Corona-nedlukningen af det danske samfund har svævet over DBU Jyllands økonomi som en sort, truende sky, dog er det i rimelig udstrækning lykkedes at minimere konsekvenserne.

Sådan lød vurderingen fra økonomiansvarlig Hans Mogensen på lørdagens delegeretmøde i Brædstrup under gennemgangen af DBU Jyllands regnskab for 2019/2020 og orienteringen om budgettet for 2020/2021.

- Vi gik ind i regnskabsåret 2019/2020 med en forventning om en positiv drift, men som for så mange andre gav corona-situationen nogle kæmpe udfordringer. Nedlukningen i foråret betød, at vi kiggede ind i et forventeligt underskud på mellem 8 og 9 mio. kroner. Nu er det er som bekendt klubbernes penge, som vi administrerer, hvilket vi er meget bevidste om. Derfor har det været helt afgørende, at det i kraft af stor ansvarlighed, besparelser, hjemsendelse af 90 procent af personalet, ca. 5,2 mio. kr. i kompensation via hjælpepakker og kompensationsordninger, iværksættelse af alternative tilbud, primært 2020 Cup med 4000 hold, er lykkedes det at nedbringe underskuddet til 2,7 mio. kr., forklarede Hans Mogensen og fortsatte:

- I påtegningen på regnskabet anfører revisoren ganske vist, at der er tale om et utilfredsstillende resultat, og det er er det isoleret set også. Men vi må trods alt også konkludere, at det er lykkedes at fået nedbragt underskuddet til et noget andet niveau end det, der oprindeligt truende i horisonten, sagde Hans Mogensen.

Manglende dækningsbidrag

DBU Jyllands økonomiansvarlige gennemgik også budgettet for 2020/2021, og trods nye nedlukninger i slutningen af 2020 og begyndelsen af 2021 er det lykkedes at manøvrere DBU Jylland forholdsvis sikkert igennem regnskabsårets første måneder.

- Selvom vi grundet nedlukning og restriktioner har manglet dækningsbidrag på vores vinteraktiviteter på ca. 2,1 mio. kroner, er vi faktisk p.t. foran i forhold til budgettet. Det skyldes bl.a., at der har været en række afledte besparelser, vi har igen haft personale hjemsendt på lønkompensation, vi har foretaget en række besparelser på det det administrative område, bl.a. har vi nedlagt to fuldtidsstillinger, ligesom vi har været igennem samtlige alle vores indtægts- og udgiftsområder endnu engang, sagde Hans Mogensen.

- Det betyder, at der p.t. er en positiv udvikling i tallene i forhold til budgettet, men vi følger fortsat situationen. Vi afvikler igen en stort set normal turnering trods en del udsatte kampe, og vi er fortsat meget opmærksomme på usikkerheden i forhold til corona-situationen. Der skal ikke meget til at sætte tingene i stå igen. Vi har afsat penge til at imødegå en vis udsving i aktiviteterne og vi er klar til igen at udvise ansvarlighed, hvis og hvor det evt. bliver nødvendigt, sagde Hans Mogensen.

Egenkapital genopbygges

Som følge af underskuddet i 2019/2020 har DBU Jyllands bestyrelse besluttet, at unionens egenkapital skal reetableres over en to-årig periode. Derfor er klubberne blevet bedt om at indbetale et særligt corona-bidrag på 750.000 kr. hvert år over en to-årig periode.

- Vi orienterede også om dette på årsmøderne i regionerne i november og december, og jeg skal takke for jeres opbakning til dette, også de tilkendegivelser, som vi har fået via mail og telefon. Vi har meldt ud, at vi som udgangspunkt opkræver det særskilte corona-tilskud begge år, men udviklingen kan tilsige, at det ikke bliver nødvendigt at opkræve fuldt beløb i 2022, men vi fastholder dog muligheden, sagde Hans Mogensen.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Regnskabet 2019/2020 og budgettet for 2020/2021 kan findes her.