MIN MENING:

Af DBU Jyllands formand, Bent Clausen

Sig #TakFordiDuKomDommer

Dommeren er en vigtig del af fodboldfamilien.

Derfor glæder det mig også meget, at de jyske fodbolddommere føler sig rigtig godt taget imod i fodboldklubberne.

I en rundspørge foretaget af DBU Jylland i 2020 – besvaret af omkring 800 jyske fodbolddommere – fremgår det, at 83 procent af de adspurgte, aktive fodbolddommere enten føler sig meget godt eller godt taget imod i fodboldklubberne, mens 15 procent af de adspurgte har sat kryds ved ”hverken godt eller skidt”.

Da dommeren ofte er alene afsted til en kamp eller et stævne, betyder netop denne oplevelse utrolig meget for trivslen og dermed også fastholdelsen. Derfor er det bestemt tal, som de jyske fodboldklubber kan være stolte af.

En af de klubber, som har været fremhævet i denne forbindelse, er Mønsted IF ved Viborg. Her gør man en dyd ud af, at fodbolddommerne føler sig velkommen, når de besøger klubben. Bl.a. fordi man har en generel holdning til, at dommeren er en del af fodbolden.

Ekstra ressourcer til rekruttering og fastholdelse
I DBU Jylland deler vi dette synspunkt. Derfor investerer vi hvert år mange ressourcer i dommerområdet, og faktisk har vi netop opgraderet hele vores administrative set-up med en fuldtidsansættelse.

De ekstra ressourcer skal målrettet anvendes til at understøtte rekrutteringen og fastholdelsen af dommere, bl.a. fordi dommerfunktionen har så stor betydning for kvaliteten i vores fodboldtilbud, og dermed selvsagt også fodboldklubbernes hverdag.

Opgraderingen sker efter en grundig intern proces i vores dommersektor, og det skal bemærkes, at vi har valgt at fastholde ansættelsen trods de aktuelle økonomiske udfordringer i DBU Jylland grundet corona-situationen. Det skyldes som nævnt, at netop dommerfunktionen er helt central i udviklingen af vores tilbud til klubberne.

Det øgede fokus på dommerområdet skal sikre, at vi til enhver tid kan stille kvalificerede dommere til alle kampe, at vi til enhver tid har nok, kompetente frivillige til vores fagudvalg og i det hele taget, at vi får opbygget en organisation, der kan håndtere den daglige dommerdrift, herunder forholdene omkring rekruttering og fastholdelse.

Færre aktive dommere år efter år
Gennem de seneste mange år er der blevet snakket meget om dommermangel, og alligevel er det i stort omfang lykkedes at få løst næsten alle dommeropgaver, weekend efter weekend.

Men vi må erkende, at situationen ikke længere er holdbar. Vi går på kompromis med påsætningerne i et stigende antal kampe, og især i efteråret er det begyndt at blive ekstra problematisk at få alle kampe dækket ind.

Vi har ganske vist fået tingene løst et langt stykke henad vejen, men det er bl.a. fordi, mange dommere generelt er meget ærekære og derfor har været villige til at tage ekstra kampe, når det for alvor brænder på. Vores statistikker viser således, at en dommer i Jylland generelt har langt flere dommeropgaver end dommere i resten af landet.

Men det bliver ikke ved med at gå. Vi ser desværre en generel stigning i dommermanglen, med færre antal aktive dommere år efter år. Desuden er trenden, at nye dommere ikke ønsker at dømme så mange kampe som nogle af de ældre dommere.

I gennemsnit skal vi uddanne to nye dommere for hver dommer over 65 år, der stopper, for at dække det samme antal kampe. Bent Clausen, formand DBU Jylland

Derfor risikerer vi at se ind i et scenarie, hvor der bliver flere kampe uden dommere, triokampe uden linjedommere, underpåsætninger, og det er bestemt ikke en standard, som vi ønsker i vores turneringstilbud. Og derfor handler vi.

400 nye dommere alene i 2021
Målet er, at vi inden udgangen af 2021 vil have et tilstrækkeligt antal kvalificerede dommere til rådighed i forhold til antal dommeropgaver, hvilket vil sige, at vi skal rekruttere 400 nye dommere inden udgangen af 2021. Det vil betyde, at vi om et år skal have 2.200 aktive dommere i Jylland.

Dette skal bl.a. ske ved en bedre koordinering af den samlede rekrutteringsindsats, ved at rådgive og understøtte dommerklubberne og fodboldklubberne i deres rekrutteringsindsats samt opdyrke nye målgrupper (f.eks. uddannelsesinstitutioner, jobcentre, virksomheder, sundhedsprojekter).

