Da EU’s GDPR-regler trådte i kraft 25. maj 2018 var der en del uafklarede spørgsmål, som gjorde det vanskeligt at forholde sig præcist til, hvordan reglerne er med filmning af fodboldkampe. Siden er reglerne blevet slebet til, så de passer bedre ind i forskellige sammenhænge, fx i forbindelse med optagelse af fodboldkampe. Få svar på de mest relevante spørgsmål her.

VIDEO = BILLEDER
Der er i databeskyttelsesforordningen ingen forskel på fotos og video, når man taler om almindelige optagelser af fodboldkampe eller træningssituationer. Så i alle besvarelser herunder, kan du sætte lighedstegn ved billeder og videooptagelser.
Hvem må filme en fodboldkamp?+

Der er ingen krav til, hvem der må optage en fodboldkamp eller lignende. Det er frit for alle, både hjemme- og udehold. Blot man husker at oplyse om, at man optager aktiviteten.

Skal man orientere modstanderen om, at man filmer kampen? – eller er det ”blot” god stil?+

Ja, man skal oplyse alle aktører om det, hvis man ønsker at filme en fodboldkamp. Det har du faktisk oplysningspligt til. Husk også dommeren.

Skal det være skriftligt og på forhånd?+

Nej, det behøver ikke være skriftligt, og du er ikke forpligtet til at oplyse om optagelsen flere dage før kampen. Det kan ganske fint være mundtligt fx i forbindelse med, at man hilser på hinanden. En mundtlig aftale er lige så gyldig som en skriftlig.

Tip: Lav et A3-ark, som du hænger synligt op, hvor du skriver, at kampen bliver optaget. På den måde er alle i hvert fald orienteret.

Skal modstanderen give samtykke til, at man optager en fodboldkamp?+

Nej, det kræver ikke samtykke, men du skal altid oplyse alle parter om, at aktiviteten bliver optaget.

Men vær opmærksom på, at alle har mulighed for at sige fra, uanset hvem det er. Er der bare én, der siger nej til, at kampen bliver optaget, så må du ikke filme.

Skal forældrene give samtykke?+

Nej, men de tilstedeværende forældre skal informeres om, at kampen optages.

NB: Du skal dog være ekstra opmærksom på ikke at dele noget på nettet, fx på de sociale medier, som kan opfattes som krænkende eller nedsættende, når der er tale om optagelser af børn og unge under 18 år.

Må man efterfølgende lægge kampen på de sociale medier? Og må man dele linket med alle, fx øvrige trænere?+

Ja, hvis du har oplyst alle parter om det, så er der intet til hinder for at offentliggøre optagelserne på nettet eller dele indholdet. Men igen; hvis blot én ønsker, at optagelsen fjernes, så skal man tage det ned.

NB: Det er vigtigt at have for øje, at man ikke skal vise noget, der er krænkende eller nedsættende for den enkelte person.

Fodboldkampene foregår jo som regel på et offentligt område, men kan modstanderen alligevel godt sige, at de ikke vil have kampen filmet?+

Ja, enhver aktør er i sin gode ret til at sige, at de ikke ønsker kampen optaget. Kommer du ud for det, må du droppe at filme.

Hvor længe må man opbevare optagelserne?+

Når de ikke længere tjener et formål, så skal de slettes. Det er en individuel vurdering fra gang til gang. Har du et formål med at gemme optagelser af fx en ekstraordinær kampsituation hvor andre kan lære af situationen, kan du godt have optagelserne liggende i længere tid. For at opbevare optagelserne skal der være et formål med det.

Tip: Tommelfingerreglen er et års tid.

Hvem er ansvarlig for at fjerne alle digitale spor, hvis nogen ønsker optagelsen fjernet?+

Det er altid den person, som har udgivet optagelserne, der er den dataansvarlige.