Forlængelsen af de skærpede corona-restriktioner til foreløbig søndag den 17. januar får konsekvenser for mange af DBU Jyllands kommende aktiviteter i den kommende måned. Sådan ser situationen ud lige nu:

Indendørs aktiviteter:

Alle DBU Jyllands planlagte indefodbold- og futsal-aktiviteter aflyses i resten af januar. De nuværende restriktioner udløber som nævnt den 17. januar, men rent praktisk vil det ikke være muligt at planlægge indestævner m.v. med så kort varsel, ligesom det heller ikke skønnes rimeligt og hensigtsmæssigt i forhold til klubbernes tilmeldingsfrister og planlægning. Derfor aflyses disse aktiviteter for hele januar. Alle planlagte indendørs aktiviteter fra den 1. februar søges gennemført, naturligvis afhængig af de gældende restriktioner.

Udendørs aktiviteter:

Alle DBU Jyllands planlagte udefodbold-aktiviteter til og med søndag den 17. januar er aflyst. Alle planlagte aktiviteter fra og med den 18. januar søges gennemført, naturligvis afhængig af de gældende restriktioner.

Delegeretmødet:

DBU Jyllands delegeretmøde, oprindeligt planlagt til lørdag den 9. januar, udsættes. Der arbejdes netop nu på en ny placering af arrangementet.

Kampfordelermøder:

Alle fire kampfordelermøder (planlagt til virtuel gennemførelse i løbet af januar) udsættes på ubestemt tid, da en stor del af mødernes indhold afhænger af delegeretmødets afholdelse.
Der arbejdes netop nu på en ny placering af møderne, koordineret i forhold til placeringen af delegeretmødet.

Uddannnelsesaktiviteter:

Alt struktureret uddannelsesvirksomhed med fysisk fremmøde er aflyst i januar. Der arbejdes i stedet på forskellige webinarer for bl.a. trænere. De fire planlagte dommergrundkurser i januar/februar flyttes og samles til ét online kursus med start 2. marts.

Generelt:

Myndighedernes restriktioner, vejledninger og anbefalinger er til hver en tid styrende for vores aktiviteter, og hvad vi kan tilbyde klubberne.

Vi tager løbende bestik af situationen, og hvis forholdene pludselig skulle ændre sig og det dermed skulle vise sig muligt f.eks. at gennemføre indefodbold-aktiviteter igen, er DBU Jylland naturligvis også klar til at handle hurtigt og fleksibelt for at imødekomme klubbernes ønsker og forventninger.