Kommunerne er vigtige for fodbolden og omvendt.

Derfor har DBU Jylland sammen med de jyske fodboldklubber stor fokus på kommunalvalget den 16. november.

Som et nyt tiltag inviterer DBU Jylland nu de lokale fodboldklubber til vælgermøder i tre udvalgte kommuner.

Det drejer sig om Aalborg Kommune, Thisted Kommune og Syddjurs Kommune.

Vi har også inviteret de lokale politikere til mødet, og vi håber meget, at der er repræsentanter fra jeres forening, som har lyst til at møde op til debatmødet, så der kan blive en god dialog om foreningslivets rammer – og samarbejdet mellem kommune og forening.

Der er også sendt direkte invitation ud til alle klubber (formand/postadresse) i de tre pågældende kommuner.

Aalborg Kommune:

Debatmødet finder sted den 2. november kl. 19.00-21.00 i auditoriet på niveau 4 i Nordkraft med adgang fra Kedelhallen, Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg

Debatmødet har fokus på idrætspolitik generelt og foreningslivets grundvilkår, men stiller skarpt på følgende tre idrætspolitiske emner:

  • Hvordan kan foreningslivet indgå i et samarbejde om samfundsmæssige opgaver?
  • Hvordan kan foreningerne og idrætsorganisationerne involveres i de politiske processer?
  • Hvordan kan foreningerne og idrætsorganisationerne få et tættere samarbejde med de kommunale forvaltninger og institutioner?

Mødet arrangeres sammen med DGI Nordjylland, og fra DBU Jylland deltager bl.a. formand for Region 1, Kristian Nørgaard Thomsen.

Thisted Kommune:

Debatmødet finder sted den 3. november kl. 19.00-21.00 i Thy Hallerne, Lerpyttervej 50, 7700 Thisted.

Debatmødet har fokus på idrætspolitik generelt og foreningslivets grundvilkår, men stiller skarpt på følgende tre idrætspolitiske emner:

  • Hvordan kan foreningslivet indgå i et samarbejde om samfundsmæssige opgaver?
  • Hvordan kan foreningerne og idrætsorganisationerne involveres i de politiske processer?
  • Hvordan kan foreningerne og idrætsorganisationerne få et tættere samarbejde med de kommunale forvaltninger og institutioner?

Syddjurs Kommune:

Debatmødet finder sted den 8. november kl. 19.00-21.00 i Hornslet Hallen, Stadionvej 4, 8543 Hornslet

Debatmødet har fokus på idrætspolitik generelt og foreningslivets grundvilkår, men stiller skarpt på følgende tre idrætspolitiske emner:

  • Hvordan kan foreningslivet indgå i et samarbejde om samfundsmæssige opgaver?
  • Hvordan kan foreningerne og idrætsorganisationerne involveres i de politiske processer?
  • Hvordan kan foreningerne og idrætsorganisationerne få et tættere samarbejde med de kommunale forvaltninger og institutioner?

Tilmelding:

Vi håber meget, at din klub vil deltage, og tilmelding til kan ske til DBU Jyllands KV21-projektleder, Edin Hajder. Han kan kontaktes på edin@dbujylland.dk.

Du kan også læse mere om DBU Jyllands KV21-indsats her.

Øvrige kommuner:

DBU Jylland har desværre ikke mulighed for at arrangere vælgermøder i samtlige jyske kommuner, men i mange af de øvrige kommuner vil der være vælgermøder med særlig fokus på foreningslivets og idrættens rolle og vilkår. Disse møder kan typisk være arrangeret af det lokale idrætsråd.