Kære frivillige i de jyske fodboldklubber

Mens sommerferien for manges vedkommende er i gang eller tæt på, er det mig en stor fornøjelse at kunne sige tak for jeres indsats for fodbolden.

For det har bestemt ikke været et let fodboldår at manøvrere rundt i. Ja, man vist kan roligt sige, at det på enhver tænkelig måde har været ekstra krævende og til tider også frustrerende at være frivillig leder i en fodboldklub.

Derfor vil jeg på DBU Jyllands vegne rette en helt særlig tak for den store og værdifulde indsats i året, der er gået. Velvidende at alle forhold fortsat ikke er normaliserede, f.eks. i forhold til cups og stævner, og velvidende at vi fortsat ikke ved, hvad efteråret bringer rent corona-mæssigt.

Klubliv og fodboldglæde blomstrer igen
Siden marts 2020 har fodboldklubberne været sendt ud på en uforudsigelig rutsjebanetur med både ned- og opture som følge af skiftende restriktioner, masser af nye regler og begrænsninger, protokoller, usikkerhed og utryghed og måske endda corona-smitte i medlemskredsen.

Derfor har det også været utrolig glædeligt at opleve, hvordan breddefodbolden – trods de mange forhindringer og bump på vejen – er blevet genstartet, hvordan klublivet og fodboldglæden er blomstret op igen og hvordan det er lykkedes at komme i mål med tusindvis af fodboldkampe. Alt det skyldes ikke mindst en enorm fleksibilitet og velvilje hos hver enkelt fodboldklub.

Det er heller ikke nogen hemmelighed, at corona-krisen har været hård ved DBU Jylland, ikke mindst økonomisk. Derfor har vi også ultimo juni været nødsaget til at opkræve et solidarisk corona-gebyr hos vores klubber jf. tidligere udmeldinger og informationen på årsmøder og delegeretmøde. Det er ikke noget, som vi synes særlig godt om. Men det er desværre nødvendigt.

Vores medlemstal i foråret var også kraftigt mærket af lange nedlukninger og restriktioner for foreningslivet. Men vi har en indædt tro på, at fodbolden kommer lige så stærkt eller sågar endnu stærkere tilbage. Det er der mange indikationer på, og jeg oplever netop nu en stor energi omkring fodbolden i det hele taget.

Træk energien og begejstringen med ind i efteråret
Det hænger naturligvis i meget høj grad sammen med vores fantastiske herrelandshold og de berusende og forrygende EM-begivenheder, som henrykker os alle lige nu, men jeg mærker også, at fodbolden lever og bobler ude i de enkelte klubber.

Jeg håber og tror på, at vi kan trække denne energi og begejstring med ind i efteråret.

Som organisation vil vi fortsat kæmpe hårdt for, at der tages hånd om foreningslivet og de frivillige. For der er ingen tvivl om, at corona-perioden har slidt på både frivillige og klubber, og vi kan simpelthen ikke risikere, at de mange frivillige ledere rundt omkring i klubberne mister lysten og motivationen. Det er i hele samfundets interesse. For corona-tiden har i høj grad også understreget fodboldens og foreningslivets værdi og store betydning for rigtig mange mennesker.

Med disse ord vil jeg endnu engang takke dig for indsatsen for fodbolden i Jylland og ønske dig en god sommer.

Med venlig hilsen

Bent Clausen
Formand, DBU Jylland