Kampfordelerne i DBU Jyllands midt- og vestlige region, Region 2, bydes ind til et online fyraftensmøde.

Normalt ville DBU Jylland allerede i januar have afviklet kampfordelermøder over hele Jylland med alle de seneste turneringsnyheder fra delegeretmødet, men også her har corona-situationen rystet posen.

Delegeretmødet er indtil videre udsat og de velkendte kampfordelermøder har indtil nu afventet situationen med delegeretmødet.

Bliv opdateret på fyraftensmøde
Fyraftensmødet for kampfordelerne i DBU Jylland Region 2 finder sted via Teams torsdag 11. marts, kl. 17-18. Det foregår dermed online foran skærmen hjemmefra.
 
Mødets primære mål er at afklare forskellige nye turneringsscenarier i foråret (centralt og regionalt) pga. de til enhver tid gældende restriktioner. Derudover vil der være en kort orientering om nye relevante elementer i Kluboffice og naturligvis plads til spørgsmål og kommentarer.

- Nu afprøver vi i første omgang dette fyraftensmøde-koncept i Region 2, og så er det meget tænkeligt, at vi breder det ud til kampfordelerne i resten af Jylland, forklarer områdechef i Region 2, Hans Sørensen.

DBU Jylland deltager i mødet med turneringsmedarbejdere fra DBU Jylland-kontoret i Tilst og regionskontoret i Holstebro samt dommerpåsætter Poul Østergaard.

Tilmeld senest 9. marts
Tilmelding foretages pr. mail til region2@dbujylland.dk senest tirsdag 9. marts 2021 (oplys venligst klub, navn og email-adresse på alle deltagerne), herefter sendes et mødelink til alle deltagere.