Det er de frivillige ledere, der driver fodbolden.

Derfor er der al mulig grund til at hædre de personer, som dag efter dag får fodboldklubberne til at fungere.

Det er de meget opmærksomme på i Sunds IF, hvor 12 ildsjæle netop er blevet hædret for en sammenlagt frivillig indsats på over 400 år.

Det skete ved et særlig frivilligheds-dag i klubben, hvor Hans Mogensen fra DBU Jyllands bestyrelse var til stede for at overrække hædersbevisninger fra DBU og DBU Jylland til de mange frivillige.

Fantastiske frivillige

- Arrangementet blev afslutningen på en uge, hvor vi i Sunds IF har haft fokus på genrejsning af foreningslivet efter nedlukning med Corona. Det blev en uge med fællesspisning for hele klubben med over 450 deltagende og en afslutning med markering og hæder til 12 helt fantastiske frivillige ledere. Ledere, som har været frivillige i mere end 20 år og samtidig opfylder betingelser for hæder gennem DBU, fortæller Søren Peder Jensen fra Lederudvalget i Sunds IF.

- Sunds IF er kendt som en klub med en meget velfungerende frivillighed. Og som en klub med en stærk tradition for at prioritere, værdsætte og dyrke frivilligheden og fællesskabet. Ja, faktisk er Sunds IF et mønster-eksempel, der ofte trækkes frem, når andre frivillige skal inspireres på f.eks. seminarer omkring en velfungerende fodboldklub. Derfor er det også en stor ære for mig at kunne være med til at fejre nogle af de personer, der gennem mange år har gjort en kæmpe indsats her i Sunds IF, sagde Hans Mogensen i sin tale til klubben og fortsatte:

Det er nu engang mennesker af kød og blod, der gør forskellen i en fodboldklub. Hans Mogensen, DBU Jylland

Styrken i dansk fodbold

- Det er nu engang mennesker af kød og blod, der gør forskellen i en fodboldklub. Derfor er der også god grund til at fejre og anerkende de mennesker, som gør en stor indsats for deres klub, for deres lokalsamfund, men dermed også for dansk fodbold som helhed. Det er jo netop også disse ord og pointer, som vores landstræner, Kasper Hjulmand, igen og igen fremfører. Vi er en helhed i dansk fodbold, og vores styrke er vores sammenhængskraft. Og det er jo netop det, som vi kan. Fællesskabet og samarbejdet. Vi må aldrig tage vores frivillige for givet. Derfor skal der fra DBU Jyllands side lyde en stor tak til hver enkelt frivillig i Sunds IF. I er fantastiske og gør en kæmpe forskel, sagde Hans Mogensen.

Følgende personer blev hædret med DBU Jyllands Hædersemblem for mere end 20 års frivillighed:

Anders Knudsen, Erik Dalbjerg, Henrik Mortensen, Jesper Bangsgaard, Ole Olesen, Peder Vestergaard, Per Hussak, Poul Erik Nørtoft, Ronald Boysen og Søren Døssing.

Pia Krøjgaard og Jørn Sørensen blev samme dag hædret med DBU’s sølvnål for mere end 25 års frivilligt arbejde.

Priser og legater til ledere i din klub

De frivillige ledere i din klub kan også komme i betragtning til de samme hædersbevisninger samt andre af DBU’s og DBU Jyllands priser og legater. Du kan læse mere her.

 

Hæder til 12 frivillige fra Sunds IF

DBU Jyllands Hædersemblem:

Søren Døssing

Startede i Sunds IF i 1975 som bestyrelsesmedlem frem til 1979 og igen fra 1989 til 2001 kun afbrudt i 1997. Fra 2002 til nu med i motionsudvalget som er en del af fodboldafdelingen. Hædret i 1998 med DBU Jylland sølvemblem

Poul Erik Nørtoft
Startede i Sunds IF i 1975 som bestyrelsesmedlem. Har været seniortræner og ungdomstræner i flere perioder samt haft sæde i motionsudvalget som er en del af fodboldafdelingen. Endvidere en lang årrække omkring information- og orientering i klubben samt været inde omkring jubilæumsbog og kunstbaneprojekt. Hædret med DBU Jylland Sølvemblem i 1997

Per Hussak
Startede i Sunds IF som ungdomstræner i 1993 og frem til 2004. Fra 2005 til og med 2012 som holdleder i seniorafdelingen. Har endvidere været med i stadionudvalg og med i vinterudvalg for +32 drenge. Modtog i 2007 DBU Jyllands Sølvemblem.

