- Hvis du i starten af året havde fortalt mig at vi ville komme så godt i mål med forårets turneringer, så havde jeg ikke troet dig.

Det er en stolt og glad Ole Frandsen, som er turneringschef hos DBU Jylland, der kan gøre status på forårets aktivitet i de centrale jyske 11:11- og 8:8-rækker. For selv om det har krævet en ekstra mængde knofedt, er det altså lykkedes at komme i mål med de 15.783 kampe i centralt turneringsregi, samt flere end 28.000 kampe i regionalt regi.

Vi har kæmpet med en skæv struktur, som følge af at efterårets turnering blev afbrudt i utide, og vi har derfor har spillet med et skævt antal hold i seniorturneringen. Ole Frandsen, Turneringschef hos DBU Jylland

- Jeg synes, der er god grund til at rose hver og en af medarbejderne i turneringsafdelingen, de regionale kontorer og ikke mindst dommerpåsætterne, for selv om corona-restriktioner og aflysninger har været en del af turneringsbilledet undervejs, så er vi altså kommet i mål med en super god afvikling af turneringen, siger han.

Efterårets corona-udbrud skævvred forårets turnering

Udover de turneringsmæssige benspænd som forårets corona-udbrud var skyld i, spillede efterårets pandemi faktisk også en væsentlig rolle i, at brikkerne i forårets turnering var komplicerede at få til at passe sammen.

- Vi har kæmpet med en skæv struktur, som følge af at efterårets turnering blev afbrudt i utide, og vi har derfor har spillet med et skævt antal hold i seniorturneringen. Det har vi heldigvis fået reguleret i forbindelse med forårets op- og nedrykninger, og vi kan derfor spille en normal turnering i efteråret, hvis vi ellers slipper for at blive tvunget til at neutralisere turneringen igen, siger Ole Frandsen.

Udover den store indsats på regionskontorerne og i turneringsafdelingen, hvor der bl.a. var intern hjælp fra udvalgte personer i udviklingsafdelingen, så var en del af hemmeligheden bag gennemførelsen af forårsturneringen også et godt samarbejde mellem DBU Jyllands frivillige og administration.

- Der er som nævnt mange kampe, som hen over perioden blev udsat på grund af corona. Derfor har vi løbende haft stor fokus på genplacering af kampe. Det er jo noget, som klubberne normalt selv klarer stille og roligt. Her har vi haft stor glæde af nedsættelse af en ad-hoc gruppe med repræsentation fra ungdoms- og seniorudvalg samt bestyrelse. På den måde sikrede vi os et rigtig godt sammenspil mellem bestyrelse, udvalg og administration, lyder det rosende fra Ole Frandsen.

Udvalgte tal fra forårets turnering

Turnering/Region Antal kampe
DBU Jyllands centrale turnering 15.783 kampe
Region 1 4789 kampe
Region 2 6217 kampe
Region 3 9000 kampe
Region 4 3822 kampe
   
2021 Cup (træningsturnering) 4417 kampe