Vi har alligevel en del, der kører i en familiecontainer, så det er da bare med at fylde dem op, lyder rationalet.

Flere gevinster ved fælleskørsel
Hvis klubbens tovholder opdager, at der er (for) mange biler til en kamp eller træning, så italesætter hun det over for dem. Men det handler ikke bare om en løftet pegefinger fra klubledelsen, når de tilfældigvis støder på folk på parkeringspladsen. Det er faktisk en holdning fra klubbens side.

- Jeg har fælleskørsel på som et punkt på forældremøderne, og det er altså kun blevet positivt modtaget, siger Helle Gjøl.

Det handler for klubblæksprutten om at spare miljøet for C02-udledning, men det skal ikke være på bekostning af utrygge spillere eller de fælles oplevelser for familien.

- Det er vanskeligt med de allermindste, for de vil altså gerne have deres forældre med. Det er jo tryghed for dem. Men når de først har klippet navlestrengen, så er de gode til at køre sammen.

Familie af frivillige

Hele Helle Gjøl Christensens familie er dybt involveret i det frivillige arbejde i klubben og byen.

- Helle Gjøl Christensen, formand og tovholder i Ølgod IF.
- Hendes mand, Michael, er med i Ølgod IF’s forretningsudvalg og desuden medlem i halbestyrelsen.
- Den ældste søn, Jesper, på 28, som har været pigetræner igennem mange år. Han er dog stoppet, da han ikke kunne samle holdet igen, efter de har været af sted på efterskole.
- Den ældste datter, Louise, på 26 år, som står for kontingentindkrævninger i Ølgod IF.
- Den yngste datter, Marie, på 18 år, som er træner for klubbens U10 og U11 mix.
- Den yngste søn, Mads, på 15 år, som er træner for de yngste, det vil sige U4-U8.

For den driftige frivillige i Ølgod IF er det ikke et påtaget hensyn for at pudse egen glorie. Hensynet til miljøet forekommer i mange hjem og i mange sammenhænge, og der ser alt-mulig-kvinden ingen årsag til, at det ikke også skulle gælde i foreningerne.

- Det er bare naturligt, at vi også tager hensyn til miljøet i fodboldklubben, forklarer hun og tilføjer:

-  Vi gør det med tanke på miljøet. Men samtidig er der jo også et økonomisk incitament og det giver jo også et bedre fællesskab, når man sidder på bagsædet og hygger med holdkammeraterne.

Ølgod 3 Der er flere steder, fodboldklubber kan tage hensyn til miljøet, fx ved vandsparebrusere, som de har i Ølgod IF.

Miljøhensyn opfundet i coronaens skygge
Helle Gjøl sagde for seks år siden ja til at bakke op om arbejdet i klubbens fodboldudvalg. Tre år senere var hun så ”pludselig” i spidsen for fodboldklubben. Hun har altså haft virket under coronaens indtog, og der er faktisk opstået en miljøvenlig løsning i mørket bag den omfattende pandemi.

- Under coronaen gav vi hver spiller et sæt med i stedet for at samle alt spillertøjet i en stor spillertaske som normalt. Det gør vi fortsat. Når man blot har ét sæt tøj, så kan det nemt bare hænge til tørre udendørs i nogle dage, og så kan det bruges igen. Og jeg har altså en teenager, som sveder en del, men det fungerer alligevel rigtig godt. Når jeg taler med forældrene, opfordrer jeg dem faktisk også til at undlade at vaske spillertøjet hver gang, forklarer hun.

- Så sparer man på vandet og strømmen, og spillertøjet holder også længere. Så mit råd er; tænk lige over, om det er nødvendigt at vaske hver gang.

Apropos det med at spare på vandet, så har den vestjyske klub også vandsparebrusere i det tre år gamle klub. Derudover har de også investeret i en moderne gulvvasker, som også er et miljøbesparende element i klubben.

- Vi har købt en smart rengøringsmaskine, en I-Mop, som er meget vandbesparende. Fem liter vand er mere end rigeligt til at klare hele vores klubhus og omklædningsrum. Vi er desuden også gået over til udelukkende at bruge svanemærkede produkter, fx rengøringsmiddel, da det også er med til at skåne miljøet, siger Helle Gjøl.

Dåser og pap hver for sig
Øllene er gode i Ølgod IF. Derfor bliver der også, som i mange andre omklædningsrum, drukket en del af dem efter kampe og træningspas. Men her ryger dåserne ikke i samme affaldsspand som strømpetape, bananskræller og andet restaffald. Nej, medlemmerne skal smide de rigtige typer affald i de rigtige affaldsspande, der er inddelt i dåser, pap og så restaffald.

Dåser og pap bliver kørt på genbrugsstationen af klubbens tre ”pedeller”. Det er tre pensionister, som kommer to gange ugentligt på anlægget og hjælper med mange små og store opgaver i og omkring klubben. Restaffaldet ryger i kommunens opsatte affaldscontainer.

Ølgod 2 Affaldet bliver sorteret. Dåser, pap og restaffald skal i de rette affaldsspande. To gange ugentligt kommer klubbens tre ”pedeller” og tømmer spandene og kører på genbrugsstationen med indholdet.

- Foreninger er egentlig fritaget for at sortere affald i Varde Kommune, siger hun.

Derfor gør de det gerne alligevel i Ølgod IF.

- Det er bare naturligt for os, det skal vi jo også derhjemme.

Det er bare naturligt for Helle Gjøl og de øvrige i Ølgod IF at tænke på klimaet. Det er altså ikke revolutionerende tiltag, der gør en positiv forskel her. Det er små adfærdsreguleringer, som letter på klimabelastningen, hvilket jo kommer os alle til gavn.

Læs mere om grønne tiltag i de jyske fodboldklubber: