Som Danmark åbner mere og mere, er der efterhånden masser af liv i de jyske fodboldklubber. Det betyder travlhed blandt de mange frivillige og ansatte i klubberne.

Ét af elementerne som flere klubber er optaget af i øjeblikket, er arbejdet med børnefodbolden. DBU offentliggjorde tidligere på året den nye børnestrategi. Og flere og flere klubber køber ind på strategien og det nye børnesyn.  

Stor del af klubberne er allerede i gang
Mange af elementerne i børnestrategien er nu beskrevet i en Børneklubvejledning, og allerede nu har 18 klubber således underskrevet en aftale med DBU Jylland om at ville arbejde efter indholdet i denne. Det glæder direktøren hos DBU Jylland:

- Det går stærkt lige nu, og vores klubrådgivere har travlt med at besøge klubberne. Klubberne har virkelig fået øje for indholdet i den nye børneklubvejledning, og hvordan dette redskab kan bruges som styrings- og motivationsredskab i klubberne. Det er enormt positivt, ligesom det er positivt at mange klubber allerede har dette som omdrejningspunkt for det gode børnemiljø i deres klub, og han fortsætter:

Formålet er enkelt, idet det drejer sig om at give børnene de allerbedste rammer for udvikling, glæde og fællesskab, men hvor handlingerne kan være en udfordring. Og det hjælper vi gerne til med, lyder det.

Klubber der har underskrevet en aftale med DBU Jylland
Aalborg KFUM
Bangsbo Freja
Aars IK
Farsø UIK
Sindal IF
Dronninglund IF
Nørresundby FB
Brande IF
Ravnsbjerg IF
Helsted Fremad IF
Horsens fS
Grenaa IF
Hatting-Torsted Fodbold
IF Midtdjurs
Lystrup IF
Kristrup B
Harte IF
FB Fodbold
Tjørring IF 

Hårdt arbejde, netværk og samarbejde
For at leve op til DBU’s nye børnestrategi,  er der en række anbefalinger man som klub kan arbejde med, for at skabe et endnu bedre børnefodboldmiljø. Man behøver med andre ord ikke at opfylde alle anbefalinger når aftalen underskrives – man skal derimod arbejde målrettet for at kunne opfylde så mange af anbefalingerne som muligt i fremtiden.

For at indgå en aftale skal man som klub

  • prioritere børnefodbolden økonomisk og organisatorisk
  • tilslutte sig DBU’s børnesyn og arbejde på at efterleve det
  • have en vedtaget børnepolitik eller påbegynde udarbejdelse af en

Derudover vil bestyrelse og andre nøglepersoner i klubben desuden skulle investere tid og ressourcer i samarbejde med klubrådgiveren med henblik på at indfri de anbefalinger, der er angivet i Børneklubvejledningen.

Til gengæld garanterer DBU Jylland, at vi

  • stiller en klubrådgiver til rådighed med op til 25 timer om året
  • yder løbende sparring til såvel bestyrelsen som klubbens børneudviklingstræner/børnekonsulent etc.
  • faciliterer netværk med fokus på erfaringsudveksling, inspiration og intern uddannelse for klubbens børneudviklingstræner/børnekonsulent etc.

 

Billede2 Tjørring Tjørring er et af de seneste skud fra stammen, som har underskrevet en aftale med DBU Jylland og forpligtet sig til børnefodbolden.

Ny enhed skal sikre implementeringen af den nye børnestrategi
I forbindelse med den børnestrategi er der nedsat en landsdækkende udviklingsenhed, der går under navnet DBU Børnefodbold. Udviklingsenheden bliver omdrejningspunktet i forbindelse med implementeringen af børnestrategien i hele landet.

Gennem en koordinerende, rådgivende og udviklende funktion skal DBU Børnefodbold sikre, at alle interessenter under DBU-paraplyen, får kendskab til og medvirker til at implementere strategien.

Vil I være med?
Er I som klub blevet nysgerrige på den nye børnestrategi? Så tag endelig fat i jeres lokale klubrådgiver, som står klar til at fortælle mere og hjælpe jer godt i gang.