Sæsonfinalen er lige om hjørnet og nu gælder det om at være ekstra opmærksom. I de sidste to kampe gælder der nemlig nogle helt særlige regler for spillere, der rykker mellem flere hold.

Især når det kommer til at rykke spillere ned på et lavererangerende hold, er det vigtigt at have styr på sagerne. Du kan se reglerne og case-eksempler herunder.

Playoffkampe

I evt. playoffkampe gælder de skærpede regler også - altså spilleren skal opfylde de samme betingelser for nedrykning i en playoffkamp som i de 2 sidste turneringskampe.

Hvornår er der tale om at rykke en spiller ned i de to sidste kampe? 
Eks. 1: 
En spiller rykkes ned i 2. holdets tredjesidste kamp. Hér skal man så blot tage højde for de almindelige regler om op- og nedrykning af spillere. Bliver spilleren herefter nede på 2. holdet i de resterende kampe, så er der ikke tale om nedrykning i en af de sidste to kampe.

Eks. 2: 
En spiller rykkes ned i 2. holdets tredjesidste kamp. Hér skal man så blot tage højde for de almindelige regler om op- og nedrykning af spillere. Spilleren er herefter med i 1. holdets kamp i den efterfølgende weekend, hvorefter han igen skal ned på 2. holdet – nu i sidste kamp. NU skal man så tage højde for reglerne om nedrykning i en de sidste to kampe.

Eks. 3: 
1. holdet bliver ramt af en skade inden sidste kamp. De ønsker nu at benytte en spiller, som har spillet alle kampe på 2. holdet i hele sæsonen. Han har således aldrig før spillet på 1. holdet. Må de det? Svaret er ja, det må de. Man må altid rykke en spiller op på et højere rangerende hold, når bare oprykningen sker til en ny spilledag.

Det springende punkt er altså, om spilleren rykkes NED, og om dette foregår i en af de sidste to kampe på et lavere rangeret hold.

Hvornår er man spilleberettiget? 
I turneringsreglementet er der angivet et antal kampe, som spilleren skal have været spilleberettiget i, for at kunne rykke ned på et lavere rangeret hold i en af de sidste to kampe.

I rækker, hvor der spilles 14 kampe i en sæson, skal spilleren have spillet/været spilleberettiget i minimum seks af de første 12 kampe, mens det forholder sig lidt anderledes i rækker, hvor der bliver spillet ti kampe. Her skal spilleren nemlig have spillet/været spilleberettiget i minimum tre af de første otte kampe.

I rækker, der er ombrudt efter 5 kampe, gælder at man lægger antallet af kampe før ombrydning sammen med antallet af kampe efter ombrydning og det giver eks. 10 kampe som i eksemplet ovenfor.

Det er værd at bemærke, at det ikke er afgørende, hvor mange kampe spilleren har spillet på det højere rangerede hold. Det afgørende er, hvor mange kampe spilleren har spillet/været spilleberettiget på det hold, der skal rykkes ned på.

OBS: For halvårsspillere og 1. års seniorer gælder den skærpelse, at disse spillere ved nedrykning i en af de to sidste kampe for det yngre hold, skal have deltaget i det angivne antal kampe inden de to sidste kampe – for disse spillere er det ikke tilstrækkeligt at have været spilleberettiget.

Og hvad betyder det så at have været spilleberettiget?
Det forklarer Inge Lund-Nielsen fra DBU Jylland Turneringer her.

- At være spilleberettiget betyder, at spilleren ikke behøver at have spillet de pågældende kampe rent fysisk. Det er nok, at spilleren – som ikke deltog pga. arbejde, skader mv. – lovligt KUNNE have spillet i det påkrævede antal kampe på det lavere rangerede hold, fortæller Inge Lund-Nielsen, og henviser til § 19.3 i Turneringsreglementet.

- Det er desuden vigtigt at skelne mellem runde og spilledag. Det er den fysiske afvikling af kampen, der er gældende - ikke rundenummeret eller hvornår kampen skulle have være spillet - når man skal definere, hvilke to kampe, der er de sidste, afslutter Inge Lund-Nielsen.

Særligt for laveste serierækker
Reglen, der giver klubberne lov til at genbruge op til tre spillere på Serie 6 Herrer eller Serie 2 Kvinder fra klubbens nærmest højere rangerede DBU Jylland-seniorhold, gælder også i de to sidste kampe:
§ 19.5 I Serie 6 Herrer og Serie 2 Kvinder kan frit benyttes op til 3 spillere fra klubbens nærmeste højere rangerede DBU Jylland-seniorhold. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
Undtaget er spillere, der ikke er spilleberettiget p.g.a. karantæne.

Disse tre spillere behøver ikke at opfylde de skærpede betingelser for nedrykning af spillere.

Sent klubskifte kan spænde ben
Selvom klubben har spillercertifikatet på spilleren, er det ikke sikkert, at spilleren lovligt kan spille for klubben:
> En spiller der allerede har spillet for en anden klub i samme turneringshalvår, må ikke spille for en ny klub (medmindre der er opnået dispensation for klubskiftereglerne).
> Derudover kan en seniorspiller eller ældre-spiller (oldboys/veteran) ikke blive spilleberettiget for et hold i en ny klub, hvis holdet mangler 3 eller færre kampe i turneringen - læs mere om klubskifter i turneringsreglementet.

Under § 16, som omhandler spilletilladelse ved klubskifte mellem DBU klubber står der således:
§ 16.1 En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler tre eller færre kampe i turneringsrækken. Gælder dog ikke i børne- og ungdomsrækker.