Corona-situationen og et fodboldmæssigt travlt tidspunkt prægede deltagelsen ved DBU Jyllands delegeretmøde 2021 på Pejsegården i Brædstrup, men debatlysten fejlede ikke noget. Især vakte forslagene om fleksiblitetsregler talelysten hos de delegerede. 

I alt blev seks af de 14 forslag vedtaget, mens de resterende otte blev forkastet. Du kan finde en omtale af de delegeredes behandling af udvalgte forslag her:
29/5 2021: Debat: Fleksibilitet på klubbernes dagsorden

Nedenfor finder du en uddybende liste med de vedtagne forslag samt, hvad de betyder i klubhverdagen.

Vedtagne forslag - og konsekvenserne for dig og din klub

Forslag 1 - DBU Bredde Vest - Fusion mellem DBU Jylland og DBU Fyn
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: DBU Jylland og DBU Fyn indgår i en fusion kaldet DBU Bredde Vest. De øvrige lokalunioner indgår ligeledes i en tilsvarende fusion kaldet DBU Bredde Øst. Disse to ny fusionsorganisationer udgør DBU Bredde, som afløser "Foreningen af Lokalunioner".
DBU Jyllands regnskabsår ændres i overgangsåret til 1/11 2020-31/12 2021. Herefter vil DBU Bredde Vest første regnskabsår være 1/1 2022-30/6 2023, hvorefter den faste regnskabsperiode vil være fra den 1/7 til 30/6.
Det nye DBU Bredde Vest vil fortsat bygge på en stærk regional struktur, ligesom det er tilfældet i DBU Jylland i dag.
Gældende pr. 1. januar 2022.

Forslag 2 - Turneringssamarbejde med DBU Fyn
Status: Enstemmigt vedtaget
Prøveperioden med fælles turnering i to eller flere lokalunioner forlænges med 1 år. DBU Jyllands bestyrelse bemyndiges til at indgå aftaler om de politiske, faglige og administrative forhold for den fælles turnering for det kommende år. Den fælles turnering omfatter ikke lokale/regionale (3-, 5-, 7- og 8-mands-) turneringer og pokalturneringer.
Gældende fra 29. maj 2021.

Forslag 4 - Turneringsbestemmelser for herreseniorturneringen
Status: Flertal for - vedtaget
Konsekvenser:
  • Hold, der i efterårets Jyllandsserien 1 slutter nr. 1, 2 og 3, tager henholdsvis 3, 2 og 1 point med over i forårets Jyllandsserien 1
  • Serie 4 udvides fra 288 til 384 hold (fra 36 til 48 puljer)
  • Serie 5 får permanent 96 puljer (ombrydning fastholdes)
  • Serie 6 afskaffes
  • Nuværende fleksibilitetsregler i Serie 6 overføres til Serie 5
  • Playoffkampe i alle herreseniorrækker

Gældende fra forårsturneringen 2022.

Forslag 5 - Kampe i sidste spillerunde
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: De rækker, der pt. spiller sidste spillerunde søndag kl. 11.00, flyttes til søndag kl. 13.00.
De rækker, der pt. spiller sidste spillerunde søndag kl. 13.30, flyttes til søndag kl. 14.30..

Gældende fra efterårsturneringen 2021. 

Forslag 9 - Landsdækkende turnering for U16 Piger
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: Etablering af landsdækkende turnering for U16 Piger.
Ansøgning til U16 Piger Liga 1 bortfalder, og der er fri tilmelding til Liga 1 og 2.

Gældende fra efterårsturneringen 2021. 

Forslag 14 - Frister for flytning af kampe
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: Ude- og hjemmehold vil have samme frister i forhold til at fastholde retten til at spille søndag mv.
Gældende fra efterårsturneringen 2021. 

Se den fulde forslagstekst her


I alt blev 14 forslag behandlet på mødet, og her kan du se, hvordan det gik de enkelte forslag.


Sådan stemte klubberne:
Nr. Emne Ja Nej Bemærkninger
1 DBU Bredde Vest - fusion mellem DBU Jylland og DBU Fyn     Enstemmigt vedtaget
2 Turneringssamarbejde med DBU Fyn     Enstemmigt vedtaget
3

Holdkortfleksibilitet i laveste niveau

1 (c)   Forkastet
4 Turneringsbestemmelser for herreseniorturneringen     Flertal for = vedtaget
5 Kampe i sidste spillerunde     Enstemmigt vedtaget
6 Fleksibilitetsregel i flere seniorrækker 14   Flertal imod = forkastet
7 Fleksibilitetsregel i laveste ungdomsrækker 23   Flertal imod = forkastet
8 Aldersdispensation: Præcisering af regler/rammer <10   Flertal imod = forkastet
9 Landsdækkende turnering for U16 Piger     Enstemmigt vedtaget
10 Toårige årgange i børn og ungdom     Flertal imod = forkastet
11 Op- og nedrykning af spillere: Mere fleksibilitet 15   Flertal imod = forkastet
12 Op- og nedrykning af spillere: Flere muligheder for at 'spilles fri' 15   Flertal imod = forkastet
13 Konsekvens af andet gule kort 10   Flertal imod = forkastet
14 Frister for flytning af kampe     Enstemmigt vedtaget