De skærpede corona-restriktioner gælder nu til og med den 7. februar. Det betyder dermed en fortsat nedlukning af stort set alle fodboldaktiviteter og en yderligere tilspidsning af den alvorlige økonomiske situation for DBU Jylland.

Derfor forlænges hjemsendelsen af en stor del af organisationens samlede medarbejderstab til samme dato under den offentlige lønkompensationsordning, der i løbet af corona-krisen skal holde hånden under danske arbejdspladser.

Ordningen indebærer, at alle berørte medarbejdere vil få udbetalt fuld løn under hjemsendelsen og kan returnere til deres arbejde, når DBU Jylland kalder dem tilbage.

Det drejer sig i alt om ca. 75 procent af de omkring 55 heltids- og deltidsmedarbejdere, der er ansat i DBU Jylland og på DBU Hotel & Konference i Tilst, bl.a. klubrådgivere, turneringsmedarbejdere, kommunekonsulenter, uddannelseskoordinatorer, projektledere m.fl.

Sådan fungerer nødberedskabet

Nødberedskabet fungerer således, at telefontiden ligesom i foråret er indskrænket til to timer dagligt (kl. 10.00-12.00), ligesom man derfor vil kunne opleve lidt længere svartider på bl.a. mail-henvendelser.

Afhængig af behovet kan der løbende skiftes ud i sammensætningen af nødberedskabet.

DBU Jyllands minimumsdrift opretholdes for at kunne servicere klubberne bedst muligt trods de vanskelige vilkår, håndtere nødsituationer, sikre den nødvendige beslutningskraft og være forberedt på en normalisering af forholdene.

Corona-situationen betyder bl.a. også, at alle møder i DBU Jylland fastsat til afvikling i januar, udover møderne i DBU Jyllands bestyrelse og de fire regionsbestyrelser, er blevet udsat.

Uanset situationen vil vi naturligvis forsøge at understøtte vores medlemsklubber bedst muligt, og hvis du har behov for at komme i kontakt med DBU Jylland, er du fortsat meget velkommen til at gøre det enten via telefon 8939 9999 eller via info@dbujylland.dk.

Læs også:
Forlængede restriktioner forlænger også aflysninger