Peder Vestergaard
Startede i Sunds IF i 1974 som ungdomstræner – i bestyrelsen fra 1987 til 1989 og igen fra 2000 til 2002. Har endvidere siddet som Sunds IF`s repræsentant i Sunds Hallerne fra 1990 og gør det stadig. Periode i klubhusudvalg fra 1979 til 1985 og igen fra 1991 til 2004. Fra 2005 til dato med i styregruppen = bestyrelsen (begreb i klubben). I 1995 hædret med DBU Jylland Sølvemblem, og i 2010 fik han DBU Sølvnål

Erik Dalbjerg
Startede i 1975 som ungdomstræner og har samlet været det i 19 år over flere perioder. Seniortræner og holdleder i seniorafdelingen. I perioder fra 1983 til og med 1988 og igen fra 1997 til 2000 i bestyrelsen og siden 2005 og fortsat med i styregruppen = bestyrelsen. Han har siden 1983 siddet uafbrudt som repræsentant i Sunds Hallerne og i samme periode været med i byfestudvalg. Fra 1986 til 2004 med i klubhusudvalget. Tidligere hædret med DBU Jylland Sølvemblem i 1995 og DBU Sølvnål 2000.

Anders Knudsen
Har været træner i klubben siden 1975 og fra til 2004 kun afbrudt i 1987 og i 1996, hvor han var holdleder i seniorafdelingen. Holdleder igen fra 20212 til nu i seniorafdelingen. I perioden fra 1981 til 1987 og igen fra 2005 og indtil nu en del af bestyrelsen og styregruppen. Tidligere hædret med DBU Jylland Sølvemblem i 1995 og DBU Sølvnål i 2000. I 2008 modtog han DBU Jyllands Ungdomslederlegat.

Ole Olesen
Startede i 1979 som ungdomstræner i en periode på 4 år og herefter 7 år i ungdomsudvalg. Startede i bestyrelsen i 1991 og været der siden kun afbrudt i 1 år i 1997, hvor han i 1996, 1997 og 1998 var ungdomstræner igen. Mangeårig deltagelse på års- og delegeretmøder i DBU Jylland. Tidligere hædret med DBU Jylland Sølvemblem i 1995 og DBU Sølvnål i 2004.

Ronald Boysen
Startede i 1983 som ungdomstræner i en periode på 3 år – seniortræner i 3 år samt holdleder i seniorafdelingen 2000 til og med 2002. Fra 2008 og stadig aktiv i styregruppen = bestyrelsen. Hædret med DBU Jylland sølvemblem i 2011.

Henrik Mortensen
Startede i 1999 i bestyrelsen og har siden haft sæde der og i styregruppen. I en periode på 7 år fra 2004 til 2010 var han ungdomstræner – han endvidere været revisor i klubben siden 2005. Hædret i 2013 med DBU Jylland Sølvemblem.

Jesper Bangsgaard
Startede som træner i 1988 i ungdomsafdelingen – først i periode på 5 år og siden i 3 perioder på 9 år. Siden 2005 i styregruppen = bestyrelsen og er fortsat med. Har endvidere haft kortere perioder i ungdomsudvalg og som holdleder i ungdomsafdelingen. Hædret i 2011 med DBU Jylland Sølvemblem.

DBU’s Sølvnål:

Pia Krøjgaard
Træner i ungdomsafdelingen fra 1994 til 1996. Bliver kampfordeler i 1997 og varetager dette hverv til 2006. Blev indvalgt i bestyrelsen i 1998, hvor hun stadig sidder. Hædret i 2009 med DBU Jylland sølvemblem

Jørn Sørensen
Holdleder for ungdom fra 1995 til 1996. Bliver valgt ind i bestyrelsen i 1997, hvor han fortsat har sæde. Hædret i 2009 med DBU Jylland sølvemblem