Et nyt tiltag er, at vi her i Corona-tiden uddanner dommere online – og endda afholder eksamen på samme møde. Det har indtil nu i 2021 medført ca. 60 nye dommere, der er klar til at dømme de 3 første kamp som led i uddannelsen lige som lidt. Sådan kan kriser medføre nye måder at tænke på.

DBU Jylland intensiverer indsats
Der er ingen tvivl om, at dommeruddannelsen og dommergerningen bidrager til personlig udvikling, konflikthåndtering, udvikling af ledelseskompetencer osv. Dette er kompetencer, der er stor efterspørgsel på i erhvervslivet. Derfor er der flere målgrupper, udover de primære målgrupper, der kunne have interesse i dommeruddannelsen, og derfor har vi bl.a. indledt dialog med Salling Group om uddannelse af deres lederaspiranter, med Jobcenter Horsens om uddannelse af ledige og med Aarhus Universitet samt andre uddannelsesinstitutioner.

Men fastholdelsen er lige så vigtig som rekrutteringen. Historisk mister vi en stor andel af nyuddannede dommere inden for de første år. Hver gang vi uddanner 10 nye dommere, er der kun ca. fem aktive dommere tilbage efter et år. Efter yderligere et år er tallet nede på fire aktive dommere.

Ifølge et UEFA-studie er ensomhed den primære grund til, at dommere stopper som aktive. Med ansættelsen af en ny administrativ dommer-ressource ønsker vi at sætte mere fokus på fastholdelse af dommerne, via en struktureret fastholdelse – i samarbejde med dommerområderne og dommerklubberne. Dette skal ske både fagligt og socialt, og det kræver, at vi bedre kan understøtte og følge den enkelte dommer.

Fodboldklubberne er en nøglefaktor
Men vi har i høj grad også behov for fodboldklubbernes hjælp til denne vigtige indsats. For det første må man meget gerne være aktiv i forhold til at scoute efter mulige aspiranter, som kan sendes på dommerkurser. Eller ligefrem holde et dommerkursus hjemme i egen klub, eller sammen med nogle af naboklubberne.

Derudover kan man som fodboldklub – som nævnt i begyndelsen – gøre en kæmpe indsats ved at tage hånd om de dommere, som vi allerede har. Tage godt imod dem, når de kommer ud for at dømme. Tage ansvar for, at de ikke bliver overfuset af aggressive trænere eller forældre. Blive en klub, hvor det er attraktivt at komme for dommerne. Vi har brug for nye dommere, men vi har også brug for at passe godt på dem, som vi allerede har. Som Mønsted IF siger: Tak fordi du kom, dommer.

Aftaler styrker vilkårene for fodbolddommerne
Vi kan heldigvis også med glæde konstatere, at Dansk Fodbolddommer Union (DFU) og DBU Bredde i 2020 nåede til enighed om en rækker aftaler, der skal styrke vilkårene for alle danske breddedommere.

Aftalerne har udmøntet sig i klare retningslinjer vedrørende påsætning af dommere, ligesom der er etableret en ny Fastholdelses- og Kompetencepulje (FKP) på 250.000 kroner årligt, finansieret af DBU Bredde, til faglige og sociale arrangementer.

Med de nye aftaler sikrer vi, at alt fra bestilling af dommere til betaling af omkostningsgodtgørelse sker automatisk gennem DBU Bredde. Dermed kan den enkelte dommer i endnu højere grad udelukkende koncentrere sig om at dømme fodbold. Som et led i aftalen vil DBU Bredde desuden opfordre til, at flere dommere melder sig ind i en dommerklub, ligesom DFU og dommerklubberne vil opfordre til, at alle dommere udover DFU-logoet benytter DBU-logoet på deres dommerdragt.

Både dommerklubber og lokalunioner kan søge om midler i FKP-puljen til arrangementer to gange årligt, og der er siden etableringen finansieret initiativer for omkring 180.000 kroner.

Der er blandt andet tildelt midler til et projekt rettet mod fastholdelse af kvindelige breddedommere, der vil blive igangsat, så snart det er muligt i den nuværende corona-situation.

Det er også lykkedes at finde en model for, hvordan DBU Bredde kan give nyuddannede dommere de bedst mulige vilkår for at trives og præstere. Først blev dommergrundkursus-uddannelsen gjort hurtigere og billigere (så den nu koster 500 kroner) og mere praktisk anlagt, og nu vil alle de nye dommere, som vi årligt uddanner, også få en komplet dommerdragt fra Hummel som led i uddannelse.

Dermed har vi gjort dommeruddannelsen endnu mere attraktiv, så endnu flere får lyst til at dømme fodbold til glæde for en masse fodboldspillere. Sig #TakFordiDuKomDommer


Du kan læse flere kommentarer og debatindlæg fra Bent Clausen her:

Formandens Blog 2019