Færre medlemmer, resultatfokus og lange skoledage. Det er bare nogle af årsagerne til, at DBU nu har rullet en ny strategi ud for børnefodbolden i Danmark.

Målet med den nye strategi er at skabe verdens bedste fodboldtilbud til alle børn. Det skal ske med barnet – og ikke klubben – i centrum. Strategien hviler på DBU’s børnesyn, som er hentet fra FN’s børnekonvention og DBU’s 10 børneløfter.

Alle klubber kan være gode børneklubber 
Det helt centrale i strategien er, at børnene bliver sat i centrum. Det kan f.eks. ske ved brug af de beskrevne holdninger – f.eks. princippet om lige meget spilletid til alle børn. Det kan også ske ved at kigge på organiseringen i klubben, så man kan få flere trænere pr. spiller. Og det kan ske ved at løfte hele niveauet for børnefodbolden i klubben, f.eks. ved at tilknytte en børneudviklingstræner.

- Med en investering i børnefodbolden er man først og fremmest med til at skabe bedre rammer for vores børn, som skaber glade og sunde fodboldbørn Ove Lyhne, direktør for DBU Jylland

Det essentielle for at blive en god børneklub, er at man ønsker at være det. Det fortæller Ove Lyhne, der er direktør hos DBU Jylland:

- Det starter med, at klubberne VIL børnefodbolden. Hvis klubberne vil, så står vi klar til at hjælpe – uanset udgangspunkt, størrelse og geografi.

Klubberne skal med andre ord ikke være bange for, at de ikke er egnet til at blive gode børneklubber:

- Fodboldklubberne står forskellige steder, og mange har nok at gøre med hverdagens praktiske udfordringer, som f.eks. at skaffe frivillige trænere og ledere. Derfor har vi forskellige løsninger til de forskellige klubber alt efter deres udgangspunkt, hvor store de er, og hvor de ligger henne i Jylland. Det kan fx være, at flere klubber indgår i et klyngesamarbejde, hvor de får hjælp af den samme børneudviklingstræner, og på den måde kan erfaringsudveksle med hinanden. Men kan også begynde i meget mindre omfang – f.eks. ved at arbejde med nogle specifikke værdier omkring børnefodbolden, lyder det videre fra Ove Lyhne.

BG6 Foto: Bob Gisselmann

Sådan kommer I i gang
Hvis I som klub allerede nu ønsker at sætte børnefodbolden på dagsordenen, kan I med fordel læse disse ti anbefalinger til at blive en god – eller bedre – børneklub. Her finder I konkrete tiltag, som I hurtigt kan handle på.

I kan også deltage i DBU Jyllands særlige børnefodbold-webinarer med jeres lokale klubrådgiver. Invitationen til webinaret vil blive sendt ud til hver enkelt klub i den nærmeste fremtid. Her kan man ikke alene blive klogere på børnestrategien, men kan også få et indblik i, hvordan man kan komme fra gode tanker til handling.

DBU Jyllands klubrådgivere er uanset hvad klar til at hjælpe klubberne med at sætte fokus på børnefodbolden.

En investering med stor gevinst
Det koster penge at investere. Det gør det også at investere i børnefodbolden. Ifølge Ove Lyhne, direktør for DBU Jylland, vil det dog være en stor gevinst for både store og små klubber at investere i børnefodbolden:

- Med en investering i børnefodbolden er man først og fremmest med til at skabe bedre rammer for vores børn, som skaber glade og sunde fodboldbørn. Og det kan føre til flere spillere i klubben samtidig med, at man sender et stærkt signal til lokalsamfundet, siger han og forsætter:

- Det giver også flere og bedre trænere, der har stærke kompetencer, hvis man prioriterer uddannelse. Så selvom det koster, så vil det uden tvivl blive betalt tilbage mange gange, slutter han.

Rejsen til en ny børnestrategi i store træk
23. juni 2019 Drøftelse på fællesmøde i Trieste
25. januar 2020 Spillerudviklingskonference i Kolding
14. november 2020 Endelig indstilling til ny strategi for børnefodbolden i Danmark
29. januar 2021 Vedtagelse af ny børnestrategi i DBU's bestyrelse
5. februar Offentliggørelse af DBU's nye børnestrategi